Vướng mắc C/O mẫu D điện tử do Malaysia cấp
Ngô Thị Cẩm Linh31/08/2020 6:00 PM
Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Tổng cục Hải quan vừa có công văn số 5471/TCHQ-GSQL ngày 31/8/2020 giải đáp vướng mắc C/O mẫu D điện tử do Malaysia cấp.

Theo đó, bản giấy của C/O mẫu D điện tử được in từ hệ thống của Malaysia (bản Preview) là C/O được in từ hệ thống nội bộ của Malaysia, do đó, bản này chỉ mang tính tham khảo, không phải là căn cứ để kiểm tra tính hợp lệ của C/O.

Về chỉ tiêu thông tin trên C/O mẫu D điện tử, theo quy định tại khoản 9 Điều 1 Phụ lục VII ban hành kèm Thông tư số 22/2016/TT-BCT ngày 03/10/2016 của Bộ Công Thương, chỉ tiêu thông tin địa điểm tại ô số 11 và ô số 12 không phải là thông tin bắt buộc. Do đó, việc thiếu thông tin này không phải là căn cứ để từ chối C/O.

Cơ quan Hải quan căn cứ bản C/O điện tử được truyền trên hệ thống một cửa quốc gia để kiểm tra tính hợp lệ của C/O và xem xét xử lý theo quy định./.