Hải quan Hòn Gai thu hút trên 80 doanh nghiệp mới
Duy Lâm26/08/2020 9:00 AM

​Số doanh nghiệp mới làm thủ tục qua Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hòn Gai trong 8 tháng năm 2020 là 81 doanh nghiệp, trong đó có 41 doanh nghiệp có thuế, đóng góp số thu NSNN lên đến 121 tỷ đồng.

Tổng số doanh nghiệp làm thủ tục xuất nhập khẩu qua Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hòn Gai là 301 doanh nghiệp, tăng 7% so với năm 2019; số doanh nghiệp trong tỉnh Quảng Ninh là 227, doanh nghiệp ngoại tỉnh là 147.
HG_Thu_hut_DN.png
Địa bàn quản lý nhà nước về hải quan của Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hòn Gai gồm: TP Hạ Long, TP Uông Bí, huyện Hoành Bồ, thị xã Quảng Yên, thị xã Đông Triều và 6 bến cảng loại 1 của cảng Quảng Ninh gồm: Bến cảng tổng hợp, container Cái Lân, Bến cảng xăng dầu B12, Bến cảng nhà máy đóng tàu Hạ Long, Bến cảng khách Hòn Gai, Bến cảng chuyên dùng hàng rời của nhà máy xi măng Hạ Long, Bến cảng chuyên dùng hàng rời của nhà máy xi măng Thăng Long. Ngoài ra Chi cục còn thực hiện quản lý nhà nước về hải quan đối với 4 Khu công nghiệp, 4 Cửa hàng kinh doanh hàng miễn thuế, 2 Kho ngoại quan và 30 địa điểm kiểm tra tại chân công trình, cơ sở sản xuất.
Với địa bàn quản lý rộng lớn, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hòn Gai nỗ lực hết mình trong công tác quản lý hải quan cũng như tạo điều kiện thuận lợi doanh nghiệp hoạt động xuất nhập khẩu. Đơn vị thường xuyên thu thập thông tin, tăng cường đến trực tiếp trụ sở doanh nghiệp để thu hút và hỗ trợ doanh nghiệp trong hoạt động xuất nhập khẩu qua địa bàn.
Tính đến 25/8/2020, tổng số thu của đơn vị là 4.215 tỷ đồng, đạt 83% so chỉ tiêu được giao; trong đó số thu từ doanh nghiệp mới là 121 tỷ đồng, chiếm 3% tổng số thu của đơn vị.