Hải quan Hòn Gai: 60% thu NSNN từ xăng dầu trong 8 tháng 2020
Duy Lâm24/11/2020 10:00 PM

Theo số liệu Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hòn Gai cung cấp đến ngày 25/8/2020, số thu NSNN mặt hàng xăng dầu của đơn vị là 2.512 tỷ đồng, chiếm tổng số 60% so với tổng số của Chi cục đến thời điểm hiện tại.

HG_cong_chuc_va_tau_3.png

Trong 8 tháng năm 2020, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hòn Gai làm thủ tục nhập khẩu cho hơn 1 triệu tấn xăng dầu tương đương số kim ngạch mặt hàng này là 396,23 triệu USD, giảm 17,7% so cùng kỳ năm 2019.
Lượng xăng dầu nhập khẩu qua Chi cục không ổn định do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Tháng 02/2020, nhập khẩu đúng theo kế hoạch của Tập đoàn xăng dầu Việt Nam, tuy nhiên đến tháng 3/2020 Tập đoàn bắt đầu giảm lượng xăng dầu nhập khẩu qua Chi cục.
Đặc biệt, dịch Covid-19 bắt đầu tác động sâu rộng đến cả nước, trong tháng 4, tháng 5/2020 quy định về cách ly xã hội làm giảm tiêu dùng xăng dầu nội địa đến 40%. Ngoài ra, giá dầu thô trên thị trường quốc tế cũng giảm mạnh từ mức 60 USD/thùng vào thời điểm đầu năm xuống đến mức kỷ lục; có thời điểm giá dầu thô là -37 USD/thùng.
Thời điểm từ cuối tháng 5 và đầu tháng 6/2020 đến nay, lượng xăng dầu nhập khẩu đã dần khôi phục trở lại do xã hội trở lại trạng thái bình thường mới.
Lũy kế đến thời điểm 25/8/2020, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hòn Gai thu NSNN 4.215 tỷ đồng, đạt 83,5% so kế hoạch năm 2020 là 5.050 tỷ đồng.