Hướng dẫn xử lý kết quả kiểm tra, đối chiếu chữ ký C/O mẫu E
Ngô Thị Cẩm Linh31/07/2020 5:00 PM
Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Liên quan đến việc kiểm tra, đối chiếu chữ ký C/O mẫu E, Tổng cục Hải quan vừa có công văn số 5022/TCHQ-GSQL ngày 30/7/2020 hướng dẫn thống nhất việc thực hiện.

Theo đó, việc kiểm tra, đối chiếu chữ ký C/O mẫu E thực hiện đồng thời với kết quả tra cứu trên trang web http://origin.customs.gov.cn hoặc http://check.ccpiteco.net:

- Nếu các thông tin trên trang web đã bao gồm: người xuất khẩu, đích đến, số hóa đơn, cơ quan cấp, mã số HS, ngày cấp... phù hợp với các thông tin trên C/O nhưng qua kiểm tra, đối chiếu thấy chữ ký trên C/O có sai khác nhỏ so với chữ ký mẫu đã được Tổng cục Hải quan thông báo thì Cục Hải quan các tỉnh, thành phố căn cứ vào thực tế hồ sơ của lô hàng nhập khẩu để xem xét chấp nhận C/O.

- Nếu các thông tin trên trang web đã bao gồm: người xuất khẩu, đích đến, số hóa đơn, cơ quan cấp, mã số HS, ngày cấp... phù hợp với các thông tin trên C/O nhưng qua kiểm tra, đối chiếu thấy chữ ký trên C/O không có trong danh sách mẫu chữ ký đã được Tổng cục Hải quan thông báo thì Cục Hải quan các tỉnh, thành phố gửi về Tổng cục Hải quan (qua Cục Giám sát quản lý về Hải quan) để tiến hành xác minh theo quy định.

- Trường hợp chữ ký trên C/O không có trong danh sách mẫu chữ ký đã được Tổng cục Hải quan thông báo và qua tra cứu trên các trang web trên không có thông tin về C/O thì Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện từ chối C/O theo quy định./.