Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho đội ngũ cán bộ, công chức Hải quan
Đỗ Diệp29/07/2020 4:00 PM
Tiến sĩ Nguyễn Quốc Văn, Viện trưởng Viện Chiến lược và khoa học thanh tra- (Thanh tra Chính phủ) truyền đạt Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 tới CBCC Cục HQQN

Tiến sĩ Nguyễn Quốc Văn, Viện trưởng Viện Chiến lược và khoa học thanh tra- (Thanh tra Chính phủ) truyền đạt Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 tới CBCC Cục HQQN

Sáng ngày 29/7/2020, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh tổ chức Hội nghị bồi dưỡng, cập nhật kiến thức pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho 188 cán bộ công chức là lãnh đạo đơn vị, lãnh đạo các Tổ/Đội công tác và công chức thừa hành nhiệm vụ. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến tại 02 điểm cầu, gồm: Hội trường Cục Hải quan tỉnh và Hội trường Chi cục Hải quan cửa khẩu Móng Cái.

Tham dự Hội nghị, các học viên được nghe tiến sĩ Nguyễn Quốc Văn, Viện trưởng Viện Chiến lược và khoa học thanh tra thuộc Thanh tra Chính phủ, truyền đạt một số nội dung cơ bản trong Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018; Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng.

Hội nghị đã tập trung, đi sâu thảo luận đối với những vướng mắc, bất cập trong triển khai thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018, đặc biệt là các nội dung liên quan đến quy định về kê khai, công khai, xác minh và kết luận xác minh tài sản, thu nhập… Qua đó đề xuất, kiến nghị nhiều giải pháp nhằm tiếp tục hoàn thiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, đảm bảo cho việc triển khai thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng đem lại hiệu quả thiết thực.

Thông qua Hội nghị tập huấn, các học viên đã nắm bắt được những nội dung cơ bản về công tác phòng, chống tham nhũng, tạo cơ sở, nền tảng quan trọng để vận dụng vào thực tiễn công tác tại cơ quan, đơn vị. Đồng thời có nhận thức đầy đủ hơn về công tác phòng, chống tham nhũng, tăng cường các giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn, loại bỏ điều kiện phát sinh tham nhũng, hạn chế hành vi vi phạm pháp luật, góp phần xây dựng Đảng bộ, cơ quan, đơn vị trong sạch vững mạnh, hoàn thiện đội ngũ công chức Hải quan công tâm, liêm chính.