Hải quan- Biên phòng cửa khẩu cảng Cẩm Phả: Ký kế hoạch phối hợp trong hoạt động
Trịnh Trọng Thái29/07/2020 4:00 PM
Chi cục Hải quan- Đồn Biên phòng CK cảng Cẩm Phả ký Kế hoạch phối hợp trong hoạt động

Chi cục Hải quan- Đồn Biên phòng CK cảng Cẩm Phả ký Kế hoạch phối hợp trong hoạt động

Chiều ngày 28/7/2020, tại thành phố Cẩm Phả (Quảng Ninh), Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Cẩm Phả và Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Cẩm Phả đã tổ chức ký kết Kế hoạch phối hợp trong hoạt động.

Kế hoạch phối hợp trong hoạt động được ký kết nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của hai lực lượng chức năng Hải quan- Biên phòng trong thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới trên biển, quản lý nhà nước về hải quan tại vùng biển Cẩm Phả; đồng thời, góp phần xây dựng mối quan hệ phối hợp giữa hai bên ngày càng gắn bó, thiết thực, hiệu quả.

Nội dung phối hợp trong hoạt động của hai đơn vị Hải quan- Biên phòng cửa khẩu cảng Cẩm Phả được tập trung vào công tác quản lý, kiểm soát hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh; đấu tranh  phòng, chống tội phạm buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa và vi phạm pháp luật khác ở cửa khẩu cảng và vùng biển thuộc địa bàn hai đơn vị quản lý; trong đó, quy định rõ trách nhiệm thực hiện và chế độ phối hợp của mỗi bên.

Việc xây dựng và ban hành kế hoạch phối hợp giữa hai lực lượng Hải quan- Biên phòng trên địa bàn cảng Cẩm Phả tạo tiền đề, là cơ sở quan trọng, vững chắc, góp phần thúc đẩy hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của mỗi bên. Đồng thời, đảm bảo hoạt động phối hợp giữa hai đơn vị ngày càng đi vào nề nếp, bài bản, hiệu quả; thể hiện trách nhiệm của hai lực lượng trong việc triển khai thực hiện chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, các quy định, chỉ đạo của cấp trên và của cấp ủy chính quyền địa phương trong công tác quản lý nhà nước về hải quan, biên phòng đối với hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh, chống buôn lậu, không để xảy ra bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; nhất là trong bối cảnh tình hình thế giới và trong nước tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp về kinh tế, thương mại và dịch bệnh, có sự tác động nhiều chiều đến hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh qua địa bàn.