Áp dụng thuế chống bán phá giá chính thức đối với bột ngọt có xuất xứ Trung Quốc và Indonesia
Ngô Thị Cẩm Linh28/07/2020 5:00 PM
Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Bộ Công Thương vừa ban hành Quyết định số 1933/QĐ-BCT ngày 22/7/2020 về áp dụng thuế chống bán phá giá chính thức đối với một số sản phẩm bột ngọt, mã HS 2922.42.20, được nhập khẩu vào Việt Nam, có xuất xứ Trung Quốc và Indonesia.

So với quy định áp dụng biện pháp chống bán phá giá tạm thời thực hiện theo Quyết định số 881/QĐ-BCT ngày 18/3/2020 trước đó, các nội dung có liên quan về hàng hóa (gồm tên gọi và đặc tính cơ bản, mục đích sử dụng chính, mã HS và mức thuế nhập khẩu hiện hành), danh sách công ty bị áp dụng, thủ tục, hồ sơ kiểm tra và áp dụng thuế chống bán phá giá theo các bước là không thay đổi.

Riêng về mức thuế tương ứng với các nhóm công ty là có một số điều chỉnh đối với hàng hóa có xuất xứ Trung Quốc. Cụ thể:

- Mức 3.832.982 đồng/tấn tăng lên thành 4.622.472 đồng/tấn áp dụng đối với nhóm 03 công ty sản xuất, xuất khẩu và 04 công ty thương mại liên quan.

- Mức 2.889.245 đồng/tấn tăng lên thành 3.529.958 đồng/tấn áp dụng đối với nhóm 03 công ty sản xuất, xuất khẩu và 05 công ty thương mại liên quan.

- Mức 5.045.576 đồng/tấn tăng lên thành 5.069.249 đồng/tấn áp dụng đối với nhóm 01 công ty sản xuất, xuất khẩu và 01 công ty thương mại liên quan.

Mức thuế chống bán phá giá cao nhất là 6.385.289 đồng/tấn (đối với hàng hóa có xuất xứ Trung Quốc) và 5.289.439 đồng/tấn (đối với hàng hóa có xuất xứ Indonesia) của các công ty không có tên trong Quyết định số 1933/QĐ-BCT tiếp tục được áp dụng.

Trường hợp mức thuế chống bán phá giá chính thức thấp hơn mức thuế chống bán phá giá tạm thời thì doanh nghiệp được hoàn lại khoản thuế chênh lệch chống bán phá giá đã nộp. Trường hợp mức thuế chống bán phá giá chính thức cao hơn mức thuế chống bán phá giá tạm thời thì doanh nghiệp không bị truy thu khoản chênh lệch thuế chống bán phá giá.

Quyết định số 1933/QĐ-BCT có hiệu lực thi hành kể từ ngày 23/7/2020 và được áp dụng trong thời hạn 05 năm (trừ trường hợp được thay đổi)./.​