Đoàn Giám sát của Ban Dân vận Tỉnh ủy làm việc tại Đảng bộ Cục Hải quan Quảng Ninh
Đỗ Diệp20/07/2020 5:00 PM

Sáng ngày 20/7/2020, tại Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh, Đoàn Giám sát của Ban Dân vận Tỉnh ủy đã có buổi làm việc với Đảng bộ Cục Hải quan tỉnh theo Kế hoạch số 93 ngày 29/6/2020 của Ban Dân vận Tỉnh ủy về việc giám sát 10 năm thực hiện Quyết định số 290-QĐ/TW, ngày 25/02/2010 của Bộ Chính trị (khóa X), Quyết định số 40 ngày 05/11/2010 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy gắn với việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 17-NQ/TU ngày 05/8/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về "Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận trong tình hình mới".

Trong những năm qua, công tác dân vận đã được Đảng bộ, Cục Hải quan tỉnh bám sát định hướng, chủ trương chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy và chỉ đạo triển khai bài bản, hiệu quả từ cấp Cục đến cấp cơ sở, tạo được những chuyển biến tích cực và đạt được nhiều kết quả với nhiều cách làm sáng tạo, đổi mới. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác dân vận, chủ đề công tác hàng năm của tỉnh, của Ngành đều gắn với công tác dân vận và gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ, cơ quan, các phong trào thi đua yêu nước, được đông đảo cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động và cộng đồng doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng, tham gia. 

TCCB Lam viec Dan van 20 7 anh ngoai.png

Đoàn Giám sát của Ban Dân vận Tỉnh ủy làm việc với Đảng bộ Cục Hải quan tỉnh


Công tác phối hợp triển khai công tác dân vận với các cấp ủy, chính quyền, lực lượng trên địa bàn được quan tâm, chủ động và tập trung phối hợp các lĩnh vực trọng điểm, đem lại hiệu quả, như phối hợp với các lực lượng vũ trang trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân, góp phần củng cố, tăng cường tình đoàn kết quân dân, góp phần đảm bảo công tác quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn luôn được giữ vững; Đảng bộ đã cụ thể hóa các mô hình dân vận khéo theo 03 mục tiêu gắn với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan đó là vận động và thu hút doanh nghiệp về làm thủ tục hải quan trên địa bàn tỉnh; vận động nhân dân, doanh nghiệp nâng cao tính tuân thủ pháp luật; vận động nhân dân không tham gia buôn lậu hoặc tiếp tay cho buôn lậu, tích cực tố giác tội phạm.

TCCB Lam viec Dan van 20 7 anh trong.png

Đ/c Vũ Ngọc Tuấn- Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, phát biểu tại buổi làm việc


Kết thúc buổi làm việc, Đoàn Giám sát của Ban Dân vận Tỉnh ủy đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của Đảng ủy Cục Hải quan tỉnh trong triển khai thực hiện công tác dân vận trong tình hình mới. Đồng thời, đề nghị Đảng ủy Cục Hải quan tỉnh tiếp tục quan tâm triển khai thực hiện có hiệu quả hơn nữa các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác dân vận, đặc biệt là thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 17-NQ/TU ngày 05/8/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về "Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận trong tình hình mới"; Tích cực, chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, các lực lượng chức năng, các ban, ngành, đoàn thể trong thực hiện nhiệm vụ chính trị; thực hiện công tác dân vận, tuyên truyền, vận động nhân dân, doanh nghiệp, thu hút doanh nghiệp về làm thủ tục; làm tốt tuyên truyền, vận động nhân dân không tiếp tay cho buôn lậu, tích cực phát hiện và tố giác tội phạm, góp phần giữ vững an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; Tăng cường công tác nắm tình hình nhân dân, đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác nắm, dự báo tình hình nhân dân, đặc biệt tại các khu vực biên giới, cửa khẩu; triển khai hiệu quả công tác tiếp dân, đối thoại với dân; giải quyết những khó khăn, kiến nghị và đơn thư (nếu có) của người dân, doanh nghiệp…