ĐẢNG BỘ CỤC HẢI QUAN QUẢNG NINH SƠ KẾT NHIỆM VỤ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020 - GIỮ VỮNG “MỤC TIÊU KÉP”
Thái Hà8/07/2020 4:00 PM
Đồng chí Nguyễn Văn Nghiên, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh  chỉ đạo Hội nghị

Đồng chí Nguyễn Văn Nghiên, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh chỉ đạo Hội nghị

Chiều ngày 07/7/2020,  Đảng bộ Cục Hải quan Quảng Ninh đã tổ chức Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Đảng bộ Cục Hải quan Quảng Ninh khóa XIII, nhiệm kỳ 2020-2025 để đánh giá sơ kết tình hình, kết quả nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2020, thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020.

Thực hiện nhiệm vụ chính trị 6 tháng đầu năm 2020 trong tình hình nhiều khó khăn, diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 tác động trực tiếp đến nhiệm vụ chính trị, tiến độ tổ chức đại hội Đảng các cấp; Đảng bộ, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh đã xác định thực hiện quyết liệt, hiệu quả ‟mục tiêu kép" vừa phòng, chống dịch Covid-19, tháo gỡ khó khăn cho hoạt động thương mại xuất nhập khẩu, đảm bảo an sinh xã hội, phục hồi phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn, đồng thời đảm bảo yêu cầu quản lý nhà nước về Hải quan.

Đảng bộ đã giữ vững và phát huy được vai trò hạt nhân chính trị, tiếp tục bám sát chỉ đạo của Trung ương, Bộ Tài chính, Ngành Hải quan và tỉnh Quảng Ninh, chủ động nắm chắc và dự báo sát tình hình, quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể hóa các Nghị quyết, Chỉ thị trọng tâm của Đảng, ban hành các văn bản chỉ đạo cụ thể hóa các nhiệm vụ chính trị, các chủ trương của Tỉnh vào đặc điểm, tình hình, thực tiễn và nhiệm vụ của Đảng bộ với 14 nhóm nhiệm vụ chính và 40 giải pháp cụ thể, nhất là Nghị quyết 20-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và chủ đề công tác năm 2020 về "Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và bảo đảm tăng trưởng kinh tế bền vững" gắn cùng chủ đề thi đua của toàn Đảng bộ "Kỷ cương, Đoàn kết, Sáng tạo, Hiệu quả" để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị 6 tháng đầu năm 2020 đạt nhiều kết quả tích cực. Đặc biệt là chỉ đạo và triển khai đúng tiến độ, tổ chức thành công đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đại biểu Đảng bộ Cục Hải quan Quảng Ninh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025, tạo không khí phấn khởi, lan tỏa mạnh mẽ trong toàn Đảng bộ bước vào nhiệm kỳ mới và hướng về Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tập thể Đảng ủy, Ban Thường vụ, Lãnh đạo Cục đã phát huy đoàn kết, chủ động, linh hoạt trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành với quyết tâm chính trị cao trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, đã tập trung và hoàn thành vượt kịch bản về các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong 6 tháng đầu năm 2020. Đã đổi mới đồng bộ trên các lĩnh vực công tác tư tưởng, tuyên truyền, công tác tổ chức, quản lý cán bộ đảng viên, kiểm tra, giám sát, giữ gìn kỷ luật đảng, công tác dân vận, nội chính, văn phòng cấp ủy, lãnh đạo các đoàn thể quần chúng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên. Đến nay, các chỉ tiêu trọng điểm đều đạt và vượt so với chỉ tiêu đề ra từ đầu năm, nhất là công tác thu ngân sách đạt 6.718 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ 2019, đạt 71% dự toán Bộ Tài chính giao (9.500 tỷ đồng), đạt 61% chỉ tiêu do Tỉnh giao (11.000 tỷ đồng), đứng thứ 7 toàn Ngành Hải quan về thực hiện chỉ tiêu giao thu ngân sách. Cũng trong 6 tháng đầu năm 2020 , đã có 40 tập thể, 306 cá nhân được khen thưởng các cấp về thành tích xuất sắc, nổi bật là Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua cho Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh về thành tích xuất sắc, dẫn đầu năm 2019; Cục Hải quan tỉnh tiếp tục là năm thứ ba liên tiếp dẫn đầu chỉ số năng lực cạnh tranh cấp Sở, Ban, Ngành tỉnh Quảng Ninh (DDCI), dẫn đầu chỉ số cải cách hành chính của tỉnh Quảng Ninh. 

Trong bối cảnh, tình hình còn rất nhiều diễn biến phức tạp, đồng chí Bí thư Đảng ủy đã kết luận Hội nghị, toàn Đảng bộ cần tiếp tục phát huy mạnh mẽ hơn nữa trong 6 tháng cuối năm 2020, quyết tâm tiếp tục giữ vững "mc tiêu kép" vừa tiếp tục đẩy mạnh phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới, vừa hoàn thành toàn bộ các nhóm chỉ tiêu nhiệm vụ được giao, trọng tâm là là rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa; nâng cao hiệu quả kiểm tra, giám sát quản lý nhà nước về hải quan, tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp, giữ ổn định số lượng doanh nghiệp cũ, đồng thời thu hút các doanh nghiệp mới, phấn đấu thu ngân sách nhà nước đạt và vượt 11.000 tỷ đồng - để về đích góp phần cùng tỉnh Quảng Ninh vừa chống dịch hiệu quả vừa đảm bảo phát triển kinh tế, thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 20-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, ra sức thi đua lập thành tích xuất sắc chào mừng 75 năm thành lập Hải quan Việt Nam, chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, hướng về Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.