Phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết, Chương trình hành động của Đảng ủy Cục Hải quan Quảng Ninh
Ngô Duy Bách3/07/2020 4:00 PM
Đ/c Lê Thanh Bình- Bí thư Chi bộ Chi cục HQCK cảng Vạn Gia phổ biến, quán triệt nội dung Nghị quyết Đại hội và Chương trình hành động của Đảng ủy Cục Hải quan Quảng Ninh

Đ/c Lê Thanh Bình- Bí thư Chi bộ Chi cục HQCK cảng Vạn Gia phổ biến, quán triệt nội dung Nghị quyết Đại hội và Chương trình hành động của Đảng ủy Cục Hải quan Quảng Ninh

Sáng ngày 03/7/2020, Chi bộ Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Vạn Gia đã tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề "Phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Cục Hải quan Quảng Ninh lần thứ XIII nhiệm kỳ 2020 – 2025".

Tại buổi sinh hoạt, toàn thể đảng viên, cán bộ, công chức, người lao động trong đơn vị đã được đồng chí Lê Thanh Bình- Bí thư Chi bộ phổ biến, quán triệt nội dung Nghị quyết Đại hội và Chương trình hành động số 01-CTr/ĐU ngày 22/6/2020 của Đảng ủy Cục Hải quan tỉnh. Trong nội dung quán triệt, đồng chí Bí thư Chi bộ nhấn mạnh, làm rõ các vấn đề cơ bản và mới trong  quan điểm, chủ trương, mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ và các giải pháp cụ thể nêu trong Nghị quyết và Chương trình hành động của Đảng ủy Cục Hải quan tỉnh. Đây cũng chính là những nội dung cốt lõi, làm căn cứ để Chi bộ Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Vạn Gia xây dựng Chương trình hành động cụ thể của Chi bộ nhằm định hướng, chỉ đạo và triển khai thực hiện Nghị quyết có hiệu quả, đi vào cuộc sống.

Đồng chí Bí thư chi bộ khẳng định "Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Cục Hải quan tỉnh lần thứ XIII và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết là "kim chỉ nam" cho mọi hoạt động của cấp ủy Chi bộ, lãnh đạo đơn vị trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng tại Chi bộ cũng như trong thực thi công vụ của công chức, người lao động. Để triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết và Chương trình hành động của Đảng bộ Cục Hải quan tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025, trách nhiệm trước hết là của Ban Chấp hành Chi bộ với vai trò là hạt nhân, đặc biệt là vai trò của Bí thư cấp ủy, Trưởng đơn vị"

Kết thúc buổi sinh hoạt chuyền đề, 100% cán bộ, đảng viên, quần chúng trong Chi bộ cam kết quyết tâm phấn đấu, đoàn kết, nỗ lực, thống nhất cao về tư tưởng, ý chí và hành động nhằm tạo nên sức mạnh tổng hợp để hoàn thành nhiệm vụ chính trị của đơn vị và mục tiêu, nhiệm vụ của Chi bộ, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Cục Hải quan Quảng Ninh lần thứ XIII nhiệm kỳ 2020-2025.