Hải quan Quảng Ninh thu NSNN 6 tháng đầu năm 2020 hơn 6.700 tỷ đồng đạt 63,99% chỉ tiêu cả năm
Nghiêm Xuân Sơn2/07/2020 5:00 PM
Chi cục HQ Bắc Phong Sinh tiếp cận, hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp hoạt động XNK

Chi cục HQ Bắc Phong Sinh tiếp cận, hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp hoạt động XNK

Tính đến ngày 30/6/2020, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh đã thu NSNN năm 2020 là 6.718,68 tỷ đồng, đạt 70,72% dự toán của Bộ Tài chính, đạt 63,99% chỉ tiêu giao phấn đấu của Tổng cục Hải quan.

6 tháng đầu năm 2020, với mục tiêu phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu NSNN do Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan, UBND tỉnh Quảng Ninh giao, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh đã triển khai nhiều giải pháp để nuôi dưỡng và cải thiện nguồn thu như tổ chức các Hội nghị Doanh nghiệp cấp Cục, tham vấn Hải quan - Doanh nghiệp, đối thoại với các doanh nghiệp khu vực đường bộ, cảng biển nhằm thu hút các doanh nghiệp mới đưa hàng hóa về làm thủ tục, góp phần tăng thu NSNN từ nhóm hàng hóa ngoài xăng dầu. Bên cạnh đó, các đơn vị thuộc và trực thuộc Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh cũng luôn tích cực và chủ động trong việc tiếp cận, hỗ trợ, đồng hành và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp XNK.

Kết quả, tính đến ngày 30/6/2020, đã có 239 doanh nghiệp mới về làm thủ tục, đóng góp số thu 270,46 tỷ đồng; Tổng số thu NSNN toàn Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh đạt 6.718,68 tỷ đồng, đạt 70,72% dự toán của Bộ Tài chính, đạt 63,99% chỉ tiêu giao phấn đấu của Tổng cục Hải quan. Trong đó bao gồm số thực thu là 6.159,63 tỷ đồng, số chuyển từ năm 2019 sang là 559,05 tỷ đồng. Thu từ xăng dầu nhập khẩu đạt 1.900,24 tỷ đồng, chiếm 28,28% tổng thu toàn Cục; thu từ khu vực cảng biển (ngoài xăng dầu) đạt 4.180,66 tỷ đồng, chiếm 62,22% tổng thu toàn Cục; thu từ khu vực biên giới đường bộ đạt 633,24 tỷ đồng, chiếm 9,43% tổng thu toàn Cục; thu từ lĩnh vực Kiểm soát chống buôn lậu và Kiểm tra sau thông quan đạt 4,52 tỷ đồng, chiếm 0,07% tổng thu toàn Cục.

 So với chỉ tiêu giao cho các Chi cục, chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hòn Gai thu đạt 56,31%, chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Cẩm Phả thu đạt 62,36%, chi cục Hải quan cửa khẩu Móng Cái thu đạt 92,78%, chi cục Hải quan cửa khẩu Hoành Mô thu đạt 85,8%, chi cục Hải quan Bắc Phong Sinh thu đạt 9,58% và chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Vạn Gia thu đạt 0,7%. Tổng thu toàn Cục (số thực thu) đạt 55,99% kịch bản điều hành thu cả năm 2020, đứng thứ 7 so với các Cục Hải quan tỉnh/thành phố trên Toàn quốc (sau Cục HQ TP Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Hà Nội, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Dương).