Hải quan Quảng Ninh đạt kết quả khả quan đo thời gian giải phóng hàng lần 1 năm 2020
Lê Hiền29/06/2020 5:00 PM
CBCC Hải quan Quảng Ninh tiếp nhận tờ khai hàng hóa XNK

CBCC Hải quan Quảng Ninh tiếp nhận tờ khai hàng hóa XNK

Với kết quả đo thời gian giải phóng hàng đạt xấp xỉ 10 giờ đối với hàng hóa nhập khẩu và dưới 3 giờ đối với hàng hóa xuất khẩu ngay trong lần đo đầu tiên của năm 2020, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh đã cơ bản đạt mục tiêu phấn đấu rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa năm 2020. 


Trong khoảng thời gian từ ngày 11/5/2020 đến hết ngày 16/5/2020, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh đã chính thức triển khai thực hiện đo thời gian giải phóng hàng lần 1 năm 2020 tại 4/6 Chi cục Hải quan cửa khẩu trực thuộc, bao gồm: Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hòn Gai, chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Cẩm Phả, chi cục Hải quan cửa khẩu Hoành Mô, chi cục Hải quan cửa khẩu Móng Cái. Có 2/6 chi cục Hải quan trực thuộc Cục không thực hiện đo đợt này, gồm: chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Vạn Gia và chi cục Hải quan Bắc Phong sinh do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid–19, lưu lượng tờ khai hàng hóa xuất, nhập khẩu tại các chi cục không đủ mẫu đo.

Tại đo thời gian giải phóng hàng lần 1 năm 2020, tổng số tờ khai hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu được thực hiện đo là 1.269 tờ khai, trong đó số tờ khai xuất khẩu là 481 tờ khai với 354 tờ khai luồng xanh chiếm tỷ lệ 73,6%, 112 tờ khai luồng vàng chiếm tỷ lệ 23,28%, 15 tờ khai luồng đỏ chiếm tỷ lệ 3,12% và số tờ khai nhập khẩu là 778 tờ khai với 95 tờ khai luồng xanh chiếm tỷ lệ 12,21%, 647 tờ khai luồng vàng chiếm tỷ lệ 83,48%, 36 tờ khai luồng đỏ chiếm tỷ lệ 4,31%.

Kết quả: thời gian trung bình cho một lô hàng nhập khẩu (thời gian từ khi tiếp nhận tờ khai IDC đến khi quyết định thông quan/giải phóng hàng) là 10 giờ 05 phút 54 giây, chỉ tiêu phấn đấu đề ra trong năm 2020 là 10 giờ 00 phút 00 giâygiảm 31 phút 06 giây so với cùng kỳ năm 2019; thời gian trung bình cho một lô hàng xuất khẩu  2 giờ 29 phút 22 giây, giảm 15 phút 38 giây so với chỉ tiêu phấn đấu, giảm 10,83% so với năm 2019 (2 giờ 47 phút 30 giây).                

Như vậy, với kết quả đo giải phóng hàng lần này, Cục Hải quan tỉnh cơ bản đạt chỉ tiêu phấn đấu đề ra trong năm 2020 là rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa còn 10 giờ đối với hàng nhập khẩu, dưới 3 giờ đối với hàng xuất khẩu, giảm tỷ lệ tờ khai phần luồng đỏ xuống dưới 15% tổng tờ khai trong toàn Cục.