Triển khai bổ sung 02 thủ tục hành chính trong lĩnh vực y tế trên Cơ chế một cửa quốc gia
Lê Hiền26/06/2020 3:00 PM

Ngày 25/6/2020, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh có văn bản chỉ đạo và hướng dẫn các Chi cục Hải quan trực thuộc trong việc triển khai thí điểm 02 thủ tục hành chính của Bộ Y tế  trên Cơ chế một cửa quốc gia (NSW).

Để kịp thời triển khai thực hiện thí điểm đúng lộ trình (từ 01/7/2020 đến hết ngày 30/9/2020) đối với 02 thủ tục hành chính của Bộ Y tế thông qua cơ chế một cửa quốc gia, gồm: Thủ tục Cấp giấy phép nhập khẩu bệnh phẩmThủ tục Cấp hàng nhập khẩu dược liệu; Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo và hướng dẫn các Chi cục Hải quan trực thuộc thực hiện ngay việc phân quyền sử dụng chức năng tra cứu kết quả xử lý của Bộ Y tế đối với 02 thủ tục hành chính trên cho đội ngũ cán bộ công chức (CBCC) làm nhiệm vụ liên quan trên hệ thống Xử lý Thông quan điện tử hải quan (E-Customs). Yêu cầu CBCC thuộc các Chi cục truy cập Hệ thống E-Customs để tra cứu, khai thác kết quả xử lý của Bộ Y tế đối với các thủ tục nêu trên, không yêu cầu doanh nghiệp phải nộp bản giấy đối với Thông báo/ Giấy phép của các thủ tục đã được cấp, thông qua Cơ chế một cửa quốc gia khi làm thủ tục hải quan.

Từ ngày 01/10/2020, tất cả các doanh nghiệp, đơn vị, tổ chức thực hiện theo Cơ chế một cửa quốc gia. Trong trường hợp cần thiết, các Thông báo/ Giấy phép nhập khẩu là bản giấy do Bộ Y tế cấp vẫn có giá trị làm thủ tục hải quan đến hết thời hạn hiệu lực của giấy phép.