10 NĂM CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH- MỘT CHẶNG ĐƯỜNG ĐỔI MỚI VINH QUANG
Nguyễn Hòa25/06/2020 4:00 PM

10 năm (2011- 2020) đánh dấu cho một chặng đường cải cách, phát triển và đổi mới của Hải quan Quảng Ninh; Là khoảng thời gian minh chứng cho những tư duy mới, cách làm hay, cho những đột phá, bứt phá, nổi trội khác biệt có sức lan tỏa mạnh mẽ của tập thể Hải quan Quảng Ninh, góp phần khẳng định vị trí, vai trò của Hải quan trong công cuộc đổi mới, cải cách của Ngành, của Tỉnh.  

Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh là đơn vị trực thuộc Tổng cục Hải quan, thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước và tổ chức thực thi pháp luật về hải quan, các quy định khác có liên quan trên địa bàn hoạt động theo quy định. Với lực lượng gồm 566 cán bộ công chức, người lao động; với cơ cấu tổ chức bộ máy gồm 19 đơn vị thuộc và trực thuộc; với cơ sở vật chất, trang thiết bị được đầu tư, nâng cấp đồng bộ, hiện đại; với phương châm lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành "Chủ động- Quyết liệt" được đặt trong bối cảnh có nhiều thuận lợi song cũng không ít khó khăn, thách thức, 10 năm qua (2011- 2020), Hải quan Quảng Ninh đã triển khai thực hiện Nghị quyết số 30c ngày 08/11/2011 của Chính phủ một cách kỷ luật và sáng tạo, chất lượng và hiệu quả, góp phần xây dựng Chính phủ kiến tạo vì người dân và doanh nghiệp.

"Vì người dân và doanh nghiệp", đối tượng cải cách hành chính mà Hải quan Quảng Ninh tập trung hướng đến và luôn mong muốn cung cấp những "dịch vụ công" tốt nhất, là chính những người dân và cộng đồng doanh nghiệp hoạt động XNK. Với trọng trách được trao "Người lính gác cửa nền kinh tế đất nước", cán bộ công chức Hải quan Quảng Ninh thực thi nhiệm vụ trong bối cảnh vừa phải đơn giản hóa thủ tục, tạo điều kiện thuận lợi để thông quan giải phóng hàng nhanh nhất; vừa phải đảm bảo thực thi đầy đủ pháp luật bằng các chính sách quản lý nhà nước, bảo vệ chủ quyền kinh tế, an ninh quốc gia. 

Gac cua dat nuco.png

CBCC Chi cục HQCK Móng Cái- Những "Người lính gác cửa nền kinh tế đất nước"


Để giải quyết được bài toán "mâu thuẫn" đặt ra, cần thiết phải tiên phong đổi mới, cải cách hành chính, hiện đại hóa hải quan, để có cơ hội đồng hành, cam kết, chia sẻ khó khăn, tháo gỡ vướng mắc cho cộng đồng doanh nghiệp, góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, tạo tiền đề nâng cao năng lực cạnh tranh các cấp.

Công tác chỉ đạo, điều hành quyết liệt

Cải cách hành chính, hiện đại hóa được Hải quan Quảng Ninh tiên phong từ công tác chỉ đạo, điều hành quyết liệt, sáng tạo với nhiều giải pháp đột phá theo phương châm "Khoa học, sáng tạo - Sâu sát, thực tiễn", theo quan điểm cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm, cốt lõi nâng cao hiệu lực và hiệu quả hoạt động. Bám sát chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan và UBND tỉnh, Hải quan Quảng Ninh đã chủ động xây dựng các chương trình, kế hoạch, đề ra các giải pháp để cụ thể hóa nội dung cải cách hành chính chia thành 02 giai đoạn (2011-2015), (2016-2020). Hàng năm, đều chỉ đạo kịp thời bằng các Kế hoạch cải cách hành chính, Kế hoạch phát triển, hiện đại hóa, Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 19, Nghị quyết 35, Nghị quyết 02 của Chính phủ, trong đó đề ra các giải pháp cụ thể, phân công, phân việc rõ ràng từ lãnh đạo Cục phụ trách, đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp gắn liền với thời gian, tiến độ hoàn thành công việc được giao. Cụ thể, từ năm 2011 đến nay, Hải quan Quảng Ninh đã ban hành trên 500 văn bản chỉ đạo, điều hành trên cả 6 mặt của công tác cải cách hành chính, chỉ đạo sắp xếp hợp lý nguồn nhân lực, điều hành sử dụng hiệu quả nguồn kinh phí phục vụ đắc lực cho công tác cải cách hành chính.

Chi dao.png

Công tác chỉ đạo, điều hành quyết liệt


Tiên phong ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động nghiệp vụ

 Để giải quyết mối tương quan vừa tạo điều kiện thông thoáng, vừa đảm bảo quản lý chặt chẽ hoạt động XNK, một trong những giải pháp quan trọng được Hải quan Quảng Ninh lựa chọn và triển khai áp dụng, là hiện đại hóa ứng dụng công nghệ thông tin trong các khâu nghiệp vụ hải quan. Thực tế đã chứng minh trong 10 năm qua, Hải quan Quảng Ninh là đơn vị tiên phong ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động nghiệp vụ để phục vụ người dân, doanh nghiệp một cách tốt nhất thông qua việc triển khai các hệ thống thực hiện thủ tục hải quan, thu nộp thuế trên môi trường điện tử.

Thật vậy, nếu như năm 2010, Hải quan Quảng Ninh là 01 trong 10 đơn vị đầu tiên của ngành Hải quan thực hiện "Thí điểm thủ tục Hải quan điện tử", chỉ trong vòng chưa đầy 11 tháng đã triển khai đầy đủ tại 6/6 Chi cục trực thuộc, vượt chỉ tiêu thời gian, về đích trước 8 tháng so với kế hoạch, tỉ lệ tờ khai, kim ngạch thực hiện thủ tục hải quan điện tử hàng năm đều đạt trên 97% tổng tờ khai, kim ngạch của toàn đơn vị; thì đến Tháng 4/2014, HQQN đã tiếp nhận và triển khai thành công "Hệ thống thông quan tự động VNACCS/VCIS", nâng tỉ lệ tờ khai phân luồng xanh, vàng lên đến gần 90%, 100% tờ khai thông quan trên hệ thống đáp ứng yêu cầu nhanh chóng và đảm bảo độ chính xác trong thông quan hàng hóa theo phương thức quản lý mới về thực hiện thủ tục hải quan đơn giản, hài hòa, tuân thủ chuẩn mực quốc tế.

Tháng 3/2017 đánh dấu việc triển khai thành công "Hệ thống dịch vụ công trực tuyến" tại Hải quan Quảng Ninh, giúp cho tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ điện tử và theo dõi tình trạng xử lý hồ sơ trên phạm vi Toàn quốc; đến nay, đã cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 cho 74/74 thủ tục hải quan với  414 doanh nghiệp tham gia đối với 21 thủ tục thủ tục hải quan của gần 6.000 bộ hồ sơ.  

Và ấn tượng khi Tháng 3/2015, Hải quan Quảng Ninh là đơn vị đầu tiên trong toàn ngành Hải quan xây dựng "Phần mềm theo dõi, quản lý hàng hóa mua bán, trao đổi của cư dân biên giới", được Tổng cục Hải quan đánh giá là giải pháp đột phá mạnh mẽ, tạo thuận lợi cho việc trao đổi hàng hoá của cư dân biên giới nhanh chóng, thuận tiện, được các Cục Hải quan tỉnh bạn đến trao đổi, học hỏi kinh nghiệm công tác.

Để công tác quản lý, giám sát phương tiện, hàng hóa được thuận lợi, Tháng 5/2013, HQQN đã tập trung triển khai "Hệ thống tiếp nhận và xử lý thông tin hàng hóa E-Manifest". 2 năm sau, Tháng 5/2015, đơn vị ứng dụng hiệu quả "Cơ chế Một cửa quốc gia tại cảng biển" trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Đến Tháng 6/2017, triển khai thành công "Hệ thống quản lý hải quan tự động VASSCM" giúp kết nối, trao đổi thông tin với doanh nghiệp kinh doanh cảng, kho bãi, mang lại những lợi ích thiết thực cho cộng đồng doanh nghiệp và các cơ quan có liên quan trong giao nhận, vận chuyển hàng hóa.

Trien khai He thong giam sat quan ly HQ tu dong.png

Công bố chính thức triển khai Hệ thống quản lý, giám sát hải quan tự động (VASSCM) tại Chi cục Hải quan cảng Cái Lân- THÁNG 8/2018


Song, điểm sáng nổi bật của Hải quan Quảng Ninh phải kể đến hiệu quả ứng dụng "Phần mềm theo dõi, quản lý hàng hóa vào, ra kho ngoại quan" triển khai từ Tháng 5/2015 và "Phần mềm quản lý hàng hóa chuyển cửa khẩu" thực hiện từ Tháng 5/2017. Với những tính năng và ưu điểm vượt trội, 02 Phần mềm quản lý kể trên đã giúp cho việc theo dõi, quản lý, tra cứu hàng Kho ngoại quan và chuyển cửa khẩu được thực hiện bài bản, khoa học, góp phần đẩy nhanh tốc độ thông quan hàng hóa được nhanh chóng, thuận lợi.  

Và trong khi các Bộ, Ngành còn đang trong tiến trình kết nối hệ thống một cửa quốc gia, thì từ 01/01/2018, Hải quan Quảng Ninh đã kết nối chính thức Cơ chế một cửa ASEAN để trao đổi thông tin chứng nhận xuất xứ C/O mẫu D điện tử. Không chỉ thế, để đơn giản hóa thủ tục nộp thuế, phí, lệ phí cho doanh nghiệp, từ năm 2012, Hải quan Quảng Ninh đã chủ động triển khai "Đề án phối hợp thu ngân sách nhà nước qua hệ thống Ngân hàng thương mại bằng phương thức điện tử E-Payment". Đến Tháng 10/2017, triển khai "Đề án Nộp thuế điện tử và thông quan 24/7", tạo thuận lợi tối đa cho người nộp thuế có thể nộp vào mọi lúc, mọi nơi, mọi phương tiện. Không dừng lại ở đó, từ Tháng 11/2019 cho đến nay, Hải quan Quảng Ninh đã và đang tập trung triển khai "Chương trình nộp thuế điện tử doanh nghiệp nhờ thu" được nâng cấp trên nền tảng hệ thống Nộp thuế điện tử và thông quan 24/7 có thêm nhiều tiện ích.

 Đột phá, bứt phá mạnh mẽ trong cải cách thủ tục hành chính với nhiều cách làm mới, hiệu quả

Song song với việc ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin trong hoạt động nghiệp vụ, Hải quan Quảng Ninh còn tạo ra những đột phá, bứt phá mạnh mẽ trong cải cách thủ tục hành chính với nhiều cách làm mới, hay theo phương pháp sáng tạo, hiệu quả, thể hiện tinh thần quyết liệt, quyết tâm đổi mới tư duy và hành động từ thụ động sang chủ động phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Đó là những nỗ lực, bứt phá, tập trung triển khai chất lượng, hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước về hải quan xuyên suốt theo các năm, tiêu biểu phải kể đến như: Tháng 4/2017, triển khai thực hiện "Thủ tục hải quan tại cảng cạn ICD Km3+4 Móng Cái"; Tháng 4/2018, "Mô hình thực hiện thủ tục và quản lý hải quan tập trung tại Chi cục HQCK Móng Cái"

Mo hinh tap trung MC.png

"Mô hình thực hiện thủ tục và quản lý hải quan tập trung tại Chi cục HQCK Móng Cái" được Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình thăm và làm việc - THÁNG 8/2019


Đặc biệt, triển khai "Hoạt động quản lý nhà nước về Hải quan tại Sân bay quốc tế Vân Đồn" với mốc son lịch sử ngày 27/05/2019 khi Sân bay Vân Đồn đón chuyến bay quốc tế đầu tiên, đưa Hải quan Quảng Ninh lần đầu tiên trong lịch sử có địa bàn hoạt động bao trùm cả 3 tuyến đường bộ, biển và hàng không.

Van Don.png

Ngày 27/05/2019, Sân bay Vân Đồn đón chuyến bay quốc tế đầu tiên, đưa Hải quan Quảng Ninh lần đầu tiên trong lịch sử có địa bàn hoạt động bao trùm cả 3 tuyến đường bộ, đường biển và đường hàng không


Đó là hoạt động hỗ trợ, đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp theo tư duy đổi mới toàn diện, tiếp cận đa dạng với các mô hình tổ chức mới như "Cà phê doanh nhân", "Diễn đàn Hải quan và Doanh nghiệp", gặp gỡ, tiếp xúc doanh nghiệp theo khối, nhóm doanh nghiệp có cùng loại hình hoạt động XNK hàng hoá; tổ chức các Hội nghị tham vấn, diễn đàn Hải quan - doanh nghiệp, hội nghị tọa đàm tại khu vực đường bộ, đường biển… nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tiếp thu kiến nghị, đề xuất của người dân và doanh nghiệp. Trong 10 năm qua, từ 2011- 2020 với tinh thần chủ động, đổi mới, cầu thị, Hải quan Quảng Ninh đã tổ chức được trên 70 hội nghị đối thoại doanh nghiệp, giải quyết gần 300 vướng mắc thuộc thẩm quyền và báo cáo trên 100 vướng mắc vượt thẩm quyền.


Ca phe doanh nhan.png

Đổi mới, đa dạng hình thức tổ chức Hội nghị đối thoại doanh nghiệp theo mô hình mới như: Cà phê doanh nhân, diễn đàn, tọa đàm theo khối, nhóm doanh nghiệp…


Đó còn là tinh thần tích cực, chủ động, làm việc chất lượng, hiệu quả với phương châm "Tận tụy nhất - Nhanh chóng nhất - Hài lòng nhất" của các Tổ hỗ trợ doanh nghiệp; là hàng trăm cuộc gặp gỡ, tiếp xúc mỗi năm tại trụ sở doanh nghiệp từ lãnh đạo cấp Cục cho đến cấp Chi cục; là sự chủ động, quyết liệt trong việc ký kết Quy chế phối hợp với Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Quảng Ninh, duy trì chế độ cung cấp thông tin định kỳ hàng tháng…

Quy che phoi hop HQ DN.png

Ký Quy chế phối hợp công tác với Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh- Tháng 6/2018 


Đi đầu trong cải cách tổ chức bộ máy và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

Giai đoạn 2011-2020 ghi dấu ấn về những bước đột phá, đi đầu trong cải cách tổ chức bộ máy và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để hình thành đội ngũ cán bộ đủ bản lĩnh, trình độ, năng lực, tận tụy phục vụ người dân, doanh nghiệp của ngành Hải quan nói chung và Hải quan Quảng Ninh nói riêng. Với quan điểm con người và tổ chức bộ máy là yếu tố quyết định sự thành công của công cuộc cải cách, hiện đại hóa, tổ chức bộ máy bên trong của Hải quan Quảng Ninh từ năm 2011 đến nay đã liên tục được điều chỉnh, kiện toàn, sắp xếp từng bước đáp ứng yêu cầu quản lý hải quan hiện đại. Đơn vị đã chủ động trình Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan phê duyệt các Đề án, Phương án tổ chức bộ máy mang tính chất chiến lược, lâu dài, qua đó đã tinh gọn từ 56 đầu mối giảm xuống còn 47 đầu mối. Một trong những hoạt động cải cách nổi bật, đi đầu của Hải quan Quảng Ninh chính là việc xây dựng và triển khai ứng dụng kết quả xác định vị trị việc làm trong hoạt động quản lý nguồn nhân lực. Trong 10 năm qua, đơn vị đã chủ động rà soát, đánh giá toàn bộ đội ngũ cán bộ, công chức theo yêu cầu chức danh công việc, điểm nhấn đặc biệt là hoạt động tổ chức các kỳ thi đánh giá năng lực công chức theo vị trí việc làm hàng năm. 

Danh gia nang luc.png

Thi đánh giá năng lực công chức theo vị trí việc làm năm 2018- THÁNG 7/2018


Mặc dù khối lượng công việc tăng cao nhưng biên chế không tăng, thậm chí còn giảm từ 485 chỉ tiêu xuống còn 464 chỉ tiêu, song hiệu quả công việc vẫn đảm bảo do chất lượng đội ngũ công chức Hải quan Quảng Ninh có sự chuyển biến rõ rệt, ngày càng chuyên nghiệp, tinh thông đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao trong tình hình mới. Đến nay, 92,3% công chức có trình độ từ Đại học trở lên, 100% có trình độ B ngoại ngữ, tin học trở lên; trên 90% công chức giữ chức vụ lãnh đạo được đào tạo từ trung cấp lý luận chính trị trở lên chiếm 35,2% quân số của Cục Hải quan tỉnh.

Mọi nỗ lực cải cách thủ tục hành chính của Hải quan Quảng Ninh đã được cộng đồng doanh nghiệp hoan nghênh và đánh giá cao, được Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan và UBND tỉnh Quảng Ninh ghi nhận. Trong 03 năm liên tiếp 2017, 2018, 2019 HQQN liên tục giữ vị trí quán quân trên Bảng xếp hạng đánh giá năng lực cạnh tranh DDCI cấp Sở, Ban, Ngành của tỉnh Quảng Ninh. 

Trao thuong DDCI 2019.png

Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh được vinh danh 3 năm liên tiếp (2017, 2018, 2019) ở vị trí Quán quân Bảng xếp hạng chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh DDCI tỉnh Quảng Ninh


Điều này càng cho thấy quyết tâm của Hải quan Quảng Ninh trong việc cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính, từ đó tạo ra nhiều điểm sáng, giúp Hải quan Quảng Ninh trở thành đơn vị có những nổi trội khác biệt trong ngành Hải quan cũng như trong toàn tỉnh Quảng Ninh. 

Tang BK Cai cach hanh chinh 2019.png

Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh trao tặng cho đơn vị dẫn đầu Chỉ số cải cách hành chính năm 2019- THÁNG 6/2020


Chặng đường phía trước, với hành trang là sức mạnh của trí tuệ tập thể, của khối đại đoàn kết, sức mạnh của kỷ luật, kỷ cương, Hải quan Quảng Ninh tiếp tục nỗ lực không ngừng, tiếp tục cải cách toàn diện, mong muốn được đóng góp những tiến bộ, văn minh cho công cuộc xây dựng Chính phủ điện tử, hướng tới Chính phủ số trên con đường hội nhập và phát triển.