Đại hội đại biểu Đảng bộ Cục Hải quan Quảng Ninh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025: “Đoàn kết- Kỷ cương- Liêm chính- Sáng tạo”
Nguyễn Hòa16/06/2020 2:00 PM

Trong 2 ngày 15 và 16 tháng 6 năm 2020, Đảng bộ Cục Hải quan Quảng Ninh long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020- 2025. Ban biên tập Website Hải quan Quảng Ninh xin thông tin kết quả tại các phiên làm việc của Đại hội.

Bước sang ngày làm việc thứ 2 và cũng là ngày làm việc cuối cùng của Đại hội đại biểu Đảng bộ Cục Hải quan Quảng Ninh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020- 2025, tại phần đầu của phiên làm việc, Đoàn Chủ tịch thông tin trước Đại hội kết quả kỳ họp đầu tiên của Ban Chấp hành Đảng bộ Cục Hải quan Quảng Ninh khóa XIII. Tại kỳ họp đầu tiên, Ban Chấp hành đã tiến hành bầu chức danh Phó Bí thư Đảng ủy, gồm 01 đồng chí; Ban Thường vụ gồm 4 đồng chí; Ủy ban kiểm tra Đảng ùy gồm 7 đồng chí và bầu chức danh Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy gồm 01 đồng chí.

Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu Đoàn đại biểu đại diện cho 433 đảng viên của Đảng bộ tham dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020- 2025, gồm 3 đại biểu chính thức và 02 đại biểu dự khuyết.

Bo phieu.png

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Đoàn đại biểu Đảng bộ tham dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020- 2025


Đại hội nghe Đoàn Chủ tịch báo cáo tổng hợp kết quả tham gia của các Tổ thảo luận tại Đại hội đối với dự thảo Văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng, dự thảo Báo cáo chính trị của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV và Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ Cục Hải quan tỉnh khóa XII, báo cáo tổng hợp các ý kiến tham luận của các đoàn đại biểu dự Đại hội. Đối với các ý kiến tham gia vào dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành trình tại Đại hội, nhìn chung các tham luận đều nhất trí cao với các báo cáo, đánh giá cao và khẳng định, làm rõ thêm những kết quả mọi mặt về hoạt động trên tất cả các lĩnh vực trong nhiệm kỳ qua đã đạt đươc; những kinh nghiệm, mô hình và giải pháp hay của từng tổ chức, cá nhân tiêu biểu đã đánh giá toàn diện hơn kết quả hoạt động nhiệm kỳ. Đồng thời cũng chỉ ra những khó khăn, hạn chế, khuyết điểm trong nhiệm kỳ qua và đề xuất các giải pháp để thực hiện tốt các phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới.

Chi Hanh.png

Đ/c Phùng Thị Nguyên Hạnh- Ủy viên BCH Đảng bộ, Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy, thay mặt Đoàn Chủ tịch báo cáo tổng hợp kết quả tham gia dự thảo Văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng


Đại hội tiến hành thảo luận và đi đến thống nhất mục tiêu, các chỉ tiêu chủ yếu và nhiệm vụ, giải pháp đến năm 2025 trong dự thảo Nghị quyết, Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ Cục Hải quan tỉnh khóa XIII. Trước những thời cơ phát triển mới đan xen những thách thức, kế thừa và phát huy những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ, Đại hội Đảng bộ Cục Hải quan Quảng Ninh lần thứ XIII khẳng định quyết tâm của toàn Đảng bộ nỗ lực phấn đấu với mục tiêu tổng quát: Phát huy truyền thống, sức mạnh đoàn kết, kỷ cương, liêm chính, sáng tạo, xây dựng Đảng bộ Cục Hải quan Quảng Ninh trong sạch vững mạnh; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, gắn với hiện đại hóa ngành Hải quan để tăng năng lực cạnh tranh; tiếp tục đơn giản hóa thủ tục hải quan đạt chuẩn mực quốc tế trên nền tảng đi đầu ứng dụng công nghệ thông tin; xây dựng lực lượng hải quan đạt trình độ chuyên nghiệp, chuyên sâu, có trang thiết bị, kỹ thuật hiện đại, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tạo môi trường thông thoáng, thuận lợi cho các hoạt động thương mại theo thông lệ quốc tế, phát triển du lịch, thu hút đầu tư nước ngoài, đảm bảo an ninh quốc gia, an toàn xã hội.

Các chỉ tiêu chủ yếu phấn đấu đề ra cụ thể như sau: Phấn đấu tổng kim ngạch xuất nhập khẩu tăng bình quân 5-7%/năm; Thời gian thông quan, giải phóng hàng rút ngắn hơn chỉ tiêu cấp trên giao trên 5%,; Duy trì năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành của tỉnh (DDCI) thuộc nhóm 03 cơ quan dẫn đầu tỉnh Quảng Ninh, phấn đấu 5 năm liên tiếp xếp thứ nhất; Công tác thu ngân sách nhà nước vượt trên 5% chỉ tiêu Bộ, Ngành, Tỉnh giao hàng năm; Công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa, ma túy qua biên giới, kiểm tra sau thông quan, quản lý rủi ro vượt chỉ tiêu cấp trên giao hàng năm; 100% thực hiện mô hình bí thư cấp ủy cơ sở đồng thời là trưởng đơn vị; Tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ hằng năm đạt 90%, trong đó 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt 90%, trong đó 15% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Số lượng đảng viên mới được kết nạp hằng năm từ 2% trở lên so với số lượng đảng viên đầu năm.

Đồng thời, Đại hội cũng thống nhất các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu như sau: Lãnh đạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao trên các lĩnh vực trọng tâm: Triển khai đồng bộ các giải pháp về cải cách thủ tục, hiện đại hóa hải quan, để tăng năng lực cạnh tranh; tiếp tục đơn giản hóa thủ tục hải quan đạt chuẩn mực quốc tế trên nền tảng đi đầu ứng dụng công nghệ thông tin nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động; cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh minh bạch, thông thoáng, thuận lợi; giữ vững vị trí trong nhóm đứng đầu trong bảng xếp hạng năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành, địa phương; áp dụng đồng bộ các biện pháp, kỹ thuật quản lý rủi ro, kiểm tra sau thông quan theo hướng quản lý hải quan hiện đại, khuyến khích doanh nghiệp tự nguyện tuân thủ pháp luật về hải quan; Nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành thu ngân sách nhà nước với triển khai đồng bộ, hiệu quả công tác thu, mở rộng đối tượng thu, chống thất thu, quản lý chặt chẽ các khoản nợ thuế, thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương thu, chi ngân sách, phấn đấu thu vượt mức Ngành và Tỉnh giao hàng năm. Tăng cường phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, chống khủng bố, vận chuyển trái phép ma túy, vũ khí, tài liệu phản động; rửa tiền, thực thi quyền bảo vệ sở hữu trí tuệ và các loại hàng cấm qua biên giới; hợp tác giải quyết các vấn đề quản lý biên giới, phòng chống tội phạm, buôn lậu qua biên giới và hợp tác thuận lợi hóa thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu cùng với đẩy mạnh công tác dân vận, tuyên truyền phổ biến pháp luật về hải quan. Phát huy vai trò cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo 389 Tỉnh. Kiện toàn tổ chức bộ máy, biên chế đảm bảo "Tinh - Gọn - Mạnh - Có cơ cấu hợp lý", đáp ứng yêu cầu quản lý hải quan hiện đại, phù hợp với khối lượng công việc và điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đặc thù của từng địa bàn. Xây dựng lực lượng Hải quan chuyên nghiệp, hiện đại, có đủ phẩm chất, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, đi đầu về khả năng thích ứng và làm việc trong môi trường quốc tế, đáp ứng yêu cầu cải cách phát triển hiện đại hóa Hải quan theo giai đoạn 2020-2030. Kiểm soát hoạt động nội ngành thông suốt, nâng cao hiệu quả công tác hành chính, quản trị và tài chính cơ quan. Xây dựng Đảng bộ Cục Hải quan tỉnh trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng cán bộ, đảng viên; trên cơ sở tiếp tục đổi mới phương thức, nâng cao vai trò, năng lực lãnh đạo của các cấp ủy đảng, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đảng viên; Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, thông tin tuyên truyền, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; Sắp xếp, tinh gọn bộ máy gắn với cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động; Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, giữ gìn kỷ luật Đảng, quyết liệt phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Đổi mới công tác dân vận gắn với đặc thù Đảng bộ, tiếp tục triển khai hiệu quả Chỉ thị số 09-CT/TU của Ban Thường vụ về tăng cường hoạt động hải quan trên địa bàn. Lãnh đạo các tổ chức đoàn thể quần chúng phát huy vai trò, chức năng nhiệm vụ. Tăng cường phối hợp các lực lượng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, an ninh, quốc phòng, đảm bảo hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về hải quan, góp phần đảm bảo an ninh kinh tế quốc gia, tạo môi trường ổn định, phục vụ phát triển kinh tế xã hội bền vững.

Ban Chấp hành Đảng bộ Cục Hải quan Quảng Ninh khoá XIII, nhiệm kỳ 2015- 2020 ra mắt và nhận nhiệm vụ trước Đại hội. 

BCH tang hoa.png

Đ/c Trịnh Thị Minh Thanh- Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh, chúc mừng BCH Đảng bộ Cục Hải quan Quảng Ninh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020- 2025


Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ Cục Hải quan Quảng Ninh khóa XIII, nhiệm kỳ 2020- 2025, đồng chí Nguyễn Văn Nghiên- Bí thư Đảng ủy trân trọng cảm ơn sự tín nhiệm của Đại hội đã tin tưởng, sáng suốt lựa chọn các đồng chí hội tụ đầy đủ phẩm chất đạo đức và năng lực để tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ mới. Ban Chấp hành xác định đây là nhiệm vụ hết sức nặng nề, song cũng vô cùng vinh dự mà Đảng bộ và toàn thể cán bộ, đảng viên đã giao phó. Tập thể Ban Chấp hành hứa trước Đại hội: Luôn đoàn kết, thống nhất, tập trung trí tuệ, phát huy dân chủ, giữ vững kỷ cương, nêu cao tinh thần trách nhiệm, không ngừng tu dưỡng rèn luyện, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; lãnh đạo Đảng bộ, Cục Hải quan tỉnh ngày càng phát triển, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị.

BCH hua.png

Ban Chấp hành Đảng bộ Cục Hải quan Quảng Ninh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020- 2025 ra mắt và nhận nhiệm vụ trước Đại hội


Cũng tại Đại hội, các đại biểu đã chia tay một số đồng chí không đủ tuổi, sức khỏe để tái cử theo quy định của Đảng, Nhà nước nên không tiếp tục tham gia Ban Chấp hành khoá mới. Đảng bộ ghi nhận và cảm ơn những đóng góp của các đồng chí vào thành tích chung của Đảng bộ trong nhiệm kỳ qua và mong muốn, dù không tham gia cấp uỷ khoá mới, song các đồng chí vẫn tiếp tục dành sự quan tâm, theo dõi và đóng góp những ý kiến thiết thực để góp phần xây dựng Đảng bộ ngày càng vững mạnh.

Chia tay NK cu.png

Đại hội chia tay các đồng chí ủy viên BCH nhiệm kỳ 2015- 2020, thôi tham gia BCH nhiệm kỳ 2020- 2025 


Đại hội đại biểu Đảng bộ Cục Hải quan Quảng Ninh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020- 2025 diễn ra trong 2 ngày (15 và 16/6/2020) và đã kết thúc thành công rực rỡ. Đại hội được tổ chức trong thời điểm có ý nghĩa hết sức quan trọng, công cuộc đổi mới đất nước của Đảng khởi xướng và lãnh đạo đến nay đã giành được nhiều thành tựu to lớn, như lời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định: "Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày nay". Mang theo tinh thần và khí thế phấn khởi đó, các đại biểu dự Đại hội đã phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất của Đảng bộ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, dân chủ, nghiêm túc thực hiện đúng theo quy định của Điều lệ Đảng. Với khẩu hiệu của Đại hội: "Đoàn kết- Kỷ cương- Liêm chính- Sáng tạo", Đại hội đại biểu Đảng bộ Cục Hải quan Quảng Ninh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025 kêu gọi các cấp uỷ Đảng, toàn thể đảng viên, công chức và người lao động trong Đảng bộ, Cục Hải quan tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, kỷ luật, tập trung trí tuệ, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội đã thông qua, góp phần tích cực thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV và thi đua lập thành tích cao nhất hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam.