Đại hội đại biểu Đảng bộ Cục Hải quan Quảng Ninh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025: “Đoàn kết- Kỷ cương- Liêm chính- Sáng tạo”
Nguyễn Hòa15/06/2020 6:00 PM

Trong 2 ngày 15 và 16 tháng 6 năm 2020, Đảng bộ Cục Hải quan Quảng Ninh long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020- 2025. Ban biên tập Website Hải quan Quảng Ninh xin thông tin kết quả tại các phiên làm việc của Đại hội.

Hòa chung với niềm phấn khởi, tự hào và khí thế thi đua sôi nổi của chính quyền, nhân dân các dân tộc trong tỉnh Quảng Ninh hướng về Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, cùng nhân dân cả nước tiến tới Đại hội đại biểu Toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, sáng ngày 15/6/2020, tại Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh, Đại hội đại biểu Đảng bộ Cục Hải quan Quảng Ninh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020- 2025 đã được khai mạc trọng thể. Đại hội vinh dự được đón đồng chí Nguyễn Xuân Ký - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đến dự và trực tiếp chỉ đạo Đại hội. Về phía Tổng cục Hải quan, có đồng chí Nguyễn Văn Cẩn- Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Việt Nam dự và chỉ đạo Đại hội. Dự Đại hội còn có các đồng chí đại diện lãnh đạo các Vụ thuộc các Ban Xây dựng Đảng Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng; cùng sự tham dự của các đồng chí là lãnh đạo Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy, Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh, Đảng ủy Công an tỉnh, Cục Thuế tỉnh; các đồng chí đại diện lãnh đạo các huyện ủy, thành ủy Hạ Long, Móng Cái, Hải Hà, Bình Liêu; cùng với 150 đại biểu là những đảng viên ưu tú, tiêu biểu cho trí tuệ, ý chí, sức mạnh đoàn kết, đại diện cho 433 đảng viên của Đảng bộ Cục Hải quan Quảng Ninh về dự Đại hội đông đủ.

Chao co.png

Đại biểu đại hội chào cờ


Trước giờ khai mạc, Đại hội đại biểu Đảng bộ Cục Hải quan Quảng Ninh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020- 2025 đã dành những giây phút quan trọng để bày tỏ lòng biết ơn, lòng kính yêu vô hạn, thành kính tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh – vị lãnh tụ vĩ đại của Đảng và Nhân dân Việt Nam, người anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới- Người đã để lại cho dân tộc di sản vô cùng quý giá là Tư tưởng Hồ Chí Minh cùng Chủ nghĩa Mác-Lênin, làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho mọi hành động của Đảng và Cách mạng Việt Nam.

Trong lời phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Hường- Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh đã nêu bật vai trò của Ban Chấp hành Đảng bộ Cục Hải quan Quảng Ninh đã lãnh đạo, chỉ đạo đạt mục tiêu Nghị quyết đại hội lần thứ XII, nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra, đó là: "Đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng; Đoàn kết - trí tuệ - trách nhiệm xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị; Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, hiện đại hoá Hải quan, đáp ứng yêu cầu hội nhập Hải quan quốc tế và khu vực, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ninh với tốc độ tăng trưởng cao, bền vững; Nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh; Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao; Quan tâm chăm lo đời sống, vật chất tinh thần cho cán bộ công chức, người lao động; Xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh và các tổ chức đoàn thể vững mạnh xuất sắc".

Dc Huong.png

Đ/c Nguyễn Văn Hường- Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Cục trưởng khai mạc Đại hội


Trước những thời cơ, vận hội mới đi liền với những khó khăn, thách thức mới, Đại hội đại biểu Đảng bộ Cục Hải quan Quảng Ninh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020- 2025 có trách nhiệm hết sức to lớn trước Đảng bộ và trước toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động trong toàn Cục Hải quan tỉnh. Đại hội có 04 nhiệm vụ quan trọng: Thứ nhất, tiến hành tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ Cục Hải quan tỉnh khóa XII; kiểm điểm đánh giá đúng tình hình và những thành tựu, kết quả đạt được, những hạn chế, yếu kém, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm, đồng thời có tầm nhìn chiến lược trong việc xác định phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng Đảng bộ trong 5 năm tới vững mạnh hơn, phát triển hơn. Thứ hai, thảo luận, tham gia ý kiến đóng góp vào các dự thảo Văn kiện trình Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ tỉnh trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV. Thứ ba, tiến hành lựa chọn những đồng chí thực sự tiêu biểu về phẩm chất, trí tuệ, có tinh thần quyết tâm đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm để bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ Cục Hải quan tỉnh khóa XIII nhiệm kỳ 2020-2025. Thứ tư, lựa chọn, bầu Đoàn đại biểu của Đảng bộ đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV đảm bảo tiêu chuẩn, cơ cấu, đại diện cho trí tuệ của Đảng bộ, cho ý chí và nguyện vọng của cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ, có khả năng đóng góp vào sự thành công của Đại hội Đảng bộ tỉnh.

Trình bày dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ Cục Hải quan tỉnh khóa XII trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ Cục Hải quan tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025, đồng chí Nguyễn Văn Nghiên- Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh đã tập trung làm nổi bật những kết quả quan trọng trong nhiệm kỳ qua.  


Dc Nghien.png

Đ/c Nguyễn Văn Nghiên- Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh trình bày Báo cáo chính trị


Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Cục Hải quan tỉnh kế thừa, phát huy kết quả đạt được của nhiệm kỳ trước, thực hiện nhiệm vụ chính trị trong bối cảnh chung cơ bản thuận lợi: tỉnh Quảng Ninh là điểm sáng kinh tế của cả nước với chỉ số năng lực cạnh tranh PCI cấp tỉnh liên tiếp nhiều năm dẫn đầu toàn quốc (2017, 2018, 2019); nhiều công trình động lực đi vào hoạt động liên quan trực tiếp công tác quản lý nhà nước về hải quan. Bộ Tài chính, Ngành Hải quan quyết liệt thực hiện và đạt nhiều mục tiêu về cải cách hành chính, hiện đại hóa hải quan. Đảng bộ luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy và Bộ, Ngành; sự phối hợp giúp đỡ của các cơ quan, ban ngành, cấp uỷ, chính quyền địa phương, các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh, các lực lượng chức năng, đặc biệt trong nhiệm kỳ được thành lập là Đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc Tỉnh ủy. Bên cạnh đó, cũng chịu nhiều tác động bất lợi từ những diễn biến phức tạp của tình hình biển Đông, sự thay đổi cơ chế, chính sách phía Trung Quốc áp dụng hàng rào kỹ thuật, truy xuất nguồn gốc xuất xứ hàng hóa ảnh hưởng hoạt động xuất nhập khẩu, tái xuất hàng hóa qua các cửa khẩu, lối mở biên giới; tình hình thời tiết, dịch bệnh (dịch tả lợn Châu Phi, dịch Covid-19), tỷ giá hối đoái, giá dầu thô thế giới liên tục điều chỉnh ảnh hưởng công tác thu ngân sách nhà nước.

Trong bối cảnh đó, Đảng ủy Cục Hải quan tỉnh đã quán triệt tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV và các chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, Bộ, Ngành, bám sát thực tiễn để lãnh đạo, chỉ đạo hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của Đảng vào tình hình, đặc điểm Đảng bộ, tập trung cải cách, thay đổi tư duy quản lý, quyết tâm đi đến cùng các giải pháp để kiên trì mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đã đề ra, đạt được nhiều kết quả quan trọng, tạo đà thuận lợi cho sự phát triển bền vững của Đảng bộ trong những năm tiếp theo.

Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan, Đảng bộ Cục Hải quan tỉnh và toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động phát huy đoàn kết, truyền thống đơn vị Anh hùng, với quyết tâm chính trị cao nhất, đã hoàn thành toàn bộ 06 nhóm chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Cục Hải quan tỉnh khóa XII đề ra, nhất là sau khi Đảng bộ được thành lập là Đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc Tỉnh ủy. Đảng bộ phát huy được vai trò lãnh đạo, huy động được các nguồn lực, tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện quyết liệt, có nhiều đề xuất với Tỉnh, với Ngành các cơ chế, chính sách khai thác tốt tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, góp phần thực hiện hiệu quả ba đột phá chiến lược và sáu nhiệm vụ trong tâm mà Đại hội XII của Đảng đã xác định; sáu nhiệm vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đề ra. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên được nâng lên rõ rệt. Tổ chức bộ máy thống nhất, tinh gọn, năng lực đội ngũ cán bộ, đảng viên phát triển về nhiều mặt, có chuyển biến rõ rệt trong ý thức trách nhiệm phục vụ, đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp. Các chỉ tiêu, nhiệm vụ do Bộ, Ngành, Tỉnh giao đều về đích với kết quả cao, đặc biệt là chỉ tiêu về kim ngạch, thu ngân sách, kiểm soát chống buôn lậu, gian lận thương mại, ma túy qua biên giới, phát huy tốt vai trò cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 389 của tỉnh. Năng lực cạnh tranh cấp Cục nâng lên, nhiều kết quả đột phá trong cải cách hành chính, hiện đại hóa hải quan, Cục Hải quan tỉnh là cơ quan duy nhất 3 năm liền dẫn đầu 21 sở, ngành của tỉnh về chỉ số năng lực cạnh tranh DDCI của tỉnh Quảng Ninh.

Đảng bộ, Cục Hải quan tỉnh đã thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Cục Hải quan tỉnh lần thứ XII, góp phần vào thành công Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng bộ tỉnh và thành quả chung của tỉnh Quảng Ninh trong nhiệm kỳ 2015-2020, là tiền đề cho sự phát triển bền vững trong những giai đoạn tiếp theo; đồng thời khẳng định chủ trương đúng đắn của Tỉnh trong việc thành lập Đảng bộ Cục Hải quan Quảng Ninh là Đảng bộ trực thuộc Đảng bộ tỉnh, vừa nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, vừa sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động trong nhiệm kỳ 2015-2020.

Tại Đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XII, nhiệm kỳ 2015-2020 đã kiểm điểm trước Đại hội kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị tại Đảng bộ giai đoạn 2015- 2020, trong đó chỉ rõ những ưu điểm, kết quả đạt được trong công tác quán triệt, tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, văn bản chỉ đạo của cấp trên; xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác của tập thể; Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị nhiệm kỳ 2015-2020; Việc thực hiện nguyên tắc tập trung, dân chủ và các quy định, quy chế làm việc: Việc đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí: Kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng và thi đua, khen thưởng. Đồng thời, Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2015- 2020 cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân chủ quan, nguyên nhân khách quan; Kết quả khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã chỉ ra tại Đại hội nhiệm kỳ 2015-1020.

Đại hội cũng đã nghe các tham luận đại diện cho Đảng bộ Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hòn Gai, tham luận của cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và tham luận của đại diện Chi bộ Phòng Giám sát quản lý về hải quan.

Tham luan chi Nga.png

Đ/c Nguyễn Thị Thúy Nga- Phó Bí thư Đảng ủy Đảng bộ Chi cục Hải quan cửa khẩu Móng Cái tham luận về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh


Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Cẩn- Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan thay mặt cho lãnh đạo Tổng cục biểu dương những kết quả Ban Chấp hành Đảng bộ Cục Hải quan Quảng Ninh nhiệm kỳ 2015- 2020 đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các mặt công tác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. Tổng cục trưởng đánh giá cao những đóng góp quan trọng của Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh vào kết quả chung của toàn ngành Hải quan. Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh luôn nằm trong tốp dẫn đầu về số thu ngân sách của ngành Hải quan, hàng năm số thu của đơn vị đều vượt dự toán của Bộ Tài chính giao, vượt chỉ tiêu phấn đấu của Tổng cục Hải quan và UBND tỉnh giao. Hải quan Quảng Ninh cũng là đơn vị luôn nỗ lực, đổi mới, bứt phá trong cải cách, hiện đại hóa Hải quan, tạo được nhiều điểm sáng nổi bật trong toàn Ngành.

TCT Can.png

Đ/c Nguyễn Văn Cẩn- Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan phát biểu chỉ đạo Đại hội


Trong nhiệm kỳ mới 2020- 2025, đồng chí Tổng cục trưởng đề nghị Ban Chấp hành Đại hội Đảng bộ Cục Hải quan Quảng Ninh tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, trí tuệ, kỷ cương, kỷ luật, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo Cục Hải quan Quảng Ninh nhằm đạt được những mục tiêu quan trọng mà phương hướng, nhiệm vụ Đại hội đã đề ra. Quảng Ninh là tỉnh có nhiều lợi thế, nằm trong vùng trọng điểm kinh tế Bắc bộ với trục tam giác kinh tế Hà Nội- Hải Phòng- Quảng Ninh, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh cần bám sát tình hình phát triển kinh tế- xã hội của địa phương để đưa ra những dự báo chính xác trong công tác chỉ đạo điều hành, đồng thời tích cực tham mưu nhiều chính sách  quản lý nhà nước về hải quan quan trọng trên địa bàn cho UBND tỉnh. Cần nắm bắt lợi thế, tập trung khai thác lợi thế về địa lý, có hệ thống giao thông đa dạng gồm đường bộ, đường biển, đường hàng không, Đặc biệt, cần tận dụng ưu thế hệ thống cảng biển của tỉnh Quảng Ninh để phát triển mạnh hoạt động vận tải hàng hoá, phát triển chuỗi hoạt động logistics là rất cần thiết trong điều kiện hiện nay. 

TCT tang hoa.png

Đ/c Nguyễn Văn Cẩn- Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan thay mặt Lãnh đạo Tổng cục Hải quan tặng hoa chúc mừng Đại hội  


Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Xuân Ký- Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã thể hiện sự trân trọng của Tỉnh ủy trước những kết quả to lớn của Đảng bộ Cục Hải quan Quảng Ninh, góp phần không nhỏ vào thành tựu phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh Quảng Ninh. Hải quan Quảng Ninh đã tỏ rõ vị thế, vai trò gác cửa nền kinh tế tại vùng Đông Bắc Tổ quốc, góp phần bảo vệ chủ quyền kinh tế, an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Số thu ngân sách từ năm 2010 đến nay đều đạt trên 10.000 tỷ đồng/năm, Đi đầu trong cải cách hành chính, góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, minh bạch, thuận lợi, ứng dụng công nghệ thông tin, hiện đại hóa công tác quản lý, điều hành. Phát huy tốt vai trò cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 389 của tỉnh về kiểm soát phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, ma túy qua biên giới. 3 năm liên tiếp (2017 - 2019), Hải quan Quảng Ninh dẫn đầu về chỉ số năng lực cạnh tranh DDCI của tỉnh; năm 2017 - 2018 được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua đơn vị xuất sắc, dẫn đầu trong công tác Hải quan.

Bi thu Tinh uy.png

Đ/c Nguyễn Xuân Ký- Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo Đại hội


Thời gian tới, để nâng cao hơn nữa vai trò là hạt nhân lãnh đạo Cục Hải quan tỉnh hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Quảng Ninh giao, Đảng bộ Cục Hải quan Quảng Ninh cần tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, cấp ủy và của đội ngũ cán bộ, đảng viên; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, phát huy tốt hơn nữa vai trò, trách nhiệm và đóng góp xứng đáng của Đảng bộ Cục Hải quan Quảng Ninh vào sự phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững gắn với đảm bảo vững chắc quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới. Đặc biệt, chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức hải quan có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, đi đầu về khả năng thích ứng và làm việc trong môi trường quốc tế; nâng cao trình độ mọi mặt, nhất là trình độ ngoại ngữ và am hiểu luật pháp, năng lực dự báo chiến lược. Lãnh đạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao; tiếp tục nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành thu ngân sách nhà nước, mở rộng đối tượng thu, chống thất thu; phấn đấu hằng nằm đều thu vượt mức Tổng cục Hải quan, Bộ Tài chính và tỉnh giao. Trọng tâm là đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính thuộc lĩnh vực hải quan trên tất cả các mặt công tác, đặc biệt là đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, giảm thiểu hồ sơ, thời gian, chi phí, nhất là chi phí không chức thức. Từ thực tiễn hoạt động, Đảng bộ Cục Hải quan Quảng Ninh chủ động, tích cực hơn nữa trong tham mưu, đề xuất với Tỉnh, Trung ương tháo gỡ các "nút thắt", "điểm nghẽn" về thể chế, cơ chế, chính sách để khơi thông mọi nguồn lực, giải phóng tiềm năng khác biệt, khai thác hiệu quả thế mạnh của tỉnh, thúc đẩy phát triển nhanh, mạnh, bền vững, thương mại biên giới, hoạt động xuất nhập khẩu với các loại hình mà luật pháp cho phép trên địa bàn, nhất là tại các khu kinh tế cửa khẩu, khu kinh tế ven biển; thu hút đầu tư xây dựng Quảng Ninh trở thành khu vực phòng thủ tỉnh vững mạnh về quốc phòng an ninh, phòng tuyến hợp tác và cạnh tranh kinh tế quốc tế.

Bi thu tang hoa.png

Đ/c Nguyễn Xuân Ký- Bí thư Tỉnh ủy cùng các đồng chí là lãnh đạo là lãnh đạo Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng tặng hoa Đại hội


Đồng chí Nguyễn Văn Nghiên- Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh đã trân trọng cảm ơn và tiếp thu đầy đủ các nội dung ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan và đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh. Tập thể Đảng bộ Cục Hải quan Quảng Ninh bổ sung vào Báo cáo chính trị và Nghị quyết Đại hội nhằm tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả trong nhiệm kỳ tới, nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV.

Đại hội đại biểu Đảng bộ Cục Hải quan Quảng Ninh khóa XIII, nhiệm kỳ 2020-2025 kết thúc phiên làm việc buổi sáng ngày 15/6/2020.

Bước vào phiên làm việc buổi chiều ngày 15/6/2020, Đại hội chia làm 4 Tổ để thảo luận tại Tổ về Đề án nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XIII, đề án Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, thảo luận về các văn kiện Đại hội Đảng các cấp. Đại hội đã tập trung trí tuệ, sáng suốt lựa chọn bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ Cục Hải quan Quảng Ninh nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 17 đồng chí. Đồng thời, Đại hội đã bỏ phiếu tín nhiệm và tiến hành Bầu cử trực tiếp chức danh Bí thư Đảng ủy Cục Hải quan tỉnh khóa XIII tại Đại hội. Đồng chí Nguyễn Văn Nghiên, trúng cử chức danh Bí thư Đảng ủy Cục Hải quan Quảng Ninh khóa XIII, nhiệm kỳ 2020-2025 với tổng số phiếu tuyệt đối: 150/150 phiếu.

Bo phieu.png

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Cục Hải quan Quảng Ninh khóa XIII, nhiệm kỳ 2020- 2025


Đại hội đại biểu Đảng bộ Cục Hải quan Quảng Ninh khóa XIII, nhiệm kỳ 2020-2025 kết thúc phiên làm việc buổi chiều ngày 15/6/2020.