Sử dụng mã số, mã vạch nước ngoài đối với hàng hóa xuất khẩu
Ngô Thị Cẩm Linh12/06/2020 2:00 PM
Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Tổng cục Hải quan vừa có công văn số 3776/TCHQ-GSQL ngày 09/6/2020 hướng dẫn thực hiện thống nhất việc sử dụng mã số, mã vạch nước ngoài đối với hàng hóa xuất khẩu.

Theo đó, khi làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, công chức hải quan không yêu cầu người khai hải quan phải xuất trình văn bản xác nhận của cơ quan có thẩm quyền về việc sử dụng mã số, mã vạch nước ngoài. Người khai hải quan chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc sử dụng mã số, mã vạch của nước ngoài gắn trên hàng hóa, bao bì sản phẩm xuất khẩu.

Về ủy quyền sử dụng mã nước ngoài, các hình thức ủy quyền của cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chủ sở hữu nước ngoài ủy quyền sử dụng bao gồm: văn bản ủy quyền, thư ủy quyền, hợp đồng gia công, thư điện tử ủy quyền hoặc các hình thức ủy quyền khác được quốc tế công nhận, có ký tên và đóng dấu xác nhận của doanh nghiệp xuất khẩu và doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật đối với các tài liệu cung cấp.

Cơ quan hải quan không thực hiện xử phạt vi phạm hành chính liên quan đến sử dụng mã số, mã vạch nước ngoài gắn trên hàng hóa xuất khẩu. Trường hợp trong thông quan, kiểm tra sau thông quan, thanh tra, điều tra các  vụ án mà phát hiện doanh nghiệp xuất khẩu chưa có văn bản xác nhận hoặc ủy quyền sử dụng mã số nước ngoài thì cơ quan hải quan có văn bản thông báo cụ thể cho Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng để xử lý theo quy định.

Công văn số 3776/TCHQ-GSQL ban hành dựa trên văn bản trả lời số 1493/BKHCN-TĐC ngày 25/5/2020 của Bộ Khoa học và Công nghệ, thay thế cho các công văn trước đây Tổng cục Hải quan đã hướng dẫn về sử dụng mã số, mã vạch nước ngoài gắn trên hàng hóa xuất khẩu, góp phần tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp xuất khẩu trong giai đoạn dịch bệnh Covid-19./.