​ Chi cục HQCK Hoành Mô triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị năm 2020
Xuân Hương31/05/2020 11:00 AM
Lãnh đạo Chi cục HQCK Hoành Mô tham gia đoàn công tác của Huyện Bình Liêu hội đàm với Chính quyền Nhân dân khu Phòng Thành (Trung Quốc) tìm các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong thời kỳ dịch bệnh Covid-19

Lãnh đạo Chi cục HQCK Hoành Mô tham gia đoàn công tác của Huyện Bình Liêu hội đàm với Chính quyền Nhân dân khu Phòng Thành (Trung Quốc) tìm các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong thời kỳ dịch bệnh Covid-19

Kết thúc 5 tháng đầu năm 2020, Chi cục HQCK Hoành Mô triển khai thực hiện hiệu quả các chương trình, kế hoạch đã đề ra, một số chỉ tiêu nhiệm vụ hoàn thành và hoàn thành vượt mức được giao.

Năm 2020 là năm cuối cùng thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020. Ngay từ đầu năm, Chi cục Hải quan cửa khẩu Hoành Mô đã tập trung bám sát chỉ đạo của Trung ương, Bộ, Ngành, Tỉnh, đặc biệt là các chỉ đạo của Cục Hải quan tỉnh; triển khai xây dựng 43 chương trình kế hoạch chi tiết thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của Chi cục để triển khai các mặt công tác bảo đảm đúng lộ trình, tiến độ. 

Trong đó, chú trọng đẩy mạnh công tác đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp và nâng cao năng lực cạnh tranh cấp cơ sở theo tinh thần Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019, Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ, Nghị quyết số 20-NQ/TU ngày 02/12/2019 của BCH Đảng bộ Tỉnh…; thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đảm bảo tạo thuận lợi cho XNK và thực hiện phòng, chống dịch bệnh hiệu quả; tăng cường đấu tranh phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, xuất nhập cảnh trái phép…

Nhờ triển khai đồng bộ, quyết liệt, linh hoạt các giải pháp, kết thúc 5 tháng đầu năm, các chỉ tiêu kế hoạch công tác đều được Chi cục triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ đề ra, một số chỉ tiêu hoàn thành và hoàn thành vượt mức.

Tiêu biểu là kết quả đấu tranh phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, đã bắt giữ và xử lý 18 vụ/14 đối tượng, đạt 360% chỉ tiêu; tổng trị giá: 298,5295 triệu VNĐ đạt 149,3% chỉ tiêu; Phạt vi phạm hành chính 14 vụ số tiền 35,5 triệu VNĐ; Hồ sơ Sưu tra đạt 100% chỉ tiêu.

Công tác cải cách hành chính, hiện đại hóa hải quan, đồng hành hỗ trợ doanh nghiệp đạt kết quả tích cực; trong bối cảnh khó khăn do tác động từ dịch bệnh Covid-19, song, với quyết tâm triển khai sáng tạo các giải pháp đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp thiết thực, hiệu quả, đã thu hút 16 doanh nghiệp mới, tổng số thu từ các doanh nghiệp mới đạt gần 12 tỷ đồng. Lũy kế, có 48 doanh nghiệp tham gia XNK qua cửa khẩu Hoành Mô, tăng thêm 6 doanh nghiệp so với cùng kỳ năm 2019.

Trong công tác kiểm tra sau thông quan, đã hoàn thành 02 cuộc kiểm tra, đạt 33,33% chỉ tiêu; thu nộp ngân sách nhà nước đạt 9.878.111 VNĐ, đạt 49,39% chỉ tiêu; tỷ lệ phát hiện vi phạm đạt 50%.

Lũy kế đến hết  ngày 15/5/2020, Chi cục đã thu ngân sách Nhà nước đạt trên 47,030  tỷ đồng, bằng 31,35% chỉ tiêu Cục Hải quan tỉnh giao (150 tỷ đồng).

Các mặt công tác khác đều được thực hiện đảm bảo tiến độ đã đề ra theo kế hoạch./.