Ban Dân vận Tỉnh ủy- Cục Hải quan tỉnh: Tổ chức hội nghị phối hợp công tác
Nguyễn Hòa21/05/2020 5:00 PM

Chiều ngày 20/5/2020, tại Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh đã diễn ra Hội nghị đánh giá kết quả phối hợp công tác giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy và Cục Hải quan tỉnh năm 2019 và triển khai chương trình phối hợp năm 2020. Dự Hội nghị, về phía Ban Dân vận Tỉnh ủy, có đồng chí Nguyễn Văn Hưởng- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban Trung ương mặt trận Tổ quốc tỉnh Quảng Ninh cùng các đồng chí lãnh đạo Ban, lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc Ban Dân vận Tỉnh ủy. Về phía Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh, có đồng chí Nguyễn Văn Nghiên- Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh cùng các đồng chí lãnh đạo Cục, Trưởng các ban xây dựng đảng, Bí thư, Trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Cục Hải quan tỉnh.

Các đại biểu dự Hội nghị đã được nghe đại diện Cục Hải quan tỉnh báo cáo kết quả phối hợp công tác giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy và Cục Hải quan tỉnh năm 2019; Đại diện Ban Dân vận Tỉnh ủy trình bày dự thảo Chương trình phối hợp công tác năm 2020. Một năm trước, ngày 15/5/2019, Ban Dân vận Tỉnh ủy và Cục Hải quan tỉnh cùng thống nhất ký kết Chương trình phối hợp công tác số 1413-CTr/BDVTU-CHQQN. Sau một năm triển khai hoạt động Chương trình phối hợp, hai bên cùng đánh giá, ghi nhận việc thực hiện phối hợp đã mang lại hiệu quả thiết thực trên các mặt công tác. Cụ thể, trong Công tác phối hợp tuyên truyền, triển khai các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng về công tác dân vận, pháp luật về Hải quan: Cục Hải quan tỉnh đã chủ động phối hợp với Ban Dân vận, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp tiếp tục quán triệt, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác dân vận tới cán bộ, đảng viên, công chức của ngành. Trong năm, đã tích cực phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh ủy nghiên cứu xây dựng Đề án "Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận trong tình hình mới"; tham gia tập huấn nghiệp vụ công tác dân vận chính quyền và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Cục Hải quan tỉnh tiếp tục ban hành và triển khai, thực hiện các văn bản quan trọng về xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Hải quan nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về công tác dân vận trong tình hình mới như: Chương trình hành động của Đảng ủy triển khai thực hiện Nghị quyết 17-NQ/TU và Quyết định 1739-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy "Về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận trong tình hình mới" với 06 giải pháp cụ thể; Kế hoạch của Đảng ủy để triển khai thực hiện "Năm dân vận chính quyền 2019", cụ thể hóa chỉ đạo của Tỉnh ủy vào 03 mục tiêu: Vận động và thu hút doanh nghiệp về làm thủ tục hải quan trên địa bàn tỉnh; vận động nhân dân, doanh nghiệp nâng cao tính tuân thủ pháp luật; vận động nhân dân không tham gia buôn lậu hoặc tiếp tay cho buôn lậu, tích cực tố giác tội phạm...

Về phía Ban Dân vận Tỉnh ủy đã thực hiện tốt vai trò tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng về công tác dân vận, như triển khai "Năm dân vận chính quyền 2019"; Nghị quyết "Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận trong tình hình mới"; Quy định trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tiếp thu ý kiến góp ý của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân; kịp thời tham mưu sơ, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương về công tác dân vận.

Hoi nghi tong ket Dan van.png

Đồng chí Nguyễn Văn Hưởng- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban Trung ương mặt trận Tổ quốc tỉnh chủ trì Hội nghị


Trong công tác phối hợp tổ chức các hội nghị tuyên tuyền, vận động người dân, doanh nghiệp tuân thủ thực hiện nghiêm túc về pháp luật Hải quan và chương trình khuyến khích doanh nghiệp tự nguyện tuân thủ pháp luật: Năm 2019, Cục Hải quan tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc: Chi cục Hải quan cửa khẩu Móng Cái, Chi cục Hải quan cửa khẩu Hoành Mô, Chi cục Hải quan Bắc Phong Sinh chủ trì, phối hợp với Ban dân vận các huyện, thành ủy trên địa bàn, Đội Kiểm soát Hải quan số 1, Đội kiểm soát phòng, chống ma túy tổ chức 03 hội nghị tuyên truyền cho 260 người là già làng, trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng khu dân cư, nhân dân khu vực biên giới sinh sống tại xã Hoành Mô (huyện Bình Liêu), xã Quảng Đức (huyện Hải Hà), phường Hải Hòa (thành phố Móng Cái) về pháp luật Hải quan và chính sách đối với cư dân biên giới; thông tin về tình hình, phương thức, thủ đoạn buôn bán, vận chuyển trái phép ma túy và một số hoạt động nổi bật của các Chi cục và Ban Chỉ đạo 389 cấp huyện, kết quả bắt giữ xử lý tội phạm về ma túy; phát 400 tờ rơi, tờ gấp tuyên truyền về phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa, ma túy qua biên giới; vận động, hướng dẫn người dân các hình thức báo tin, tố giác hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hoá qua biên giới cho cơ quan hải quan; trao tặng 40 phần quà cho các gia đình chính sách, các học sinh có hoàn cảnh khó khăn, có thành tích tốt trong học tập tại các địa bàn biên giới. Thông qua các hội nghị đã góp phần hoàn thành mục tiêu vận động nhân dân, doanh nghiệp nâng cao tính tuân thủ pháp luật và mục tiêu vận động nhân dân không tham gia buôn lậu hoặc tiếp tay cho buôn lậu, tích cực tố giác tội phạm, góp phần vào kết quả công tác kiểm soát, chống buôn lậu của Cục Hải quan tỉnh đều đạt và vượt về số vụ, trị giá so với chỉ tiêu cấp trên giao. Đồng thời, kiểm soát được tình hình, quản lý được địa bàn, kiềm chế được đối tượng buôn lậu, không để hình thành các đường dây ổ nhóm về buôn lậu, được Ban chỉ đạo 389 Trung ương đánh giá là tỉnh biên giới không phải là điểm nóng về buôn lậu, góp phần tạo môi trường kinh doanh lành mạnh; phát huy vai trò cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo 389 của tỉnh trong việc điểu phối và kết nối các lực lượng chức năng trong công tác chống buôn lậu. Những mục tiêu đặt ra về vận động nhân dân, doanh nghiệp nâng cao tính tuân thủ pháp luật được thể hiện qua số lượng doanh nghiệp chấp hành tốt pháp luật, giảm tỷ lệ luồng đỏ (giảm 8,21%) so với cùng kỳ năm 2018 (Kết quả phân luồng tờ khai luồng xanh 38,77%, giảm 0,47% ; luồng vàng 49,52%, + 8,68% ; luồng đỏ 11,71 %, giảm 8,21 % so với cùng kỳ năm 2018); Mục tiêu vận động và thu hút doanh nghiệp về làm thủ tục hải quan trên địa bàn tỉnh năm 2019 đã thu hút 451 doanh nghiệp mới về làm thủ tục tại các cửa khẩu trên địa bàn, số thuế thu tăng 682,16 tỷ đồng.

Về công tác phối hợp nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về Hải quan; nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện công tác dân vận, thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở: Đảng ủy, lãnh đạo Cục Hải quan tỉnh đã tập trung chỉ đạo nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về Hải quan theo hướng từ lượng sang chất, với trọng tâm đổi mới phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành theo hướng nâng cao trách nhiệm cá nhân, vai trò của người đứng đầu, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, kiện toàn bộ máy tinh gọn, hiệu quả, bố trí phân công nhiệm vụ chuyên sâu, chuyên trách theo hướng "bám việc, bám cơ sở", theo dõi chỉ đạo giải quyết đến cùng các vụ việc. Chú trọng việc rà soát, sửa đổi, bổ sung đồng bộ các quy chế nội bộ, quy chế phối hợp, các quy định của Đảng bộ, cơ quan, tổ chức đoàn thể đảm bảo được vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng, tuân thủ quy định của pháp luật, phát huy dân chủ, công khai, minh bạch, tăng tính giám sát, phản biện từ các tổ chức đoàn thể, cộng đồng doanh nghiệp, nhân dân. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở với các mô hình sáng tạo, bám sát chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, nhất là chủ đề "Năm dân vận chính quyền 2019" và Nghị quyết số 14-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, cụ thể hóa phương châm "Gần dân, sát dân" thành "Bốn bám, Bốn đồng hành". Trọng tâm là công khai, minh bạch toàn bộ quy trình thủ tục hải quan thông qua ứng dụng công nghệ hiện đại, với Đề án "Mô hình trực ban, giám sát trực tuyến tại các chi cục cửa khẩu", Đề án "Phát triển cảng biển và dịch vụ cảng biển trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045", triển khai giai đoạn 2 của Đề án "Mô hình thực hiện thủ tục và quản lý hải quan tập trung tại Chi cục HQCK Móng Cái", Đề án "Triển khai hoạt động của Hải quan tại cảng hàng không quốc tế Vân Đồn", đồng thời tiếp tục tăng cường trách nhiệm vai trò của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan theo đúng tinh thần Chỉ thị 13-CT/TTg của Thủ tướng Chính phủ, thực hiện nghiêm "Kỷ cương, liêm chính" và phát huy tốt đoàn kết nội bộ, dân chủ cơ quan, bám sát chỉ đạo Trung ương, Tỉnh ủy, cùng chủ động, quyết liệt vào cuộc với nhiều nỗ lực đổi mới, sáng tạo, khai thác triệt để tiềm năng, thế mạnh của tỉnh thực hiện hiệu quả các đề án, chương trình, đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp trên tinh thần kiến tạo, phục vụ, xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch.

Hoi nghi Dan van 2.png

Đồng chí Nguyễn Văn Nghiên- Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh đồng chủ trì Hội nghị


Đối với công tác phối hợp đẩy mạnh cải cách hành chính, đơn giản hóa các thủ tục hành chính; tăng tính công khai, minh bạch tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, tổ chức, người dân khi làm thủ tục Hải quan: Với việc triển khai quyết liệt trên tất cả 06 nội dung về cải cách hành chính, trọng tâm vào cải cách thủ tục hành chính với mục tiêu "4 giảm và 4 tăng", Cục Hải quan tỉnh đã chủ động đề xuất với Trung ương để hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách thông qua các đề án lớn của tỉnh Quảng Ninh liên quan đến lực lượng hải quan như triển khai Cảng Hàng không sân bay Quốc tế Vân Đồn; Cầu Bắc Luân II, Cầu Phao Km3 + 4 - TP Móng Cái, Cảng khách Quốc tế Hòn Gai - Hạ Long. Hoàn thành rà soát, đánh giá 22/22 thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan. Hoàn thành 05 Đề án trọng tâm góp phần củng cố, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về hải quan, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính về lĩnh vực hải quan, tăng công khai, minh bạch và nâng cao ý thức, trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ, công chức về phục vụ người dân, doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Thực hiện đơn giản hóa các thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến; hiện đại hóa hải quan tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân khi làm thủ tục hải quan; công khai, minh bạch, để người dân, doanh nghiệp tiếp cận, giám sát hoạt động của cơ quan Hải quan các cấp, cán bộ, công chức Hải quan, tạo môi trường kinh doanh công bằng, minh bạch cho doanh nghiệp; giảm thời gian thông quan, giải phóng hàng so với năm 2018, nâng cao rõ rệt niềm tin và sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp về đội ngũ cán bộ hải quan, góp phần giúp Cục Hải quan tỉnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao điểm số cạnh tranh cấp sở ngành trong tỉnh Quảng Ninh, đạt được mục tiêu "4 giảm và 4 tăng".

Trong phối hợp trong nắm tình hình nhân dân, trao đổi, cung cấp thông tin; lắng nghe và giải quyết kịp thời những kiến nghị, phản ánh, bức xúc, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của người dân, doanh nghiệp, Đảng bộ Cục Hải quan tỉnh tích cực nắm và phản ánh tình hình nhân dân và báo cáo đầy đủ, kịp thời về Ban Dân vận Tỉnh ủy; tích cực trao đổi, cung cấp thông tin; đồng thời đề xuất các giải pháp để xử lý đối với các vụ việc nổi cộm để cấp ủy, chính quyền các cấp chỉ đạo các cơ quan chức năng xử lý đảm bảo kịp thời, nhất là trong những năm gần đây nổi lên tình hình, diễn biến về cư dân biên giới tại một số cửa khẩu đường bộ trên địa bàn tỉnh.

Cục Hải quan tỉnh tổ chức 03 hội nghị cấp Cục và 13 hội nghị, đối thoại, tham vấn với các doanh nghiệp hoạt động xuất nhập khẩu tại các chi cục hải quan với trên 500 lượt doanh nghiệp tham dự, tháo gỡ hơn 532 vướng mắc qua các kênh tiếp xúc (website, điện thoại, email, Hội nghị đối thoại, gặp gỡ trực tiếp...); đồng thời Cục Hải quan tỉnh tổ chức 155 cuộc làm việc giữa hải quan và doanh nghiệp, tổ chức các Đoàn Công tác trực tiếp đến với doanh nghiệp để kịp thời nắm bắt khó khăn. phát huy hoạt động của Tổ hỗ trợ và cung cấp thông tin cho doanh nghiệp (ISEC) đã gửi email tới trên 10.485 lượt doanh nghiệp cung cấp thông tin văn bản pháp luật mới, tăng 150% so với năm 2018. Trang fanpage DDCI Hải quan, ISEC thu hút 3.607  thành viên tương tác, đăng tải 172 bài viết cung cấp thông tin, giải đáp vướng mắc, giải đáp 75 vướng mắc về thủ tục hải quan qua điện thoại.

Cùng với đó, Đảng bộ đặc biệt chú trọng triển khai thực hiện quy định về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại, xử lý, giải quyết những phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của dân theo Quy định số 11-QĐi/TW, ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị và các quy định của Tỉnh ủy, không để phát sinh các vấn đề bức xúc kéo dài của người dân, doanh nghiệp về hoạt động hải quan.

Phối hợp thực hiện phong trào thi đua "Dân vận khéo"; xây dựng các mô hình, điển hình "Dân vận khéo" trong lực lượng Hải quan, Đảng ủy Cục Hải quan tỉnh quan tâm chỉ đạo các cấp ủy cơ sở, các tổ chức đoàn thể trực thuộc tổ chức triển khai thực hiện Phong trào thi đua "Dân vận khéo"; phong trào đã được đông đảo cán bộ, đảng viên, công chức tích cực hưởng ứng và tham gia. Thông qua đó đã phát hiện, lựa chọn, bồi dưỡng, xây dựng và lan tỏa được nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào thi đua chung của Đảng bộ, cơ quan, đơn vị, góp phần tích cực vào hoàn thành nhiệm vụ chính trị, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về hải quan trên địa bàn.

Hằng năm, căn cứ vào các văn bản triển khai của Ban Dân vận Tỉnh ủy, Đảng ủy Cục Hải quan tỉnh đều xây dựng kế hoạch triển khai phong trào thi đua "Dân vận khéo". Trong năm 2019, đã có 04 tập thể và 06 cá nhân của Cục Hải quan tỉnh đăng ký xây dựng điển hình "Dân vận khéo" theo 03 mô hình gồm: Khéo tuyên truyền, vận động, hỗ trợ và thu hút doanh nghiệp thực hiện thủ tục xuất nhập khẩu.) Khéo tuyên truyền, hỗ trợ cung cấp thông tin cho doanh nghiệp nâng cao tuân thủ pháp luật về hải quan và đồng hành, hỗ trợ, thu hút doanh nghiệp. Khéo tuyên truyền, vận động người dân không tiếp tay cho buôn lậu, tích cực tố giác tội phạm, thực hiện đầy đủ quy định về mua bán hàng hóa đối với cư dân biên giới. Đã có 02 tập thể và 01 cá nhân thuộc Cục Hải quan tỉnh được Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua "Dân vận khéo" năm 2019.

Để tập trung làm rõ thêm những nội dung tại dự thảo báo cáo cũng như tham gia ý kiến cho Chương trình phối hợp công tác năm 2020 giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy và Cục Hải quan tỉnh, tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đưa ra các ý kiến như: Chương trình phối hợp năm 2020 cần có điểm nhấn sắc nét hơn, có những hoạt động cụ thể, đi vào chiều sâu hơn; đồng thời, cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế như: Việc trao đổi thông tin giữa hai cơ quan có thời điểm chưa được thường xuyên; Công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách, văn bản pháp luật ở một số địa phương còn hạn chế do trình độ dân trí, mức độ tiếp cận về công nghệ thông tin tại một số địa phương; Đặc thù địa bàn hoạt động của Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh rộng, phức tạp nên việc triển khai công tác dân vận còn có lúc, có nơi chưa thực sự bám sát địa bàn; cán bộ làm công tác dân vận thực hiện theo chế độ kiêm nhiệm, chưa nhiều kinh nghiệm nên có lúc chưa đạt hiệu quả cao như yêu cầu đặt ra...      

Hoi nghi Dan van 3.png

Ban Dân vận Tỉnh ủy và Cục Hải quan tỉnh ký kết Chương trình phối hợp công tác năm 2020 


Hai bên đã thống nhất ký kết Chương trình phối hợp công tác năm 2020 giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy và Cục Hải quan tỉnh, trong đó tập trung vào các nội dung phối hợp như sau: Phối hợp thực hiện tốt việc quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Cục Hải quan tỉnh lần thứ XIII; Nghị quyết số 20-NQ/TU, ngày 02/12/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh "Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2020", gắn với chủ đề công tác năm là "Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức; bảo đảm tăng trưởng kinh tế bền vững" và các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quyết định, quy định của Trung ương, của tỉnh về công tác dân vận và chính sách pháp luật về hải quan. Phối hợp tổ chức các Hội nghị tuyên truyền, vận động người dân, doanh nghiệp tuân thủ thực hiện nghiêm túc về pháp luật Hải quan và chương trình khuyến khích doanh nghiệp tự nguyện tuân thủ pháp luật; về chế độ chính sách trao đổi hàng hóa của cư dân biên giới; pháp luật về phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa, ma túy, hàng giả, hàng cấm, động thực vật hoang dã quý hiếm, hàng hóa không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, hàng hóa gây ảnh hưởng đến môi trường…; đồng thời vận động nhân dân khu vực biên giới tích cực tham gia tố giác hoạt động buôn lậu, buôn bán, vận chuyển ma túy, hàng giả, hàng hóa kém chất lượng; nâng cao chất lượng, tăng số lượng các Hội nghị tuyên truyền tại các khu vực biên giới. Phối hợp nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về Hải quan, công tác dân vận của Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh; nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện công tác dân vận, triển khai hiệu quả việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; công tác tiếp dân, đối thoại với dân; giải quyết khiếu nại, tố cáo và giải quyết những bức xúc, kiến nghị và khiếu nại, tố cáo của nhân dân; tăng cường công khai, minh bạch, giảm thiểu giấy tờ, chi phí và ngăn ngừa phiền hà, tiêu cực, phòng chống tham nhũng, lãng phí. Phối hợp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; xây dựng đội ngũ cán bộ hải quan "Chuyên nghiệp, minh bạch, hiệu quả" phục vụ tốt người dân, doanh nghiệp; thực hiện nghiêm các quy định về trách nhiệm nêu gương, xây dựng hình ảnh cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức ngành Hải quan Quảng Ninh gương mẫu, tận tụy, trách nhiệm, đồng hành cùng doanh nghiệp và thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, học tập và làm theo Bác; thực hiện hiệu quả phong trào thi đua "Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở" theo Quyết định 733-QĐ/TTg, ngày 14/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 2941/QĐ-UBND, ngày 22/7/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh và Kế hoạch số 782/KH-HQQN, ngày 12/8/2019 của Cục Hải quan tỉnh. Phối hợp trong việc nắm tình hình nhân dân, doanh nghiệp; giải quyết kịp thời những kiến nghị, phản ánh, bức xúc của người dân, doanh nghiệp; tiếp thu các ý kiến phản biện từ doanh nghiệp, người dân, nhất là phản biện về các chính sách liên quan đến hoạt động Hải quan để đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung cho phù hợp. Tổng hợp ý kiến của cán bộ, đảng viên và nhân dân đóng góp vào các dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng theo Kế hoạch số 356-KH/TU, ngày 07/11/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính, đơn giản hóa các thủ tục hành chính; đảm bảo tính công khai, minh bạch trong hoạt động Hải quan để người dân, doanh nghiệp tiếp cận, giám sát hoạt động của cơ quan Hải quan các cấp, cán bộ, công chức ngành Hải quan; hiện đại hóa Hải quan tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, tổ chức, người dân khi làm thủ tục Hải quan. Phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả chủ đề công tác "Năm dân vận khéo" với các hoạt động thiết thực, cụ thể: Tổ chức Hội thi "Dân vận khéo" tỉnh Quảng Ninh năm 2020; hưởng ứng tham gia Cuộc thi báo chí viết về tấm gương "Dân vận khéo" giai đoạn 2017 - 2020… Tiếp tục phối hợp xây dựng và nhân rộng các mô hình "Dân vận khéo" trong lực lượng Hải quan, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ. Phối hợp tổng kết Kế hoạch số 1177-KH/BDVTU-CHQQN, ngày 04/5/2018 giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy với Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh, giai đoạn 2018 - 2020.