Hướng dẫn đối với C/O mẫu D điện tử
Ngô Thị Cẩm Linh21/05/2020 9:00 AM
Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Tổng cục Hải quan vừa có công văn số 3229/TCHQ-GSQL ngày 19/5/2020 hướng dẫn về C/O mẫu D điện tử trong trường hợp một lô hàng có cả C/O mẫu D điện tử và C/O mẫu D bản giấy.

Theo đó, cơ quan Hải quan không tiến hành xác minh C/O trong trường hợp C/O điện tử và C/O bản giấy đều được cấp đúng quy định nhưng có sự khác biệt thông tin như:

- Trên C/O điện tử sử dụng bảng mã đơn vị điện tử (H87, B34...) trong khi C/O bản giấy sử dụng mã đơn vị thông thường (chiếc, tấn...).

- Các thông tin trên C/O điện tử khai báo khác ô so với C/O bản giấy do yêu cầu kỹ thuật hoặc do bị nhảy ô nhưng đều giống nhau về nội dung khai báo.

- C/O điện tử khai báo bổ sung thông tin nhiều hơn thông tin C/O bản giấy do tài liệu hướng dẫn C/O điện tử yêu cầu khai báo chi tiết hơn (ví dụ: thừa thông tin về số lượng, mô tả khai báo thêm tại ô số 7 trên C/O điện tử trong khi trên C/O bản giấy, thông tin về số lượng, trọng lượng được khai báo tại ô số 9).

- Đối với C/O có hóa đơn thương mại do bên thứ ba phát hành, hóa đơn bên thứ ba tại ô số 10 trên C/O điện tử thể hiện cả hai loại gồm hóa đơn của nhà sản xuất và hóa đơn bên thứ ba, trong khi trên C/O bản giấy chỉ khai báo số hóa đơn thương mại của bên thứ ba.

Đối với những trường hợp nêu trên, cơ quan Hải quan căn cứ C/O mẫu D điện tử để kiểm tra tính hợp lệ của C/O và xuất xứ hàng hóa./.