SINH HOẠT CHÍNH TRỊ VỀ CUỘC ĐỜI, SỰ NGHIỆP CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH
Đặng Ngọc Thanh20/05/2020 4:00 PM
Nhân dân và các dân tộc tỉnh Hải Ninh vui mừng đón Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm tỉnh ngày 19 và 20/02/1960 (Nguồn ảnh: Bảo tàng Hồ Chí Minh)

Nhân dân và các dân tộc tỉnh Hải Ninh vui mừng đón Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm tỉnh ngày 19 và 20/02/1960 (Nguồn ảnh: Bảo tàng Hồ Chí Minh)

Triển khai đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng nhân dịp kỷ niệm sinh nhật Bác, ngày 19/05/2020, Đảng ủy Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hòn Gai đã tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề "Tuyên truyền kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020).

Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ cơ sở, đồng chí Nguyễn Đắc Hiếu – Ủy viên Ban Chấp hành, Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hòn Gai đã phổ biến, tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ về cuộc đời, sự nghiệp và những cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp Cách mạng của Đảng và dân tộc Việt Nam, với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. Để làm rõ thêm cho những công lao vĩ đại của Bác, Đảng bộ đã sưu tầm và trình chiếu sinh động tư liệu phim do Ban quản lý khu di tích quê Bác cung cấp.

Nói đến Chủ tịch Hồ Chí Minh, lớp lớp thế hệ người dân Việt Nam luôn luôn khao khát được có cơ hội để thể hiện tấm lòng thành kính tưởng nhớ, biết ơn vô hạn bởi sự hi sinh cao cả của Người cho nền độc lập, tự do của dân tộc nước nhà, bởi tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tấm gương sáng cho các thế hệ học tập, noi theo mà Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị đã và đang đưa những việc làm học Bác của cán bộ, đảng viên Hải quan Quảng Ninh trở thành thường xuyên, hằng ngày, hiệu quả và thực chất.

Tại buổi sinh hoạt chính trị, các ý kiến thảo luận đã cùng phân tích, làm rõ sự vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; phản bác những thông tin, luận điệu, quan điểm sai trái, xuyên tạc về thân thế, sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, phủ nhận giá trị to lớn của tư tưởng Hồ Chí Minh.

Qua buổi tuyên truyền dưới hình thức sinh hoạt chính trị cũng với những thước phim tư liệu quý giá về Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ củng cố, bồi đắp bản lĩnh chính trị, niềm tin cho các đảng viên, quần chúng; mà còn tiếp tục khích lệ và cổ vũ tích cực cho các phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng bộ Chi cục trong nhiệm kỳ mới. Và đây cũng chính là hoạt động thiết thực chào mừng đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ Cục Hải quan tỉnh lần thứ XIII nhiệm kỳ 2020-2025, Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.