Hướng dẫn cách ghi kết quả kiểm tra đối với tờ khai có nhiều mặt hàng phải kiểm tra thực tế
Ngô Thị Cẩm Linh13/05/2020 10:00 AM
Công chức Hải quan Quảng Ninh kiểm tra thực tế hàng hóa

Công chức Hải quan Quảng Ninh kiểm tra thực tế hàng hóa

Liên quan đến vướng mắc của Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh về cách thức ghi chép trên Phiếu ghi kết quả kiểm tra thực tế hàng hóa đối với tờ khai có nhiều mục hàng phải kiểm tra thực tế, Tổng cục Hải quan vừa có công văn số 3062/TCHQ-GSQL ngày 12/5/2020 hướng dẫn thống nhất việc thực hiện.

Theo đó, trường hợp người khai hải quan đã khai đầy đủ tên hàng, nhãn hiệu, quy cách phẩm chất, thông số kỹ thuật, thành phần cấu tạo, model, kí/mã hiệu, đặc tính, công dụng của hàng hóa theo hợp đồng thương mại và tài liệu liên quan khác đến lô hàng trên tờ khai hải quan, công chức hải quan kiểm tra thực tế hàng hóa ghi cụ thể "mục hàng" được kiểm tra theo số thứ tự mục hàng khai trên tờ khai hải quan và ghi rõ sự phù hợp/không phù hợp giữa hàng hóa trên tờ khai hải quan với hàng hóa thực tế kiểm tra.

Trường hợp người khai hải quan chưa khai đầy đủ tên hàng, nhãn hiệu, quy cách phẩm chất, thông số kỹ thuật, thành phần cấu tạo, model, kí/mã hiệu, đặc tính, công dụng của hàng hóa theo hợp đồng thương mại và tài liệu liên quan khác đến lô hàng trên tờ khai hải quan thì cơ quan Hải quan thực hiện như sau:

- Khi kiểm tra hồ sơ hải quan: Yêu cầu người khai hải quan thực hiện khai bổ sung theo quy định tại Điều 20 Thông tư số 38/2015/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 39/2018/TT-BTC).

- Khi kiểm tra thực tế hàng hóa: Công chức hải quan kiểm tra thực tế hàng hóa phải ghi đầy đủ tên hàng hóa và các thông tin khác liên quan đến hàng hóa theo quy định trên Phiếu ghi kết quả kiểm tra thực tế hàng hóa và ghi rõ sự phù hợp/không phù hợp giữa hàng hóa khai trên tờ khai hải quan với hàng hóa thực tế kiểm tra. Trường hợp phát hiện người khai hải quan vi phạm pháp luật về khai báo hàng hóa xuất nhập khẩu thì thực hiện xử lý theo quy định.

Hướng dẫn tại công văn số 3062/TCHQ-GQL vừa tiếp tục đảm bảo việc thực hiện nội dung kiểm tra, xác định xuất xứ, chống gian lận, giả mạo xuất xứ, ghi nhãn hàng hóa và chuyển tải bất hợp pháp theo công văn số 755/TCHQ-GSQL ngày 11/02/2020 của Tổng cục Hải quan, đồng thời cũng lược giảm một số nội dung ghi chép trong quá trình tác nghiệp của công chức Hải quan, qua đó hỗ trợ giảm thời gian thông quan hàng hóa, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong hoạt động xuất nhập khẩu./.