Hướng dẫn đăng ký tờ khai xuất khẩu mặt hàng gạo nếp các loại
Ngô Thị Cẩm Linh23/04/2020 10:00 AM
Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Tổng cục Hải quan vừa có công văn số 2571/TCHQ-GSQL ngày 22/4/2020 hướng dẫn việc đăng ký tờ khai xuất khẩu mặt hàng gạo nếp các loại.

Theo đó, kể từ 0h00' ngày 23/4/2020, Tổng cục Hải quan thiết lập trên Hệ thống VNACCS/VCIS để các doanh nghiệp thực hiện việc đăng ký tờ khai hải quan xuất khẩu các lô hàng thóc nếp, gạo nếp, tấm nếp.

Để hỗ trợ Hệ thống phân biệt, theo dõi lượng hàng xuất khẩu đối với các mặt hàng gạo khác, các doanh nghiệp thực hiện khai báo trên tờ khai hải quan như sau:

- Trường hợp xuất khẩu gạo nếp, tại ô mã số hàng hóa khai là 1006.30.30, tại ô mô tả hàng hóa khai tên hàng là gạo nếp.

- Trường hợp xuất khẩu thóc nếp, tại ô mã mã số hàng hóa khai là 1006.30.30, tại ô mô tả hàng hóa khai tên hàng là thóc nếp, mã số hàng hóa là 1006.10.

- Trường hợp xuất khẩu tấm nếp, tại ô mã mã số hàng hóa khai là 1006.30.30, tại ô mô tả hàng hóa khai tên hàng là tấm nếp, mã số hàng hóa là 1006.40.

Số lượng thóc nếp, gạo nếp, tấm nếp xuất khẩu không tính trong hạn ngạch gạo xuất khẩu.

Công văn số 2571/TCHQ-GSQL là văn bản thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại Thông báo số 163/TB-VPVP ngày 21/4/2020 và công văn số 2824/BCT-XNK ngày 22/4/2020 của Bộ Công Thương liên quan đến việc hướng dẫn xuất khẩu gạo nếp (bao gồm thóc nếp, gạo nếp, tấm nếp) trong tháng 4 năm 2020 theo nhu cầu thị trường, không chịu sự điều  chỉnh của cơ chế điều hành xuất khẩu gạo tại văn bản số 2827/VPCP-KTTH ngày 10/4/2020 của Văn phòng Chính phủ./.