Đội Kiểm soát Hải quan số 1 bàn giao 7500 chiếc khẩu trang y tế kháng khuẩn cho các đơn vị Hải quan khu vực miền Đông
Đặng Viết Thành25/03/2020 11:00 AM

Sáng ngày 25/3/2020 tại trụ sở Đội Kiểm soát Hải quan số 1 đã tiến hành lễ bàn giao 7.500 chiếc khẩu trang y tế kháng khuẩn (Là tang vật vi phạm hành chính do Đội Kiểm soát Hải quan số 1 bắt giữ và tịch thu theo quy định của pháp luật) cho các đơn vị Hải quan khu vực miền Đông tiếp nhận và sử dụng vào công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Trước tình hình diễn biến của dịch bệnh Covid-19 vô cùng phức tạp và khó lường đã lan rộng trên khắp nhiều tỉnh thành trong cả nước, Đội Kiểm soát Hải quan số 1 đã triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, triệt để các chủ trương, biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo đúng chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, của Cục Hải quan tỉnh nhằm tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại Đội Kiểm soát Hải quan số 1, cụ thể như: Phun thuốc khử trùng và vệ sinh toàn bộ Tòa nhà trung tâm, khu vực 2 Đội liên ngành 1(Trạm Bơm) và liên ngành 2(Vàng Lầy); Chủ động cập nhật tình hình dịch bệnh hàng ngày, hàng giờ và tăng cường công tác tuyên truyền về dịch bệnh Covid-19 cho cán bộ, công chức và người lao động; Chủ động rà soát, quản lý, giám sát chặt chẽ và có các biện pháp cụ thể đối với cán bộ, công chức, người lao động và khách đến làm việc tại đơn vị như ( Yêu cầu đo thân nhiệt, đeo khẩu trang khi làm việc, rửa tay với xà phòng hoặc bằng nước rửa tay khô,….); Tổ chức hướng dẫn toàn bộ 100% CC-NLĐ thực hiện khai báo y tế toàn dân trên phần mềm NCOVI; Thực hiện nghiêm túc công văn số 490/BYT-MT ngày 06/02/2020 của Bộ Y tế khuyến cáo phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona tại nơi làm việc, các văn bản chỉ đạo và các khuyến cáo khác của các cấp, các ngành trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19;...

Thực hiện công văn số 0277/HQQN-VP ngày 03/2/2020 của Cục Hải quan Quảng Ninh, hàng ngày đơn vị đã triển khai tổ chức đo thân nhiệt toàn bộ cán bộ, công chức và người lao động, gửi báo cáo kết quả về Văn phòng Cục Hải quan Quảng Ninh bắt đầu từ tháng 2/2020.

Thực hiện công văn số 609/UBND-TM3 ngày 05/02/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc xử lý khẩu trang, vật tư y tế là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu, để phục vụ kịp thời cho công tác phòng, chống dịch viêm đường hô hấp do chủng mới của virus Corona, sáng ngày 25/3/2020 tại trụ sở Đội Kiểm soát Hải quan số 1 đã tiến hành lễ bàn giao 7.500 chiếc khẩu trang y tế kháng khuẩn (Là tang vật vi phạm hành chính do Đội Kiểm soát Hải quan số 1 bắt giữ và tịch thu theo quy định của pháp luật) cho các đơn vị Hải quan khu vực miền Đông tiếp nhận và sử dụng vào công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.