Tăng cường phối hợp đấu tranh phòng, chống buôn lậu, vận chuyển, kinh doanh trái phép mặt hàng phế liệu
Hoàng Giang25/03/2020 11:00 AM

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý hoạt động nhập khẩu phế liệu trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, Cục Hải quan tỉnh - Cơ quan Thường trực đã tham mưu Ban Chỉ đạo 389 tỉnh ban hành công văn chỉ đạo các sở, ngành thành viên tăng cường phối hợp đấu tranh phòng, chống buôn lậu, vận chuyển, kinh doanh trái phép đối với mặt hàng trên.

 

Triển khai Quyết định số 35/2019/QĐ-TTg ngày 19/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã ban hành Kế hoạch thực hiện Quy chế phối hợp liên ngành quản lý hoạt động nhập khẩu phế liệu. Theo đó, công tác phối hợp đấu tranh phòng, chống buôn lậu, vận chuyển, kinh doanh trái phép phế liệu là một trong những nội dung quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về hoạt động nhập khẩu phế liệu trên địa bàn Tỉnh. Căn cứ yêu cầu công tác và tình hình thực tế trên địa bàn, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh yêu cầu các sở, ngành thành viên tập trung chỉ đạo các lực lượng đẩy mạnh công tác thu thập thông tin, nắm tình hình địa bàn, tăng cường tuần tra, kiểm soát trên các tuyến, địa bàn trọng điểm... kịp thời phát hiện, ngăn chặn, bắt giữ và xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép qua biên giới, nhập khẩu không đúng quy định và các hoạt động vận chuyển, kinh doanh trái phép phế liệu trong nội địa. 

Theo đó: Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh: Tăng cường tuần tra, kiểm soát, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng trong việc phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn và xử lý nghiêm hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép chất thải, phế liệu vào lãnh thổ Việt Nam qua khu vực biên giới đường bộ và đường biển.

Cục Hải quan tỉnh: Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện nghiêm quy trình, thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc nhập khẩu phế liệu theo quy định của pháp luật; tránh tình trạng lợi dụng sự thông thoáng trong thủ tục hải quan điện tử, các loại hình thương mại quốc tế để gian lận khai báo, trà trộn phế liệu trong các lô hàng nhập khẩu nhằm buôn lậu, vận chuyển trái phép qua biên giới. Tăng cường rà soát, kiểm tra khai báo trước khi hàng đến, kịp thời thông tin cho các cơ quan chức năng liên quan ngăn chặn việc bốc xếp, dỡ hàng hóa là chất thải, phế liệu không đủ điều kiện nhập khẩu xuống các cảng, kho, bãi; phối hợp hiệu quả với các sở, ngành liên quan trong việc trao đổi, cung cấp thông tin, xử lý vi phạm trong hoạt động nhập khẩu phế liệu. Triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường công tác tuần tra kiểm soát nhằm kịp thời phát hiện, bắt giữ, xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép phế liệu qua biên giới.

Công an tỉnh: Tăng cường công tác điều tra cơ bản nhằm kịp thời phát hiện, bắt giữ, xử lý nghiêm các vụ việc có hành vi đưa chất thải, phế liệu trái phép vào nội địa. Phối hợp trao đổi, chia sẻ thông tin vể tình hình vi phạm, quy luật hoạt động, phương thức thủ đoạn của các tổ chức, cá nhân cho các cơ quan chức năng liên quan nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về hoạt động nhập khẩu phế liệu.

Cục Quản lý thị trường tỉnh: Phối hợp, chia sẻ thông tin về việc thực hiện các quy định của pháp luật và xử lý hành vi vi phạm về kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thương mại trên thị trường có liên quan đến phế liệu nhập khẩu. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát thị trường để chủ động ngăn ngừa, phát hiện và kịp thời xử lý các hành vi buôn bán, sử dụng phế liệu không đúng quy định.

Sở Công Thương: Rà soát, tham mưu về cơ chế, chính sách quản lý trong hoạt động nhập khẩu phế liệu; tổng hợp, phân tích, cung cấp các thông tin về chính sách, pháp luật và công nghiệp, thương mại, thương nhân trong và ngoài nước liên quan đến phế liệu nhập khẩu nhằm phục vụ hiệu quả cho công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép phế liệu qua biên giới trên địa bàn Tỉnh.

Sở Giao thông vận tải: Phối hợp với Cục Hải quan tỉnh khuyến cáo doanh nghiệp, chủ phương tiện, người điều khiển phương tiện vận tải chỉ vận chuyển về Việt Nam những lô hàng phế liệu đủ điều kiện nhập khẩu theo đúng quy định. Chỉ đạo các tổ chức quản lý, kinh doanh kho, bãi, cảng không cho phép bốc xếp, dỡ hàng hóa là phế liệu nhập khẩu trái quy định, không đủ điều kiện nhập khẩu theo thông báo của cơ quan Hải quan.

Sở Khoa học và Công nghệ: Chủ trì, phối hợp với các ngành, lực lượng chức năng liên quan rà soát công nghệ sản xuất có sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất của các doanh nghiệp trên địa bàn Tỉnh, đảm bảo việc đáp ứng các quy chuẩn kỹ thuật trong bảo vệ môi trường theo quy định và biện pháp ngăn chặn hoạt động nhập khẩu các dây chuyền công nghệ tái chế phế liệu lạc hậu, không phù hợp với quy định về bảo vệ môi trường của Việt Nam.

Bên cạnh đó, tăng cường tuyên truyền, phổ biến chính sách quản lý của nhà nước, quy trình, thủ tục, Danh mục phế liệu được phép nhập khẩu do Thủ tướng Chính phủ quyết định cũng như các quy định về xử lý vi phạm liên quan. Vận động các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tự nguyện tuân thủ pháp luật, không tham gia, tiếp tay cho buôn lậu, vận chuyển, kinh doanh trái phép phế liệu.