Hải quan Vạn Gia nhắn tin ủng hộ công tác phòng chống dịch Covid-19.
Quang Huy23/03/2020 7:00 PM
CBCC Chi cục HQCK cảng Vạn Gia ủng hộ tin nhắn phòng chống dịch bệnh Covid-19

CBCC Chi cục HQCK cảng Vạn Gia ủng hộ tin nhắn phòng chống dịch bệnh Covid-19

Ngày 21/3/2020, Công đoàn cơ sở thành viên Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Vạn Gia phát động phong trào nhắn tin ủng hộ công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19.

 Tại buổi phát động, đồng chí Đỗ Quang Huy- Chủ tịch Công đoàn cơ sở thành viên đã nêu rõ mục đích, ý nghĩa và hướng dẫn cán bộ, công chức, người lao động thực hiện nhắn tin ủng hộ gửi đến tổng đài 1407.

Đây là hoạt động hưởng ứng phong trào "Toàn dân tham gia ủng hộ phòng chống dịch bệnh Covid-19" do Thủ tướng Chính phủ phát động với mong muốn toàn Đảng, toàn dân tập trung phòng chống dịch, được cán bộ, công chức, người lao động Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Vạn Gia nhiệt tình tham gia, hưởng ứng.