Đại hội Đảng bộ Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hòn Gai: Tập trung - khoa học - hiệu quả
Tuyết Hồng23/03/2020 6:00 PM

Trong 02 ngày 22 và 23 tháng 03 năm 2020, tại trụ sở của đơn vị, Đảng bộ Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hòn Gai long trọng tổ chức Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2025. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Trịnh Thị Minh Thanh- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh Quảng Ninh, đồng chí Nguyễn Văn Nghiên- Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh cùng sự tham dự của 55 đảng viên thuộc Đảng bộ.

Nhiệm kỳ 2015-2020, được sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy các cấp, cán bộ, đảng viên Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hòn Gai đã vượt qua khó khăn, thách thức trong bối cảnh Chi cục có biến đổi lớn về tổ chức bộ máy (Hợp nhất hai Đảng bộ Chi cục: Hải quan cửa khẩu cảng Hòn Gai cũ và chi cục Hải quan cảng Cái Lân), luôn đoàn kết, có sự thống nhất cao trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

 Cụ thể, các nhiệm vụ trọng tâm, chủ yếu về Kế hoạch cải cách, hiện đại hóa Hải quan của Chi cục được triển khai đúng tiến độ; công tác kiểm tra, giám sát hải quan, phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái  phép hàng hóa, các chất cấm được tăng cường; chỉ tiêu thu ngân sách tăng hàng năm cùng các giải pháp thu, chống thất thu thuế, thu hút doanh nghiệp mới đạt kết quả tốt; chỉ số năng lực cạnh tranh của Chi cục được giữ vững, nhiều chỉ tiêu nhiệm vụ được giao hàng năm đều hoàn thành vượt mức được giao.

Công tác xây dựng Đảng được triển khai toàn diện đồng bộ trên các mặt về công tác giáo dục chính trị tư tưởng; xây dựng kiện toàn tổ chức đảng và quản lý đảng viên; công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật, bảo vệ chính trị nội bộ phòng, chống tham nhũng, lãng phí và công tác lãnh đạo các tổ chức đoàn thể. Đảng bộ nhiều năm là một tập thể đoàn kết, thống nhất; các nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình được triển khai và phát huy đầy đủ, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ.

Với những cố gắng nỗ lực kể trên, Chi cục đã đạt được nhiều danh hiệu thi đua và nhận được nhiều phần thưởng cao quý, tiêu biểu như: Chi cục Hải quan cảng Cái Lân được nhận Cờ thi đua của Bộ Tài chính năm 2016, Bằng khen của Bộ Tài chính năm 2015, 2017, Bằng khen của UBND tỉnh năm 2017. Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hòn Gai được nhận Cờ thi đua của Bộ Tài chính năm 2017, Bằng khen của UBND tỉnh năm 2018. Đơn vị sau hợp nhất (Tháng 12/2019), đã vinh dự được UBND tỉnh Quảng Ninh tặng Cờ thi đua đơn vị dẫn đầu khối thi đua Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh. Qua 5 năm, đã có hơn 200 lượt cá nhân thuộc Đảng bộ Chi cục được các cấp biểu dương, khen thưởng, trong đó có 13 lượt cá nhân được nhận bằng khen của Bộ Tài chính, UBND tỉnh, 26 lượt cá nhân được công nhận và suy tôn danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở.

Báo cáo tại Đại hội cho biết, trong nhiệm kỳ 2015-2020, công tác xây dựng Đảng đã tập trung đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo và nâng cao hiệu quả hoạt động, sinh hoạt của các Chi bộ trực thuộc với nguyên tắc "Tập trung - khoa học - hiệu quả". Theo đó, Đảng bộ tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương và Đảng bộ cấp trên đồng thời vận dụng sáng tạo và cụ thể hóa để triển khai thực hiện tới cấp cơ sở. Phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ trách nhiệm cho từng đồng chí uỷ viên BCH Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc; phát huy vai trò của người đứng đầu Đảng bộ, Chi bộ. Kịp thời điều chỉnh, bổ sung phân công nhiệm vụ ngay khi có sự thay đổi về nhân sự. Xây dựng Chương trình công tác toàn khoá và từng năm; Chương trình kiểm tra giám sát thường xuyên và chuyên đề theo giai đoạn và theo từng thời kỳ. Hàng năm, tổ chức kiểm điểm kết quả công tác và đề ra các nhiệm vụ trọng tâm để thực hiện tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu đã đề ra góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội các cấp.

Đảng ủy xây dựng và tổ chức thực hiện nghiêm túc Quy chế làm việc, phát huy được sức mạnh, trí tuệ của tập thể trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ; quy chế đã cụ thể hóa được nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác, trách nhiệm của tập thể, cá nhân, người đứng đầu cấp ủy. Trong quá trình hoạt động, cấp ủy các cấp đã bám sát quy chế làm việc, thường xuyên điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế, thực hiện đúng nguyên tắc tập trung, dân chủ, phát huy được vai trò của tập thể và trách nhiệm cá nhân, giải quyết tốt mối quan hệ giữa cấp ủy với chính quyền và các tổ chức đoàn thể.

Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, đảng viên, nhất là vai trò của Đảng ủy Chi cục từng bước được nâng lên. Công tác phát triển đảng viên được chú trọng, bám sát chủ trương, nguyên tắc, tiêu chuẩn kết nạp, không chạy theo số lượng, các cấp ủy luôn chăm lo và tạo điều kiện cho quần chúng, nhất là đoàn viên thanh niên rèn luyện, phấn đấu, tạo nguồn phát triển Đảng. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, toàn Đảng bộ đã giới thiệu kết nạp được 06 đảng viên mới, chuyển đảng chính thức cho 10 đảng viên dự bị.

Hàng năm, thực hiện nghiêm túc việc kiểm điểm tập thể và cá nhân cấp ủy, đánh giá chất lượng tổ chức đảng và đảng viên, coi trọng chất lượng đảm bảo đúng kế hoạch của Đảng ủy Cục Hải quan tỉnh. Kết quả phân loại đảng viên: hàng năm có trên 90% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, 15-18% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, không có đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ (bằng 100% chỉ tiêu Đại hội đề ra). 100% chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, không có chi bộ yếu kém (bằng 100% chỉ tiêu Đại hội đề ra).

Trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, Đảng bộ đã chủ động xây dựng Chương trình hành động đẩy mạnh hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa qua cảng, chương trình hỗ trợ, đồng hành cùng doanh nghiệp, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng quản lý tại Cảng để xây dựng các quy chế phối hợp trong công tác quản lý. Lãnh đạo, chỉ đạo chuyên môn mạnh dạn, tiên phong, dám làm những việc mới, việc khó để đưa các ứng dụng hiện đại vào công tác quản lý nhà nước về Hải quan như tiên phong trong triển khai Đề án Giám sát Hải quan tự động (VASSCM), qua đó đã giúp giảm được nhiều thời gian, chi phí cho doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước của cơ quan hải quan.

Triển khai sáng tạo công tác dân vận vào nhiệm vụ của Đảng bộ, của Chi cục thay vì việc chờ doanh nghiệp hỏi mới trả lời bằng việc chủ động đến với doanh nghiệp để trực tiếp gặp gỡ, lắng nghe ý kiến của doanh nghiệp, trực tiếp hướng dẫn thủ tục, giải quyết khó khăn vướng mắc ngay tại trụ sở doanh nghiệp đồng thời vận động và thu hút nhiều doanh nghiệp về làm thủ tục hải quan tại đơn vị; vận động, hướng dẫn doanh nghiệp nâng cao tính tuân thủ pháp luật khi tham gia hoạt động XNK hàng hóa.

Trong lãnh đạo các tổ chức đoàn thể, Đảng bộ Chi cục luôn quan tâm và phát huy sức mạnh của các tổ chức đoàn thể cùng tham gia và góp phần vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Chi cục trong đó định hướng, giao nhiệm vụ với các Tổ chức đoàn thể đã đem lại những hiệu quả thiết thực.  

Để xây dựng nhiệm vụ trọng tâm trong 5 năm (2020-2025) thuộc nhiệm kỳ tới, Đại hội xác định "Đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên trong toàn Đảng bộ; phát huy vai trò của cấp ủy, lãnh đạo các cấp, nhất là người đứng đầu trong tổ chức, triển khai thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị được giao; xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; đội ngũ cán bộ bản lĩnh, trách nhiệm, kỷ cương, liêm chính, thông thạo nghiệp vụ; đơn vị hoạt động hiệu lực, hiệu quả trên nền tảng cách mạng công nghiệp 4.0, đóng góp quan trọng thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025 vàNghị quyết số 15-NQ/TU ngày 23/04/2019 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh về phát triển cảng biển và dịch vụ cảng biển trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 »

Đại hội thống nhất cao về các nhiệm vụ, giải pháp đã nêu trong Báo cáo chính trị. Để đạt được mục tiêu và các chỉ tiêu đề ra, cần xác định rõ quan điể, định hướng: Cấp ủy các cấp trong Ðảng bộ phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên, đặc biệt là vai trò trách nhiệm và tính nêu gương của người đứng đầu; kế thừa và phát huy các kết quả đạt được của nhiệm kỳ trước cũng như kịp thời khắc phục các tồn tại, hạn chế đã chỉ ra; huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị. Xác định xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị là mục tiêu chủ yếu. Phát huy đoàn kết, mở rộng dân chủ, xiết chặt kỷ cương, đề cao liêm chính, chủ động, sáng tạo là phương châm hành động xuyên suốt của Đảng bộ trong cả nhiệm kỳ.

Đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tổ chức triển khai nhiệm vụ của Đảng ủy Chi cục và cấp ủy các chi bộ trực thuộc theo hướng khoa học, sâu sát thực tiễn, thực hiện đúng quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, định lượng được và dễ kiểm đếm. Đưa sinh hoạt chi bộ đi vào nề nếp, đảm bảo thực chất và có chiều sâu.Làm tốt công tác tự phê bình và phê bình; kiên quyết đấu tranh với các hiện tượng tiêu cực; ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

Tiếp tục bám sát vào chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và chỉ đạo của Chính phủ, Bộ, Ngành, Địa phương, Cục Hải quan tỉnh để cụ thể hóa vào việc tổ chức, triển khai thực hiện tại Đảng bộ, đặc biệt là các nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ công tác hàng năm và Nghị quyết số 15-NQ/TU ngày 23/04/2019 về phát triển cảng biển và dịch vụ cảng biển trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Tập trung lãnh đạo, phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, đảm bảo minh bạch trong hoạt động, đơn giản và hài hòa về thủ tục; đồng bộ và hiện đại trong quản lý tại tất cả các khâu, các bước nghiệp vụ, trước, trong và sau thông quan; phối hợp chặt chẽ và có hiệu quả với các lực lượng trong và ngoài ngành; tăng cường các hoạt động hỗ trợ, đồng hành, coi doanh nghiệp là đối tác hợp tác, coi sự phát triển thịnh vượng của doanh nghiệp là mục tiêu hướng tới của cơ quan hải quan. Xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng CBCC theo hướng chuyên nghiệp, chuyên sâu, làm chủ được công nghệ, trang thiết bị kỹ thuật hiện đại, hoạt động liêm chính, được tổ chức, quản lý một cách khoa học, gắn nhu cầu thực tiễn của vị trí công tác với năng lực từng cá nhân dựa trên cơ sở vị trí việc làm. Phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu được giao trên tất cả các lĩnh vực.

Ứng dụng hiệu quả công nghệ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 theo đúng tiến độ, lộ trình của Tổng cục Hải quan và Cục Hải quan tỉnh. Thực hiện thông suốt và hiệu quả 100% các thủ tục hành chính thông qua Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử Hải quan và Hệ thống dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 3 và 4. Chia sẻ, sử dụng thông tin nhanh chóng, kịp thời thông qua Cổng thông tin một cửa quốc gia, một cửa ASEAN cũng như các đối tác thương mại ngoài ASEAN.

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng, gắn liền với tăng cường kiểm soát nội ngành, thực hiện liêm chính hải quan và đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Kiểm tra phải trọng tâm, giám sát phải mở rộng, phòng ngừa phải chủ động, xử lý phải kịp thời, kỷ luật phải nghiêm minh.

Triển khai tốt công tác thi đua, khen thưởng, xây dựng, nhân rộng các gương điển hình tiên tiến. Đưa các phong trào thi đua yêu nước và thi đua học tập, lao động sáng tạo, làm theo tấm gương của Bác thành nền tảng và động lực để xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Đại hội vinh dự đón nhận ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Trịnh Thị Minh Thanh- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh Quảng Ninh và ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Văn Nghiên- Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh về công tác xây dựng Đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, quản lý đảng viên; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chủ trương, nghị quyết của cấp trên, kịp thời phát hiện, khắc phục, xử lý đến cùng tồn tại; mở rộng, phát huy dân chủ, phát triển đảng viên; dự báo sát tình hình, đề ra các giải pháp cụ thể; làm tốt công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, phấn đấu hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025.

Nghiêm túc tiếp thu ý kiến phát biểu chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo cấp trên, Đảng bộ Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hòn Gai tiếp tục phát huy ưu điểm, khắc phục thiếu sót tồn tại để đổi mới nâng cao chất lượng và hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị trong nhiệm kỳ 2020-2025.

Cũng tại Đại hội, các đại biểu đã bầu ra 07 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hòn Gai lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đồng chí Ngô Tùng Dương – Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hòn Gai được tín nhiệm bầu là Bí thư Đảng ủy.