HẢI QUAN QUẢNG NINH: TÍCH CỰC HỖ TRỢ, ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP
Nguyễn Hòa14/02/2020 12:00 PM
Chi cục HQCK Móng Cái tập huấn, hỗ trợ doanh nghiệp trong hoạt động XNK

Chi cục HQCK Móng Cái tập huấn, hỗ trợ doanh nghiệp trong hoạt động XNK

Nhằm triển khai hiệu quả và nâng cao chất lượng hoạt động hỗ trợ, đồng hành, thu hút doanh nghiệp về làm thủ tục hải quan tại Quảng Ninh, ngày 13/02/2020, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh ban hành Kế hoạch hỗ trợ, đồng hành, thu hút doanh nghiệp xuất khẩu nhập khẩu tại Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh năm 2020.

Kế hoạch hỗ trợ, đồng hành, thu hút doanh nghiệp xuất khẩu nhập khẩu năm 2020 được Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh triển khai với mục đích thực hiện có hiệu quả nội dung về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển theo tinh thần Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 01/01/2020; Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ. Đồng thời, triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 15-NQ/TU ngày 09/6/2014 của Tỉnh ủy Quảng Ninh về việc đẩy mạnh cải cách hành chính và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Mặt khác, góp phần cụ thể hóa công tác cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả hành chính công và nâng cao chỉ số DDCI của Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh, chỉ số PAPI, chỉ số PCI của tỉnh Quảng Ninh; với mục tiêu thu hút doanh nghiệp về thực hiện thủ tục ở Quảng Ninh, đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa trên địa bàn, tăng kim ngạch xuất nhập khẩu, tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước, góp phần phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Với mục đích và ý nghĩa đó, Kế hoạch được đưa ra với những nội dung cụ thể về hoạt động hỗ trợ, đồng hành, thu hút doanh nghiệp tại Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh năm 2020, đặc biệt giúp doanh nghiệp tháo gỡ những vướng mắc trong hoạt động XNK hàng hóa trong đại dịch Covid-19.

Theo kế hoạch, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh cần làm tốt công tác tuyên truyền đến người dân và cộng đồng doanh nghiệp, trong đó chú trọng tuyên truyền về cơ hội, lợi thế và các ưu đãi cho doanh nghiệp khi làm thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Tổ chức truyền thông trước, trong và sau các Hội nghị tham vấn, đối thoại... do Cục Hải quan tỉnh chủ trì hoặc phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức trên cổng thông tin điện tử hải quan, các phương tiện thông tin đại chúng và các địa điểm làm thủ tục hải quan để doanh nghiệp biết, tham gia. Đồng thời, tập trung tuyên truyền về các chương trình, kế hoạch, chính sách mới, chủ trương, phát triển kinh tế xã hội, chủ trương về phát triển hoạt động thương mại, hoạt động XNK, hoạt động Logistics của Trung ương và địa phương liên quan đến hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa, lợi thế cạnh tranh khi thực hiện hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh rộng rãi đến cộng đồng doanh nghiệp.

Đối với công tác hỗ trợ, đồng hành cùng doanh nghiệp, Cục Hải quan tỉnh thực hiện các giải pháp nhằm tiếp tục đa dạng hóa các kênh tiếp nhận, nắm bắt thông tin, ý kiến, khó khăn vướng mắc trong hoạt động xuất nhập khẩu của doanh nghiệp: niêm yết công khai, số điện thoại,  đường dây nóng, địa chỉ hòm thư điện tử, đầu mối hỗ trợ thủ tục hải quan tại các địa điểm làm thủ tục hải quan, trên cổng thông tin điện tử hải quan, trang Fanpage, tại các cuộc hội nghị, hội thảo, gặp mặt trực tiếp... Hỗ trợ doanh nghiệp trong việc khai báo thủ tục hải quan, giúp doanh nghiệp hạn chế sửa chữa tờ khai, tổ chức các lớp đào tạo, hướng dẫn nghiệp vụ Khai hải quan cho doanh nghiệp. Tổ hỗ trợ và cung cấp thông tin cho doanh nghiệp (ISEC): tích cực hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp; đồng thời, phối hợp với trang Fanpage DDCI Hải quan, Fanpage của các Chi cục đăng tải kịp thời thông tin về các tình huống vướng mắc về nghiệp vụ, các trường hợp vi phạm điển hình, các vướng mắc mới được trả lời cho doanh nghiệp, các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành có liên quan đến hoạt động khai báo làm thủ tục Hải quan.

Mặt khác, duy trì hiệu quả việc thường xuyên hướng dẫn, giải đáp vướng mắc cho doanh nghiệp ngay khi các quy định pháp luật liên quan đến hoạt động quản lý nhà nước về hải quan, hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa mới được ban hành và có hiệu lực: tổ chức tập huấn, bố trí CBCC thành thạo nghiệp vụ hướng dẫn doanh nghiệp trong quá trình giải quyết thủ tục. Thành lập các Tổ công tác để giải đáp vướng mắc trực tiếp khi triển khai các văn bản mới. Tổ chức thực hiện rà soát các thủ tục khai báo hải quan, thủ tục hoàn thuế và các thủ tục hành chính khác trong hoạt động quản lý nhà nước về hải quan để kịp thời đề nghị cắt bỏ nếu thấy không cần thiết và ảnh hưởng tới doanh nghiệp. Chủ động tiếp cận với doanh nghiệp để tiếp nhận các phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp, người dân về quy định hành chính để đề xuất sửa đổi, bổ sung kịp thời, đảm bảo tiêu chí đơn giản, dễ làm, dễ thực hiện cho doanh nghiệp và cơ quan quản lý, đồng thời đảm bảo ứng dụng CNTT trong việc thực hiện.

Về việc tổ chức các Hội nghị đối thoại, tham vấn Hải quan - Doanh nghiệp và các bên liên quan, trong năm 2020 tiếp tục phát huy hiệu quả từ những năm trước, tổ chức đổi mới, sáng tạo, thiết thực, hiệu quả theo kế hoạch đã đề ra.

Trong công tác thu hút doanh nghiệp về làm thủ tục hải quan tại địa bàn tỉnh Quảng Ninh, Cục Hải quan tỉnh yêu cầu các đơn vị thuộc và trực thuộc chủ động xây dựng cơ sở dữ liệu về các doanh nghiệp đang hoạt động XNK hàng hóa trên địa bàn cũng như những doanh nghiệp có trụ sở đóng trên địa bàn tỉnh nhưng đang tham gia hoạt động XNK tại tỉnh khác. Xây dựng Nhóm doanh nghiệp thường xuyên làm thủ tục hải quan tại đơn vị. Thường xuyên thu thập thông tin về luồng di chuyển hàng hóa trong hoạt động thương mại quốc tế qua địa bàn, dự báo nhu cầu xuất, nhập khẩu hàng qua địa bàn tỉnh để kịp thời tiếp cận, hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình thực hiện thủ tục hải quan. Đồng thời, chủ động nghiên cứu về đặc thù doanh nghiệp, loại hình hàng hóa kinh doanh của doanh nghiệp, các lợi thế cạnh tranh khi làm thủ tục qua địa bàn tỉnh Quảng Ninh để có phương án thu hút doanh nghiệp cụ thể. Trên cơ sở đó, tranh thủ sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền địa phương, của UBND tỉnh và các sở ban ngành liên quan, chủ động thành lập các Đoàn công tác đến tiếp xúc trực tiếp với doanh nghiệp để trao đổi, thu hút doanh nghiệp làm thủ tục qua địa bàn. Tiếp tục chủ động tham mưu cho lãnh đạo UBND tỉnh các giải pháp duy trì cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, phối hợp với các cơ quan hữu quan trong việc tháo gỡ những rào cản ảnh hưởng đến môi trường đầu tư, kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Phối hợp với Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Quảng Ninh, các Hiệp hội doanh nghiệp trong hoạt động gặp gỡ, tiếp xúc, thu hút doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xuất nhập khẩu.

Cũng tại Kế hoạch, Cục Hải quan tỉnh đã giao chỉ tiêu cụ thể tăng số lượng doanh nghiệp năm 2020 cho các Chi cục Hải quan trực thuộc để có giải pháp triển khai thực hiện.