Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
10/01/2020 4:00 PM

CỤC HẢI QUAN TỈNH QUẢNG NINH

 ĐỘI KIỂM SOÁT HẢI QUAN SỐ 1

  

Số: 26/TB-KS1

 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Móng Cái, ngày 10 tháng 01 năm 2020

 

                                   

THÔNG BÁO

Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

 


Căn cứ Điều 56 Luật Đấu giá tài sản;

Đội Kiểm soát Hải quan số 1 thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để bán đấu giá như sau:

1. Thông tin tài sản đấu giá:

- Tên tài sản, số lượng, chất lượng của tài sản đấu giá:

 

STTTên hàng ĐVT Số lượngChất lượng của tài sản
1Giày giả da trẻ em không hiệuĐôi200Hàng do Trung Quốc sản xuất, mới 100%
2Áo phông nữ ngắn tay, người lớnChiếc200Hàng do Trung Quốc sản xuất, mới 100%
3Quần dài nữ người lớn, chất liệu vải thô Chiếc400Hàng do Trung Quốc sản xuất, mới 100%

 

- Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng chẵn).

2. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá:

Các tiêu chí đánh giá, lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản như sau:

 

TTCác tiêu chí đánh giá, lựa chọnYêu cầu
1Tư cách pháp lý của tổ chức đấu giá tài sảnCó tài liệu chứng minh tư cách pháp lý của tổ chức đấu giá tài sản (ngành nghề tổ chức đấu giá, …)
2Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc     đấu giáCó Hội trường bán đấu giá từ 30 chỗ ngồi trở lên và có đầy đủ trang thiết bị, hệ thống thông tin, đảm bảo phục vụ cho hoạt động đấu giá tài sản.
3Phương án đấu giáCó phương án đấu giá khả thi, hiệu quả,           phù hợp theo yêu cầu (theo phương thức trả giá lên).
4Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sảnCó tài liệu chứng minh về năng lực,          kinh nghiệm của tổ chức đấu giá tài sản
 - Số lượng đấu giá viênCó tối thiểu 03 đấu giá viên trở lên
 - Thời gian hoạt động tổ chức          đấu giá tài sản≥ 07 năm
5Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợpThể hiện cụ thể, chi tiết Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản và được xác định dựa trên cơ sở quy định của Pháp luật hiện hành

 

 

3. Thời hạn, địa điểm nộp hồ sơ:

- Thời hạn nộp hồ sơ đăng ký tham gia lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản: Các tổ chức đấu giá tài sản có nhu cầu tổ chức đấu giá tài sản trên nộp hồ sơ đăng ký tham gia trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày thông báo.

- Người đến nộp hồ sơ phải mang theo Giấy giới thiệu (Chú ý: Không hoàn trả hồ sơ đối với các hồ sơ không được lựa chọn).

- Địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản: Tại Đội Kiểm soát Hải quan số 1, số 01 phố Vân Đồn, phường Trần Phú, TP. Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh (Liên hệ trực tiếp với đồng chí Chu Thanh Huệ, điện thoại: 090.440.2828).

Đội Kiểm soát Hải quan số 1 mong nhận được sự hợp tác của các tổ chức đấu giá tài sản chuyên nghiệp.

Trân trọng!

Nơi nhận:                                                                

- Trang Thông tin điện tử HQQN;

- Đ/c Đội trưởng (thay b/c);

- Lưu: VT, HS (02 bản).

KT. ĐỘI TRƯỞNG

PHÓ ĐỘI TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Biên Hòa