Tăng cường Kiểm tra sau thông quan góp phần phòng ngừa, phát hiện hàng hóa giả mạo nhãn mác, xuất xứ Việt Nam
Trần Trọng Nghĩa 1/12/2019 4:00 PM
Công tác thu thập xử lý thông tin tại Chi cục KTSTQ- Cục HQQN

Công tác thu thập xử lý thông tin tại Chi cục KTSTQ- Cục HQQN

Ngày 19/8/2019, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh ban hành Kế hoạch 2460/KH-HQQN tăng cường phòng, chống buôn lậu, vận chuyển hàng hóa giả mạo nhãn mác, xuất xứ Việt Nam nhằm tập trung đẩy mạnh công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện quyết liệt các giải pháp, kịp thời phát hiện, bắt giữ và xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, vận chuyển hàng hóa giả mạo nhãn mác, xuất xứ Việt Nam hòng đánh lừa người tiêu dùng trong nước và lợi dụng xuất xứ Việt Nam để xuất khẩu sang nước thứ ba. Qua đó, góp phần bảo vệ sản xuất trong nước, uy tín, thương hiệu hàng Việt Nam, quyền lợi người tiêu dùng và góp phần chống thất thu thuế. Đồng thời, thông qua thực tế công tác kiểm tra, xử lý vi phạm, chủ động phát hiện những bất cập, kẽ hở về cơ chế chính sách để kiến nghị cấp có thẩm quyền kịp thời sửa chữa, bổ sung nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý.

Căn cứ nhiệm vụ được giao, Chi cục KTSTQ thuộc Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh đã triển khai các giải pháp nhằm thu thập thông tin; lựa chọn nội dung kiểm tra về chấp hành quy định của pháp luật trong hoạt động XNK, đặc biệt lưu ý các doanh nghiệp nhập khẩu nguyên liệu để sản xuất, xuất khẩu. Kết quả: Đến ngày 30/11/2019, đơn vị đã thực hiện kiểm tra 02 cuộc kiểm tra sau thông quan về xuất xứ hàng hóa, trong đó phát hiện 01 vụ vi phạm khai báo sai xuất xứ hàng hóa xuất khẩu và xử lý theo quy định.