Tuổi trẻ Hải quan Bắc Phong Sinh: Tham gia xây dựng công trình “Đồi hoa Thanh niên”
Nguyễn Quốc Anh 27/11/2019 5:00 PM
Chi đoàn Thanh niên Bắc Phong Sinh tham gia trồng 90 cây hoa giấy và gắn biển công trình “Đồi hoa Thanh niên” tại huyện Hải Hà

Chi đoàn Thanh niên Bắc Phong Sinh tham gia trồng 90 cây hoa giấy và gắn biển công trình “Đồi hoa Thanh niên” tại huyện Hải Hà

Thực hiện chương trình trọng tâm công tác Đoàn năm 2019 của Chi đoàn Thanh niên Hải quan Bắc Phong Sinh, nhằm phát động phong trào xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ hành động nâng cao chỉnh trang đô thị, Đoàn thanh niên Chi cục Hải quan Bắc Phong Sinh đã chủ động phối hợp với Cụm đoàn biên giới, Đoàn thanh niên Công an huyện Hải Hà tổ chức trồng 90 cây hoa giấy và gắn biển công trình “Đồi hoa Thanh niên” tại khu vực Đồi Truyền thanh- Truyền hình huyện Hải Hà. 

Đây là hoạt động có ý nghĩa của Chi đoàn Thanh niên Hải quan Bắc Phong Sinh nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm, tính xung kích, tình nguyện của ĐVTN trong việc tổ chức, đảm nhận các công trình, phần việc thanh niên tham gia phát triển kinh tế - xã hội vì cuộc sống cộng đồng và nằm trong chuỗi các hoạt động tổ chức kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944- 22/12/2019), hướng đến chào mừng Đại hội Đảng các cấp và kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2020)