HẢI QUAN BẮC PHONG SINH: HOÀN THÀNH VƯỢT MỨC CHỈ TIÊU THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2019
Phạm Tiến Dũng 27/11/2019 5:00 PM
Lãnh đạo Chi cục Hải quan Bắc Phong Sinh gặp gỡ, tiếp xúc với doanh nghiệp

Lãnh đạo Chi cục Hải quan Bắc Phong Sinh gặp gỡ, tiếp xúc với doanh nghiệp

Năm 2019, Chi cục Hải quan Bắc Phong Sinh được giao chỉ tiêu thu NSNN là 60 tỷ đồng. Trước thực trạng chính sách quản lý biên mậu phía Trung Quốc không ổn định dẫn đến số thu không đảm bảo, thì đây là nhiệm vụ vô cùng khó khăn, thách thức đối với Chi cục Hải quan Bắc Phong Sinh.

Song với sự cố gắng nỗ lực, đồng sức đồng lòng của tập thể lãnh đạo đơn vị, sự nhập cuộc đầy quyết tâm của các Tổ, Đội công tác cùng nhiệt huyết, tận tụy của toàn thể cán bộ, công chức trong toàn Chi cục, tính đến ngày 26/11/2019, đơn vị đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu giao (61,3 tỷ đồng, đạt 102% chỉ tiêu). Để có được kết quả đó, ngay từ đầu năm, trên cơ sở nắm bắt thông tin, dự báo tình hình xuất nhập khẩu, Chi cục đã chủ động xây dựng Kế hoạch triển khai nhiệm vụ thu NSNN năm 2019, trong đó cụ thể hóa các giải pháp tăng thu, chống thất thu, lộ trình thu theo từng tháng, quý để làm cơ sở phấn đấu cho cả năm. Hàng tuần, đều tiến hành đánh giá số thu, nắm bắt thông tin hàng hóa trong tuần kế tiếp để có các biện pháp thu NSNN cụ thể cho từng tuần đạt hiệu quả.

Bên cạnh đó, với phương châm coi doanh nghiệp là đối tác hợp tác, Chi cục đã đổi mới công tác hỗ trợ, đồng hành cùng doanh nghiệp theo hướng chủ động tiếp xúc với doanh nghiệp thường xuyên hơn theo từng tuần để kịp thời tháo gỡ khó khăn của doanh nghiệp (kết hợp giữa làm việc trực tiếp và sử dụng các phương tiện thông tin); kịp thời đăng tải các văn bản mới trên trang Fanpage của Chi cục, đồng thời điện thoại thông báo cho các doanh nghiệp chịu ảnh hưởng biết những điểm mới của văn bản trước khi văn bản có hiệu lực để doanh nghiệp hiểu và nâng cao tính tuân thủ pháp luật hải quan. Đơn vị đã tổ chức 03 Hội nghị tham vấn Hải quan – Doanh nghiệp theo từng quý với các loại hình doanh nghiệp khác nhau để hỗ trợ sát với tình hình thực tế của doanh nghiệp để có những điều chỉnh phù hợp, kịp thời. Chú trọng công tác thu hút doanh nghiệp mới, tập trung vào các doanh nghiệp đóng trên địa bàn có hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa ở ngoài tỉnh; vận động các doanh nghiệp trước đây làm thủ tục tại đơn vị nhưng thời gian qua đã chuyển đi làm thủ tục ở các cửa khẩu khác chuyển về làm thủ tục nhập khẩu qua Chi cục.

Mặt khác, Chi cục còn tích cực vận động các doanh nghiệp nộp thuế điện tử 24/7 (không nộp thuế bằng tiền mặt tại Chi cục) góp phần thông quan hàng hóa nhanh chóng, tạo điều kiện tối đa cho hoạt động xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng trên địa bàn nắm thông tin về chính sách quản lý biên mậu mới của phía bạn để chủ động trong công tác quản lý và thông báo để doanh nghiệp Việt Nam biết, tránh rủi ro trong kinh doanh; Chủ động tham mưu cho UBND huyện Hải Hà đề nghị phía Cửa khẩu Lý Hỏa (Trung Quốc) cho phép vận chuyển hàng hóa nhập khẩu bằng xe ô tô tải và tạo mọi thuận lợi cho hoạt động XNK hàng hóa qua địa bàn.

Với những giải pháp được triển khai đồng bộ và hiệu quả, tính đến hết ngày 26/11/2019, tổng số thu NSNN của Chi cục là 61,3 tỷ đồng, đạt 102% chỉ tiêu Cục Hải quan tỉnh giao. Dự kiến đến hết năm 2019, Chi cục phấn đấu tổng thu NSNN đạt 65 tỷ đồng, đóng góp vào số thu chung của Cục Hải quan tỉnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ về thu ngân sách nhà nước năm 2019.