Chi cục HQCK cảng Vạn Gia trang trọng triển khai tổ chức Lễ chào cờ Tổ quốc vào sáng thứ 2 hàng tuần
Anh Tuấn29/10/2019 4:00 PM
Cán bộ, công chức, người lao động Chi cục HQCK cảng Vạn Gia hát "Tiến quân ca" trong nghi lễ Chào cờ Tổ quốc

Cán bộ, công chức, người lao động Chi cục HQCK cảng Vạn Gia hát "Tiến quân ca" trong nghi lễ Chào cờ Tổ quốc

​Thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh tại các công văn số: 1788-CV/BTGTU ngày 19/9/2019; 6823/UBND-VX1 ngày 20/9/2019 và chỉ đạo của Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh tại công văn số 3109/HQQN-VP ngày 21/10/2019 về việc thực hiện hát Quốc ca trong nghi lễ chào cờ Tổ quốc; treo cờ Tổ quốc tại trụ sở cơ quan, đơn vị, Chi cục hải quan cửa khẩu cảng Vạn Gia đã ban hành công văn số 1130/HQVG-TH ngày 25/10/2019 về việc triển khai thực hiện hát Quốc ca trong nghi lễ chào cờ Tổ quốc, treo cờ Tổ quốc tại trụ sở đơn vị.

Đúng 7 giờ 30 phút thứ Hai ngày 28 tháng 10 năm 2019, tại trụ sở Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Vạn Gia, Lễ chào cờ Tổ quốc đã được tiến hành trang trọng. Toàn thể cán bộ, công chức, người lao động trong đơn vị đã cùng hát Quốc ca với cảm xúc thiêng liêng, tự hào trong không khí trang nghiêm của buổi lễ.

Chào cờ Tổ quốc và hát Quốc ca là một nghi lễ thiêng liêng, thể hiện tinh thần yêu nước, niềm tự hào, tự tôn dân tộc và trách nhiệm của mỗi công dân đối với đất nước, với nhân dân. Nghi lễ chào cờ đầu tuần sẽ được duy trì thường xuyên, nghiêm túc vào sáng thứ Hai hàng tuần nhằm nhắc nhở, giáo dục lý tưởng cách mạng cho cán bộ, công chức, người lao động, bồi đắp tinh thần yêu nước, tự hào dân tộc, nâng cao ý thức phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân.

Từ nay, giai điệu "Tiến quân ca" hùng tráng sẽ đều đặn vang lên tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Vạn Gia, nơi hải đảo, biên giới xa xôi, mở đầu cho một tuần làm việc tràn đầy tinh thần phấn khởi và tự hào.