Áp dụng thuế chống bán phá giá đối với một số sản phẩm thép xuất xứ Trung Quốc và Hàn Quốc
Ngô Thị Cẩm Linh31/10/2019 5:00 PM
Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Bộ Công Thương vừa ban hành Quyết định số 3198/QĐ-BCT ngày 24/10/2019 về việc áp dụng thuế chống bán phá giá đối với một số sản phẩm thép hợp kim hoặc không hợp kim được cán phẳng, được sơn có xuất xứ từ Trung Quốc và Hàn Quốc.

So với quy định áp dụng biện pháp chống bán phá giá tạm thời thực hiện theo Quyết định số 1711/QĐ-BCT ngày 18/6/2019 trước đó, các nội dung có liên quan về hàng hóa (gồm tên gọi và đặc tính cơ bản, mục đích sử dụng, mã số HS), danh sách công ty bị áp dụng, thủ tục kiểm tra và áp dụng thuế chống bán phá giá theo các bước, danh sách sản phẩm được miễn trừ là không thay đổi. Riêng về mức thuế tương ứng với các nhóm công ty là có một số điều chỉnh.

Cụ thể, các mức thuế chống bán phá giá thay đổi bao gồm:

* Đối với hàng hóa có C/O từ Trung Quốc:

- Mức 8,62% tăng lên thành 10,17%

- Mức 14,25% tăng lên thành 17,43%

- Mức 14,92% tăng lên thành 16,58%

- Mức 22,46% tăng lên thành 34,27%

- Mức 3,45% giảm xuống còn 2,53%

- Mức 6,27% giảm xuống còn 5,60%

- Mức 13,85% giảm xuống còn 13,26%

- Mức 18,41% giảm xuống còn 13,13%

- Mức 21,10% giảm xuống còn 21,03%

* Đối với hàng hóa có C/O từ Hàn Quốc:

- Mức 4,48% tăng lên thành 4,71%

- Mức 18,08% giảm xuống còn 10,48%

Mức thuế chống bán phá giá cao nhất là 34,27% (đối với hàng hóa có C/O từ Trung Quốc) và 19,25% (đối với hàng hóa có C/O từ Hàn Quốc) tiếp tục được áp dụng.

Trường hợp mức thuế chống bán phá giá chính thức thấp hơn mức thuế chống bán phá giá tạm thời thì doanh nghiệp được hoàn lại khoản thuế chênh lệch. Trường hợp mức thuế chống bán phá giá chính thức cao hơn mức thuế chống bán phá giá tạm thời thì doanh nghiệp không phải nộp bổ sung khoản thuế chênh lệch.

Các sản phẩm đang được miễn trừ áp dụng biện pháp chống bán phá giá tạm thời theo Quyết định số 1711/QĐ-BCT ngày 18/6/2019  tiếp tục được thực hiện miễn trừ theo Quyết định mới. Trong trường hợp này, các doanh nghiệp nhập khẩu các sản phẩm thuộc nhóm này phải nộp cho cơ quan Hải quan bản sao chứng thực Quyết định miễn trừ do Bộ Công Thương ban hành.

Quyết định số 3198/QĐ-BCT có hiệu lực thi hành kể từ ngày 24/10/2019 và được áp dụng trong thời hạn 05 năm (trừ trường hợp được gia hạn)./.​