Sáp nhập Kho bạc nhà nước cấp huyện vào Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh và đóng tài khoản Kho bạc Nhà nước cấp huyện
Lê Thị Hải Ninh1/10/2019 5:00 PM

Kể từ ngày 1/10/2019, toàn bộ số thu NSNN trên địa bàn thành phố Hạ Long được thực hiện thu nộp vào các tài khoản chuyên thu của KBNN Quảng Ninh tại 03 Ngân hàng thương mại: Viettinbank chi nhánh Quảng Ninh, BIDV Chi nhánh Quảng Ninh, Vietcombank Chi nhánh Quảng Ninh.

Triển khai Quyết định số 1617/QĐ-BTC ngày 19/9/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc sáp nhập 15 Kho bạc Nhà nước (KBNN) cấp huyện vào KBNN cấp tỉnh và theo thông báo của Kho bạc Nhà nước Quảng Ninh: từ ngày 30/9/2019 đóng các Tài khoản chuyên thu của kho bạc Nhà nước Thành phố Hạ Long tại 05 Ngân hàng thương mại: Viettinbank chi nhánh Quảng Ninh, Agribank Chi nhánh Hạ Long 1, BIDV Chi nhánh Hạ Long, Vietcombank Chi nhánh Hạ Long, Ngân hàng TMCP Quân đội Chi nhánh Quảng Ninh. 

Theo đó, kể từ ngày 1/10/2019, toàn bộ số thu NSNN trên địa bàn thành phố Hạ Long được thực hiện thu nộp vào các tài khoản chuyên thu của KBNN Quảng Ninh tại 03 Ngân hàng thương mại: Viettinbank chi nhánh Quảng Ninh, BIDV Chi nhánh Quảng Ninh, Vietcombank Chi nhánh Quảng Ninh.

Thực hiện chỉ đạo của Tổng cục Hải quan, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh đã có văn bản hướng dẫn Chi cục HQCK cảng Hòn Gai, Chi cục Hải quan cảng Cái Lân, Đội Kiểm soát Hải quan số 2: Liên hệ, làm thủ tục mở tài khoản của cơ quan Hải quan tại KBNN cấp tỉnh để kịp thời cập nhật vào hệ thống VNACCs và hệ thống KTTTT; Chốt số liệu tại KBNN thành phố Hạ Long; và thực hiện truyền nhận bảng kê thu NSNN và các khoản thu khác (đối với các giao dịch mới phát sinh) với KBNN Quảng Ninh./.