Quý III/2019: kim ngạch XNK hàng hóa qua địa bàn Quảng Ninh đạt 2,686 tỷ USD
Châu Giang29/09/2019 3:00 PM

Hoạt động XNK hàng hóa qua địa bàn tỉnh Quảng Ninh tăng nhẹ trong quý III năm 2019, kim ngạch XNK đạt 2,686 tỷ USD. Trong quý, có 765 doanh nghiệp tham gia làm thủ tục hải quan với 19.926 tờ khai; tăng 5,3% về lượng tờ khai, tăng 6,2% về doanh nghiệp, tăng 0,3% về kim ngạch so với quý II năm 2019.

Kim ngạch XNK hàng hóa qua địa bàn Quảng Ninh trong quý III/2019 tăng là do nhu cầu XNK của doanh nghiệp đối với các mặt hàng chủ yếu tăng, như: Xăng dầu nhập khẩu tại Chi cục HQCK cảng Hòn Gai tăng 113%, nguyên liệu sản xuất thức ăn chặn nuôi nhập khẩu tăng 15%, nguyên liệu sản xuất dầu thực vật nhập khẩu tăng 11%, than xuất khầu tăng 4%,…

Lũy kế từ đầu năm tới 15/9/2019, có 1.055 doanh nghiệp tham gia làm thủ tục hải quan qua địa bàn Quảng Ninh với 52.972 tờ khai, kim ngạch đạt 7,43 tỷ USD; tăng 20% về số doanh nghiệp, tăng 21% về số tờ khai và tăng 4,8% về kim ngạch so với cùng kỳ năm 2018.

Trong quý III/2019 (kỳ từ 16/6-15/9/2019), Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh đã thu NSNN đạt 2.551,8 tỷ đồng; lũy kế từ đầu năm tới 15/9/2019 đã thu đạt 7.855,9 tỷ đồng, đạt 112% chỉ tiêu Bộ Tài chính giao (7.000 tỷ đồng); đạt 81% chỉ tiêu điều hành thu (9.700 tỷ đồng), tăng 7% so với cùng kỳ năm 2018./.