Những sửa đổi trong quy định về Danh mục Biểu thuế suất thuế nhập khẩu thông thường
Ngô Thị Cẩm Linh1/10/2019 3:00 PM
Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Ngày 16/9/2019, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 28/2019/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung Quyết định số 45/2017/QĐ-TTg ngày 16/11/2017 quy định việc áp dụng thuế suất thông thường đối với hàng hóa nhập khẩu; có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/11/2019.

Theo đó, Phụ lục Danh mục biểu thuế suất thuế nhập khẩu thông thường quy định tại Điều 2 Quyết định số 45/2017/QĐ-TTg được sửa đổi như sau:

- Mức thuế suất thông thường của mặt hàng dầu mỏ thô thuộc mã hàng 2709.00.100% (thay vì 5% theo quy định cũ).

- Mô tả hàng hóa của một số mặt hàng được sửa đổi so với quy định cũ (mức thuế suất không thay đổi) gồm:

(1) Cụm từ giấy bạc ngân hàng (banknotes) nhóm 49.07 thay cho giấy bạc (tiền giấy), Giấy bạc ngân hàng (banknotes), loại pháp định4907.00.10 thay cho Giấy bạc (tiền giấy), hợp pháp nhưng chưa đưa vào lưu thông.

(2) Cụm từ khung nâng di động thuộc nhóm 84.26 thay cho khung thang nâng di động.

(3) Cụm từ chất béo thực vật không bay hơi thuộc nhóm 84.38 thay cho chất béo từ thực vật.

(4) Cụm từ máy kết cấu nguyên khối (một vị trí gia công) thuộc nhóm 84.57, mã 8457.20.00 thay cho máy kết cấu một vị trí, máy một vị trí gia công, máy gia công chuyển dịch đa vị trí thuộc nhóm 84.57, mã 8457.30.00 thay cho máy nhiều vị trí gia công chuyển dịch.

(5) Cụm từ chất béo thực vật không bay hơi thuộc phân nhóm 8479.20 thay cho chất béo thực vật.

(6) Cụm từ phụ kiện thuộc nhóm 85.22 thay cho đồ phụ trợ.

(7) Cụm từ các thiết bị lưu trữ bền vững, thể rắn phân nhóm 8523.51 thay cho các thiết bị lưu trữ bán dẫn không xóa.

(8) Cụm từ bóng đèn đi-ốt phát quang (LED) nhóm 85.39 thay cho đèn đi-ốt phát quang (LED), bóng đèn hồ quang 8539.41.00 thay cho đèn hồ quang.

(9) Cụm từ ống thông9018.39.10 thay cho ống thông đường tiểu.

Việc sửa đổi về mô tả hàng hóa nêu trên là cần thiết để thống nhất với các quy định tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam đã được sửa đổi theo Thông tư số 09/2019/TT-BTC ngày 15/02/2019 của Bộ Tài chính./.