Gia hạn thời hạn hiệu lực quyết định công nhận địa điểm kiểm tra hàng hóa XK, NK tại nhà máy của Công ty TNHH Bao bì Ánh Dương VN
Xuân Hương16/09/2019 5:00 PM

Ngày 16/9/2019, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 908/QĐ-HQQN về việc Gia hạn thời hạn hiệu lực quyết định công nhận địa điểm kiểm tra hàng hóa XK, NK tại nhà máy của Công ty TNHH Bao bì Ánh Dương Việt Nam.

Theo đó, gia hạn thời hạn hiệu lực của Quyết định số 896/QĐ-HQQN ngày 16/9/2017 về việc gia hạn thời hạn công nhận địa điểm kiểm tra hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại nhà máy có tổng diện tích 991,8m2 của Công ty TNHH Bao bì Ánh Dương Việt Nam (MST:5701499331) tại địa chỉ: Lô 31+55, Khu công nghiệp Cái Lân, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Địa điểm kiểm tra nêu trên chịu sự kiểm tra, kiểm soát, giám sát về hải quan của Chi cục Hải quan cảng Cái Lân.

Địa điểm kiểm tra của Công ty chỉ áp dụng đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm bố trí mặt bằng, phương tiện phục vụ kiểm tra tại nơi sản xuất và chỉ được đưa hàng hóa vào sản xuất, xuất khẩu sau khi đã được cơ quan hải quan quyết định thông quan.

Trong quá trình thực hiện, nếu Công ty vi phạm Quyết định và các quy định của pháp luật có liên quan thì Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh sẽ thu hồi Quyết định công nhận địa điểm kiểm tra hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại cơ sở sản xuất, nhà máy đối với Công ty.

Quyết định trên có hiệu lực trong thời hạn 02 năm kể từ ngày 16/9/2019./.