Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh thu NSNN vượt 10,78% dự toán Bộ Tài chính giao
Xuân Hương11/09/2019 5:00 PM
Công chức Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh kiểm tra hàng hóa XNK

Công chức Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh kiểm tra hàng hóa XNK

Lũy kế từ ngày 01/01-31/8/2019, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh thu NSNN đạt 7.606,19 tỷ đồng, đạt 108,66% dự toán Bộ Tài chính giao năm 2019 (7.000 tỷ đồng), đạt 78,41% chỉ tiêu Tổng cục Hải quan giao (9.700 tỷ đồng), tăng 6% so với cùng kỳ năm 2018.

Trong đó, thuế XK, NK, BVMT, TTĐB là 2.921,28 tỷ đồng, đạt 78,95% dự toán Bộ Tài chính giao (3.700 tỷ đồng); thuế GTGT là 4.662,91 tỷ đồng, đạt 141,30 % dự toán Bộ Tài chính giao (3.300 tỷ đồng).

Kết quả tích cực trên có được là nhờ sự vào cuộc chủ động, quyết tâm của Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh ngay từ những ngày đầu năm 2019 thông qua việc xây dựng và triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả Kế hoạch điều hành thu NSNN; trong đó, xác định rõ nhiệm vụ, giải pháp, phân công thực hiện cụ thể đến từng đơn vị. Tại các đơn vị thuộc và trực thuộc cũng đã chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp đồng hành hỗ trợ doanh nghiệp, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo thuận lợi tối đa cho hoạt động XNK, thu hút doanh nghiệp mới về làm thủ tục qua địa bàn.

Lũy kế đến hết tháng 8/2019, Hải quan Quảng Ninh đã làm thủ tục cho 50.023 tờ khai (tăng 21,3% so với cùng kỳ năm 2018), tổng kim ngạch đạt 7,03 tỷ USD (tăng 21,3% so với cùng kỳ năm 2018); trong đó, kim ngạch XK đạt 2,26 tỷ USD (tăng 4,6% so với cùng kỳ năm 2018), kim ngạch NK đạt 4,77 tỷ USD (tăng 4% so với cùng kỳ năm 2018)./.