Đội KSHQ số 2 tập huấn về văn hóa công sở và tuyền truyền về truyền thống ngành Hải quan
Nguyễn Thị Hương12/09/2019 5:00 PM
Quang cảnh lớp tập huấn

Quang cảnh lớp tập huấn

Thực hiện Kế hoạch đào tạo tập huấn năm 2019 của Đội Kiểm soát Hải quan số 2, ngày 09/9/2019 đơn vị đã xây dựng Kế hoạch số 286/KH-KS2 về tập huấn văn hóa công sở và tuyên truyền về truyền thống ngành Hải quan. Ngày 10/9/2019, đơn vị đã tổ chức lớp tập huấn và tuyên truyền về truyền thống ngành Hải quan tại trụ sở đơn vị.

Tham gia buổi tập huấn có 22/33 cán bộ công chức, người lao động của đơn vị. Đồng chí Kiều Văn Ninh - Đội trưởng là người trực tiếp truyền đạt về văn hóa công sở, các quy định về văn hóa công sở cũng như kỷ cương kỷ luật lao động và tuyên truyền về truyền thống của ngành Hải quan nói chung và lịch sử của Hải quan Quảng Ninh nói riêng.

Tại buổi tập huấn, cán bộ công chức người lao động của đơn vị đã được tuyên truyền, hướng dẫn, cung cấp, truyền tải đầy đủ các văn bản quy định về văn hóa công sở, kỷ cương, kỷ luật hành chính, các quy định về kỷ cương kỷ luật quy tắc ứng xử của công chức viên chức người lao động trong ngành Hải quan.

Buổi tập huấn đã diễn ra nghiêm túc, đúng nội dung và thời gian theo kế hoạch; Trang thiết bị phục vụ cho tập huấn được chuẩn bị đầy đủ tạo điều kiện tốt cho công tác giảng dạy, trao đổi. Trong quá trình tập huấn có nhiều nội dung liên quan đến thực tiễn đời sống, công việc cũng được lồng ghép vào để cán bộ công chức người lao động trong đơn vị cùng trao đổi.

Qua buổi tập huấn, cán bộ công chức, người lao động đã nắm vững các quy định về văn hoá công sở, hình thức xử lý đối với các hành vi vi phạm về văn hóa công sở quy định tại Quyết định 2799/QĐ-TCHQ ngày 26/9/2018, tạo sự chuyển biến rõ nét về nhận thức, hành động của mỗi cá nhân trong xây dựng kỷ cương, kỷ luật hành chính, nếp sống văn hóa văn minh nơi công sở./.