Cục Hải quan Quảng Ninh sẽ thực hiện đo thời gian giải phóng hàng trong tháng 9
Thu Hiền12/09/2019 11:00 AM
XNK hàng hóa qua cảng Cái Lân, Quảng Ninh

XNK hàng hóa qua cảng Cái Lân, Quảng Ninh

6/7 Chi cục Hải quan trực thuộc Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh sẽ chính thức đo thời gian giải phóng hàng năm 2019 theo chỉ đạo của Tổng cục Hải quan trong tháng 9.

Để chuẩn bị cho đợt đo thời gian giải phóng hàng chính thức lần này được thuận lợi và đạt kết quả tốt nhất, ngay từ đầu năm Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh đã xây dựng và ban hành Kế hoạch đo kiểm tra.

Theo đó, việc đo giải phóng hàng được tiến hành ở phạm vi gồm các khoảng thời gian xử lý tác nghiệp của các Chi cục Hải quan từ khi doanh nghiệp đăng ký chính thức tờ khai hải quan (IDC/EDC) đến khi cơ quan Hải quan quyết định thông quan, giải phóng hàng cho lô hàng.

Quy mô cuộc đo được thực hiện đối với tất cả các loại hình hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu làm thủ tục tại các Chi cục loại trừ các loại hình hàng hóa xuất nhập khẩu không nhằm mục đích thương mại tại 6 chi cục hải quan trực thuộc Cục (trừ Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Vạn Gia do khảo sát thực tế tờ khai phát sinh quá ít (<3 tờ khai/tuần) không đủ mẫu đo), các đợt đo của Cục được thực hiện trong các quí I;II;IV năm 2019.

Kế hoạch cũng đã xác định tổng quan và chi tiết các khoảng thời gian đo để các Chi cục thực hiện. Cụ thể, thời gian từ khi tiếp nhận đăng ký tờ khai chính thức IDC/EDC cho đến khi hàng được quyết định thông quan, giải phóng hàng (đối với hàng được thông quan, giải phóng hàng tại cảng, cửa khẩu và đối với hàng được đưa về bảo quản). Thời gian từ khi bắt đầu kiểm tra chi tiết hồ sơ cho đến khi hàng được quyết định thông quan/giải phóng hàng.

Đối với hàng được mang hàng về bảo quản:Thời gian từ khi bắt đầu kiểm tra chi tiết hồ sơ cho đến khi hàng được quyết định cho phép mang về bảo quản;

Với các quy trình tác nghiệp cụ thể của cơ quan hải quan, thực hiện đo thời gian kiểm tra chi tiết hồ sơ, thời gian kiểm tra thực tế hàng hóa, thời gian hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế, đo thời gian tác nghiệp với trường hợp lô hàng thuộc diện kiểm tra, quản lý chuyên ngành.

Hiện, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh đã thực hiện được 02 đợt đo kiểm tra trong quý I và quý II với kết quả tích cực: thời gian thực hiện thông quan, giải phóng hàng đã giảm đáng kể so với năm 2018 ở mức 58,5% đối với hàng hóa nhập khẩu và 20,83% đối với hàng hóa xuất khẩu.

Thời gian đo giải phóng hàng chính thức theo chỉ đạo của Tổng cục Hải quan tại Cục Hải quan Quảng Ninh sẽ được thực hiện liên tục từ ngày 23/09 đến hết ngày 28/09/2019./.