Cục Hải quan Quảng Ninh quan tâm thúc đẩy phát triển quan hệ đối tác Hải quan - Doanh nghiệp
Thu Hiền31/08/2019 4:00 PM
Quang cảnh lớp đào tạo về kiến thức, kỹ năng phát triển quan hệ đối tác hải quan - doanh nghiệp do Trường Hải quan Việt Nam tổ chức tại Quảng Ninh

Quang cảnh lớp đào tạo về kiến thức, kỹ năng phát triển quan hệ đối tác hải quan - doanh nghiệp do Trường Hải quan Việt Nam tổ chức tại Quảng Ninh

Vào các ngày 29-30/8, Cục Hải quan Tỉnh Quảng Ninh đã cử 28 cán bộ công chức tham gia, hoàn thành và được cấp chứng chỉ của khóa đào tạo về kiến thức, kỹ năng phát triển quan hệ đối tác hải quan - doanh nghiệp do Trường Hải quan Việt Nam tổ chức tại Quảng Ninh.

Trong thời gian qua, mối quan hệ hợp tác giữa Hải quan Quảng Ninh và cộng đồng doanh nghiệp đã và đang từng bước phát triển bền vững trên cơ sở tôn trọng và tin cậy lẫn nhau. Từ mối quan hệ giữa đối tượng "quản lý" và "bị quản lý" đã chuyển qua mối quan hệ "đối tác" của nhau, bước phát triển đó trong mối quan hệ hợp tác giữa Hải quan Quảng Ninh và cộng đồng doanh nghiệp mang đến những tác động tích cực, vừa tạo thuận lợi cho việc hỗ trợ doanh nghiệp phát triển, đồng thời giúp Hải quan Quảng Ninh hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao, từ đó góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã  hội của tỉnh Quảng Ninh cũng như của đất nước Việt Nam.

Nhận thức được vai trò, tầm quan trọng của việc tạo dựng một mối quan hệ đối tác Hải quan – Doanh nghiệp bền vững và sự tương tác đôi bên không chỉ cần thiết cho công tác quản lý hải quan mà còn là phương tiện để đạt được mục tiêu tạo thuận lợi thương mại, để việc phát triển quan hệ đối tác với doanh nghiệp không chỉ dừng ở các khâu thực thi tốt chính sách pháp luật, cải cách thủ tục hành chính mà cả trong yếu tố hiểu biết sâu hơn về quan hệ đối tác Hải quan – Doanh nghiệp của những cán bộ công chức (CBCC) thực thi công vụ.

Chính vì điều này, để nâng cao và bổ sung kiến trong công tác đối tác Hải quan – Doanh nghiệp cho đội ngũ CBCC của Cục, ngày 23/8/2019, Lãnh đạo Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh đã ra Quyết định số 804/QĐ-HQQN, cử 28 cán bộ công chức gồm 08 lãnh cấp Chi cục; 10 lãnh đạo cấp Tổ đội công tác và 10 công chức tham gia khóa đào tạo kiến thức, kỹ năng phát triển quan hệ đối tác hải quan - doanh nghiệp do Trường Hải quan Việt Nam tổ chức tại Quảng Ninh.

Khóa đào tạo đã mang lại cho đội ngũ CBCC thực thi nhiệm vụ của Cục những kiến thức sâu về quan hệ đối tác hải quan - doanh nghiệp, những kiến thức chỉ dẫn về quản lý hải quan trên cơ sở thiết lập mô hình đối tác Hải quan – Doanh nghiệp, kinh nghiệm của một số nước đã phát triển tốt quan hệ đối tác....

Trong thời gian tới, để mối quan hệ này tiếp tục được cải thiện và tiến lên tầm cao hơn đó là quan hệ "cộng sự", Hải quan Quảng Ninh đang tiếp tục nỗ lực triển khai thực hiện quyết liệt các Nghị quyết của Chính phủ về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, tăng cường cải cách hành chính, nâng cao kỷ luật kỷ cương, chủ động và sáng tạo trong hoạt động đồng hành hỗ trợ doanh nghiệp; triển khai mở rộng Hệ thống VASSCM đối với các Doanh nghiệp kinh doanh loại hình Kho, Bãi , Cảng trên địa bàn tỉnh; thực hiện dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3 và 4; tích cực tiếp cận, chia sẻ thông tin, hỗ trợ giải đáp khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp; chủ động tham mưu cho các cấp có thẩm quyền tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp…