Hải quan Quảng Ninh lập trên 1.300 đoàn công tác hỗ trợ trực tiếp; giải đáp trên 500 vướng mắc cho doanh nghiệp
Xuân Hương31/08/2019 3:00 PM
Sự chủ động, nỗ lực đồng hành hỗ trợ, giải quyết kịp thời khó khăn, vướng mắc, tạo thuận lợi cho DN của Hải quan Quảng Ninh được cộng đồng DN ghi nhận tích cực

Sự chủ động, nỗ lực đồng hành hỗ trợ, giải quyết kịp thời khó khăn, vướng mắc, tạo thuận lợi cho DN của Hải quan Quảng Ninh được cộng đồng DN ghi nhận tích cực

Trong 8 tháng đầu năm 2019, 07/07 Chi cục Hải quan trực thuộc Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh đã thành lập các đoàn công tác trực tiếp làm việc, tiếp xúc, trao đổi với 1.312 lượt doanh nghiệp để nắm bắt thông tin, tình hình hoạt động; hỗ trợ giải đáp 504 khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp.

Thực hiện Nghị quyết 35-NQ/CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ, Chỉ thị 26/CT-TTg ngày 06/6/2017 và Chỉ thị 07/CT-TTg ngày 05/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ, ngay từ đầu năm 2019, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo xây dựng kế hoạch công tác trọng tâm của năm, trong đó, nhiệm vụ cải cách, hiện đại hóa hải quan, đồng hành hỗ trợ doanh nghiệp được xác định là một trong 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm tập trung đẩy mạnh thực hiện. Với phương châm "Cùng cam kết – Cùng hành động – Cùng phát triển", hoạt động đồng hành, hỗ trợ giải đáp kịp thời khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp được chú trọng thực hiện một cách sáng tạo, chủ động và hiệu quả với hình thức đa dạng từ cấp Cục tới các Chi cục, Tổ/Đội.

Với 03 Hội nghị cấp Cục và 11 Hội nghị cấp Chi cục được tổ chức trong 8 tháng đầu năm 2019; đã giải quyết 30/35 vướng mắc cho doanh nghiệp ngay tại hội nghị, 05 vướng mắc vượt thẩm quyền cũng được báo cáo các cấp giải quyết kịp thời.

Bên cạnh đó, 8 tháng đầu năm 2019, 07/07 Chi cục Hải quan trực thuộc Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh đã thành lập các đoàn công tác trực tiếp làm việc, tiếp xúc, trao đổi với 1.312 lượt doanh nghiệp để nắm bắt thông tin, tình hình hoạt động; đồng thời tổ chức gọi điện thoại trực tiếp, hoặc thông qua tin nhắn, fanpage... giải đáp trên 504 vướng mắc cho doanh nghiệp.

Riêng trong tháng 8/2019, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh đã hỗ trợ, giải đáp 28 vướng mắc cho doanh nghiệp. Cục Hải quan tỉnh cũng chỉ đạo, hướng dẫn các Chi cục Hải quan lập danh sách, phân chia doanh nghiệp được hỗ trợ nhằm đảm bảo công tác đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp đạt hiệu quả, tránh trùng lắp. Chỉ tính từ ngày 01/8 – 25/8/2019, 7 Chi cục Hải quan trực thuộc đã gặp gỡ, tiếp xúc 144 doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh có hoạt động XNK qua địa bàn để nắm bắt thông tin hoạt động XNK, tiếp thu, giải quyết kịp thời các k hó khan, vướng mắc, kiến nghị của doanh nghiệp.

Đồng thời, phối hợp, cung cấp thông tin cho Hiệp hội doanh nghiệp Quảng Ninh, Hiệp hội doanh nghiệp TP Móng Cái các nội dung thay đổi về cơ chế, chính sách, biểu thuế XNK, phân loại hàng hóa... giải đáp 327 vướng mắc cho doanh nghiệp theo quy chế ký kết.

Bên cạnh việc chủ động, đa dạng các hình thức hỗ trợ giải đáp kịp thời vướng mắc cho doanh nghiệp, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh cũng đã chủ động rà soát các bất cập trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp yêu cầu thực tế; trong đó, đã báo cáo 06 vướng mắc về nhập khẩu than, xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng, quản lý hoạt động cư dân biên giới, quản lý chuyên ngành... Đồng thời, tham gia ý kiến sửa đổi, bổ sung 05 văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến hoạt động quản lý nhà nước về Hải quan./.