Hải quan Quảng Ninh triển khai thành công Hệ thống VASSCM tại kho ngoại quan thuộc khu vực biên giới đường bộ
Thu Hiền23/08/2019 3:00 PM
Nhân viên Công ty TNHH Phát triển thương mại Lâm Việt  tiếp nhận và thực hiện các thao tác nghiệp vụ kết nối dữ liệu vào Hệ thống VASSCM

Nhân viên Công ty TNHH Phát triển thương mại Lâm Việt tiếp nhận và thực hiện các thao tác nghiệp vụ kết nối dữ liệu vào Hệ thống VASSCM

Tính đến 11h30 ngày 20/8/2019, Cục Hải quan Quảng Ninh đã thực hiện kết nối thành công phần mềm quản lý Kho ngoại quan của 02 Doanh nghiệp hoạt động kinh doanh kho ngoại quan tại thành phố Móng Cái vào Hệ thống Quản lý hải quan tự động (VASSCM).

Theo đúng dự kiến, vào các ngày 19 và 20 tháng 8 năm 2019 hệ thống phần mềm quản lý kho ngoại quan của Công ty TNHH Phát triển thương mại Lâm Việt và Công ty cổ phần thương mại dịch vụ Quốc tế Bắc Luân đã được chính thức kết nối thành công với Hệ thống Hải quan Quản lý tự động (VASSCM).

Để đảm bảo cho thành công của việc kết nối giữa hệ thống VASSCM của Hải quan với hệ thống phần mềm quản lý kho ngoại quan của các Doanh nghiệp kinh doanh kho ngoại quan lần này, Cục Hải quan Quảng Ninh đã chủ động, khẩn trương làm việc trực tiếp với các doanh nghiệp để tham vấn, khảo sát, đánh giá về nguồn lực, quản trị, mức độ sẵn sàng về hạ tầng Công nghệ thông tin, khả năng kết nối của hệ thống doanh nghiệp với hệ thống VASSCM của cơ quan Hải quan. Đồng thời phối hợp với đơn vị cung cấp phần mềm thực hiện kết nối thử nghiệm giữ các Hệ thống đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật theo chuẩn dữ liệu quy định đã được Tổng cục Hải quan phê duyệt trước khi bước vào triển khai chính thức.

Trên tinh thần triển khai nghiêm túc, quyết liệt kế hoạch đã đề ra cũng như sự đồng thuận của cộng đồng DN, Cục Hải quan Quảng Ninh đã và đang từng bước vững chắc trong việc thực hiện kết nối hệ thống VASSCM của Hải quan với các DN kinh doanh kho, bãi, cảng trên địa bàn quản lý đúng như mục tiêu, kế hoạch đã đề ra./.