Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh tổ chức lớp tập huấn Đào tạo an toàn bức xạ và vận hành, phân tích hình ảnh các máy soi chiếu
Minh Tuấn21/08/2019 3:00 PM
Quang cảnh lớp tập huấn

Quang cảnh lớp tập huấn

Từ ngày 16-18/6/2019, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh phối hợp Trường Hải quan Việt Nam phối hợp tổ chức lớp Đào tạo an toàn bức xạ cho nhân viên bức xạ trong sử dụng thiết bị điều khiển hạt nhân và vận hành, phân tích hình ảnh các máy soi chiếu cho 30 công chức Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh.

Chương trình tập huấn theo hình thức trao đổi, chia sẻ, tạo không khí sôi nổi, cởi mở, với giảng viên là các đồng chí đang công tác tại Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân - Bộ Khoa học - Công nghệ và giảng viên kiêm nhiệm thuộc Tổng cục Hải quan.

Tại buổi tập huấn, giảng viên đã trao đổi, củng cố kiến thức nghiệp vụ về an toàn hạt nhân, vận hành, phân tích hình ảnh các loại máy soi chiếu và đồng thời hệ thống hóa những vấn đề cơ bản liên quan theo quy định hiện hành./.