Tăng cường chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả những tháng cuối năm 2019
Thanh Thủy22/08/2019 3:00 PM
Kiểm tra tang vật

Kiểm tra tang vật

Dự báo những tháng cuối năm, hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới trên các tuyến, địa bàn trọng điểm tiếp tục diễn biến phức tạp, nguy cơ gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự, tác động xấu đến môi trường sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và người dân.

Nhằm mục tiêu "quản lý được địa bàn, kiểm soát được tình hình, kiềm chế được đối tượng", Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo các đơn vị bám sát các nội dung chỉ đạo của Tổng cục Hải quan, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban chỉ đạo 389 tỉnh và của Cục Hải quan tỉnh về công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, vận chuyển trái phép hàng hóa ma túy qua biên giới để triển khai công tác kiểm soát tại đơn vị sát với tình hình thực tế. 

Đồng thời, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm soát chống buôn lậu, tập trung triển khai nghiêm túc, hiệu quả các những nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp tại kế hoạch kiểm soát Hải quan năm 2019, phấn đấu thực hiện vượt mức các chỉ tiêu kiểm soát được giao. Triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ kiểm soát Hải quan; tăng cường lực lượng để nắm chắc tình hình, chủ động phòng ngừa, kịp thời phát hiện, bắt giữ, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong phạm vi địa bàn hoạt động hải quan. 

Bên cạnh đó, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh cũng yêu cầu các đơn vị chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng trên địa bàn trong việc nắm tình hình, trao đổi, chia sẻ thông tin, phát huy sức mạnh tổng hợp trong đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa, ma túy qua các đường mòn, lối mở dân sinh ngoài địa bàn hoạt động hải quan. Tích cực tuyên truyền, vận động, khuyến khích người dân, doanh nghiệp tự nguyên tuân thủ pháp luật, không tham gia, tiếp tay cho buôn lậu, thực hiện tố giác các hành vi vi phạm pháp luật. 

Phát huy vai trò của cơ quan thường trực 389 địa phương, kịp thời tham mưu cho Ủy ban nhân dân, Ban chỉ đạo 389 huyện, thành phố chỉ đạo, đôn đốc các lực lượng thành viên thực hiện quyết liệt, hiệu quả công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn.

Trong 7 tháng đầu năm 2019, Cục Hải quan tỉnh đã phát hiện, bắt giữ, xử lý 176 vụ buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa, trị giá hàng hóa vi phạm: 5,676 tỷ đồng (đạt 88% về số vụ và 87% về trị giá so với chỉ tiêu Tổng cục Hải quan giao)./.