Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị làm việc tại Đảng bộ Cục Hải quan Quảng Ninh
Tống Thị Thái Hà19/08/2019 10:00 AM
Đoàn làm việc của Bộ Chính trị làm việc tại Đảng bộ Cục Hải quan tỉnh

Đoàn làm việc của Bộ Chính trị làm việc tại Đảng bộ Cục Hải quan tỉnh

Ngày 16/8/2019, Đoàn Kiểm tra của Bộ Chính trị theo Quyết định 1151-QĐ/TW đã làm việc với Đảng bộ Cục Hải quan Quảng Ninh về kết quả lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ” gắn với kết quả thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị”.
Đồng chí Bùi Ngọc Quý, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì buổi làm việc; cùng dự có đồng chí Nguyễn Đức Thành, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban tổ chức Tỉnh ủy Quảng Ninh và các đồng chí trong Đoàn Kiểm tra: Đ/c Kiều Cao Chung, Phó Vụ trưởng Vụ V, Ban Tổ chức Trung ương; Đ/c Nguyễn Hữu Thành, Phó Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương, Bộ Nội vụ, Đ/c Trần Thị Thúy Nga, Phó Vụ trưởng Vụ Địa phương II, Cơ quan UBKT Trung ương.
Đồng chí Nguyễn Văn Nghiên, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh thay mặt tập thể Đảng ủy báo cáo Đoàn kiểm tra về kết quả lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW gắn với kết quả thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII tại Đảng bộ, những kết quả đã đạt được và một số khó khăn vướng mắc hiện nay, đề xuất kiến nghị một số nội dung với Trung ương, Bộ, Ngành, Tỉnh về công tác tổ chức, cán bộ trong tình hình mới.
Đoàn làm việc của Bộ Chính trị ghi nhận, đánh giá cao một số mô hình, cách làm mới, sáng tạo của Đảng bộ Hải quan trong công tác cán bộ tạo được kết quả tích cực như: Tổ chức thi đánh giá năng lực trình độ cán bộ công chức theo hình thức trắc nghiệm; Đổi mới đánh giá cán bộ theo từng tháng, lượng hóa theo các chỉ tiêu cụ thể và gắn với thu nhập hàng tháng; tích cực áp dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý cán bộ theo Đề án giám sát trực ban trực tuyến, thực hiện tinh gọn mô hình hoạt động để nâng cao hiệu lực, hiệu quả theo Đề án thông quan tập trung tại Chi cục HQCK Móng Cái, cơ cấu lại đội ngũ theo hướng chuyên sâu chuyên trách theo từng phân nhóm, gắn với vị trí việc làm, tăng kiêm nhiệm tại các chức danh có vị trí tương đồng...
Qua buổi làm việc, Đảng bộ Cục Hải quan tỉnh cũng báo cáo Đoàn về một số khó khăn trong việc thực hiện một số quy định liên quan đến công tác cán bộ, về tình trạng thiếu biên chế trong bối cảnh khối lượng công việc ngày càng tăng lên, nhất là chưa có quy định về vị trí việc làm đối với công việc tham mưu, giúp việc tại các ban xây dựng Đảng của Đảng bộ, 100% cán bộ kiêm nhiệm, không có hệ số phụ cấp, không có chỉ tiêu biên chế trong ngành hải quan vì không có quy định về danh mục vị trí việc làm chung của ngành...
Đoàn Bộ Chính trị đánh giá cao sự chuẩn bị của Đảng bộ Cục Hải quan tỉnh với báo cáo chi tiết, bài bản cùng các tài liệu, hồ sơ cung cấp đầy đủ, nhất là đã cụ thể hóa hiệu quả các Nghị quyết của Trung ương với phương châm, hành động theo đặc thù của Ngành Hải quan trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Đồng chí Nguyễn Văn Nghiên, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh tiếp thu ý kiến đánh giá, chỉ đạo của Đoàn Kiểm tra Bộ Chính trị và ý kiến phát biểu của đồng chí Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Ninh, ngay sau buổi làm việc tiếp tục chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ các giải pháp của Trung ương, Bộ, Ngành, Tỉnh về xây dựng đội ngũ cán bộ và công tác cán bộ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới./.