Chi cục HQ cảng Cái Lân tổ chức Hội nghị tham vấn Hải quan - Doanh nghiệp
Châu Cương10/08/2019 12:00 PM
Quang cảnh hội nghị

Quang cảnh hội nghị

Ngày 8/8/2019, Chi cục Hải quan Cảng Cái Lân tổ chức Hội nghị tham vấn Hải quan- Doanh nghiệp với chuyên đề hoạt động kinh doanh của cửa hàng miễn thuế. Hội nghị có sự  tham gia của lãnh đạo Chi cục Hải quan cảng Cái Lân, Chi cục HQCK cảng Hải quan Hòn Gai và đại diện 04 Doanh nghiệp kinh doanh cửa hàng miễn thuế trên địa bàn thành phố Hạ Long.

Tại Hội nghị, Chi cục Hải quan cảng Cái Lân đánh giá tình hình hoạt động của cửa hàng miễn thuế trên địa bàn trong 7 tháng đầu năm 2019, đồng thời phổ biến các văn pháp luật liên quan đến hoạt động kinh doanh của cửa hàng miễn thuế.

Phát biểu tại Hội nghị, đại diện các Doanh nghiệp ghi nhận sự chủ động của Chi cục Hải quan Cảng Cái Lân trong việc đồng hành hỗ trợ Doanh nghiệp trong thời gian qua. Các khó khăn vướng mắc, tình huống giả định Doanh nghiệp đưa ra tại Hội nghị được cơ quan Hải quan giải đáp trực tiếp và thỏa đáng.

Kết luận Hội nghị, đại diện Lãnh đạo Chi cục Hải quan cảng Cái Lân, Chi cục HQCK cảng Hòn Gai đánh giá cao sự phối hợp của Doanh nghiệp với cơ quan Hải quan, tiếp tục khẳng định cam kết đồng hành, hỗ trợ Doanh nghiệp trong hoạt động kinh kinh doanh của cửa hàng miễn thuế trên địa bàn.

Hội nghị tham vấn là hoạt động thường kỳ của Chi cục Hải quan cảng Cái Lân nhằm xây dựng củng cố và phát triển mối quan hệ đối tác Hải quan - Doanh nghiệp./.