Chấm dứt hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan đối với Công ty TNHH Thắng Diệp Ngọc
Xuân Hương29/07/2019 5:00 PM

Ngày 26/7/2019, Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định số 2175/QĐ-TCHQ về việc chấm dứt hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan đối với Công ty TNHH Thắng Diệp Ngọc.

Công ty TNHH Thắng Diệp Ngọc có MST: 5701897147, địa chỉ: Số 5, ngõ 25, đường Võ Thị Sáu, phường Hồng Hải, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 5701897147 do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Quảng Ninh cấp lần đầu ngày 26/9/2017.

Công ty TNHH Thắng Diệp Ngọc được công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan tại Quyết định số 3719/QĐ-TCHQ ngày 25/12/2018 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan về việc công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan.

Việc Chấm dứt hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan đối với Công ty TNHH Thắng Diệp Ngọc, theo Tổng cục Hải quan, là do: Đại lý làm thủ tục hải quan có văn bản đề nghị chấm dứt hoạt động.

Quyết định số 2175/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan có hiệu lực kể từ ngày ký và bãi bỏ Quyết định số 3719/QĐ-TCHQ ngày 25/12/2018 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan về việc công nhận hoạt động địa lý làm thủ tục hải quan./.