Quyết định công nhận địa điểm kiểm tra hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại nhà máy của Công ty TNHH Dệt may WEI TAI Hạ Long
Xuân Hương26/07/2019 5:00 PM

Ngày 25/7/2019, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 742/QĐ-HQQN về việc công nhận địa điểm kiểm tra hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại nhà máy của Công ty TNHH Dệt may WEI TAI Hạ Long (MST: 5701995747).

Địa điểm kiểm tra hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại nhà máy của Công ty TNHH Dệt may WEI TAI Hạ Long có tổng diện tích: 1.320 m2 tại địa chỉ: Lô M1-1, KCN Việt Hưng, phường Việt Hưng, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Địa điểm kiểm tra nêu trên chịu sự kiểm tra, kiểm soát, giám sát về hải quan của Chi cục HQ cảng Cái Lân.

Địa điểm kiểm tra của Công ty chỉ áp dụng đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm bố trí mặt bằng, phương tiện phục vụ kiểm tra tại nơi sản xuất và chỉ được đưa hàng hóa vào sản xuất, xuất khẩu sau khi đã được cơ quan hải quan quyết định thông quan.

Trong quá trình thực hiện nếu Công ty vi phạm Quyết định và các quy định của pháp luật có liên quan thì Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh sẽ thu hồi Quyết định công nhận địa điểm kiểm tra hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại cơ sở sản xuất, nhà máy đối với Công ty.

Quyết định có hiệu lực trong thời hạn 02 năm kể từ ngày ký./.